Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 13 de juliol de 2019, Sup. 167

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 12 de juliol de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 430/2019, de 12 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2019-2020.

  • Ordre PCI/756/2019, de 9 de juliol, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la família professional química, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, establertes en el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer; el Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre; el Reial decret 1228/2006, de 27 d'octubre; el Reial decret 730/2007, de 8 de juny; el Reial decret 143/2011, de 4 de febrer, i el Reial decret 1788/2011, de 16 de desembre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid