Us trobeu en

Hora oficial

Friday, 14 de June de 2024, 12:19:08

L'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, assenyala que:

"Els registres electrònics es regeixen als efectes de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les administracions públiques per la data i l’hora oficial de la seu electrònica d’accés, que ha de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i ha de figurar visible".

Així mateix, l'article 6.2 j) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment aquesta Llei, estableix que les seus electròniques indicaran la data i l'hora oficial a l'efecte previst en l'article 26.1 de la Llei 11/2007.

En compliment de totes dues disposicions, s'ofereix la data i l'hora oficial de la seu electrònica de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.

Cal actualitzar-les quan es vulguin conèixer amb certesa en un moment concret.

Podeu, a més, comprovar l'hora i la data oficials en el Reial Institut i Observatori de l'Armada (ROA)

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid