Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 12 de juliol de 2019, Sup. 166

I. Disposicions generals

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Correcció d'errors de la Resolució de 26 de novembre de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 5 d'octubre de 2018, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid