Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 13 de juliol de 2019, Sup. 167

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 430/2019, de 12 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2019-2020.

  • Ordre PCI/756/2019, de 9 de juliol, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la família professional química, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, establertes en el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer; el Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre; el Reial decret 1228/2006, de 27 d'octubre; el Reial decret 730/2007, de 8 de juny; el Reial decret 143/2011, de 4 de febrer, i el Reial decret 1788/2011, de 16 de desembre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid