Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 15 de juliol de 2019, Sup. 168

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució de 21 de juny de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus definitius del combustible gas natural del primer i segon semestre de 2018 a aplicar en la liquidació de cada grup generador en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars per a aquest període.

  • Resolució d'11 de juliol de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució d'11 de juliol de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid