Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 11 de abril de 2017, Núm. 86

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Real decreto 361/2017, do 8 de abril, polo que se regula a concesión directa de subvencións ao Consello Xeral da Avogacía Española e ao Consello Xeral dos Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia xurídica gratuíta, e ao Consello Xeral de Colexios Oficiais de Psicólogos para a asistencia psicolóxica ás vítimas dos delitos, para o exercicio orzamentario 2017.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 362/2017, do 8 de abril, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Fomento e se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Resolución do 21 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, os alumnos procedentes de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, para o curso 2016/17.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 363/2017, do 8 de abril, polo que se establece un marco para a ordenación do espazo marítimo.

  • Orde APM/319/2017, do 7 de abril, pola que se autoriza un transvasamento desde os encoros de Entrepeñas-Buendía, a través do acueduto Texo-Segura, de 15 hm³ para o mes de abril de 2017.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid