Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Documento BOE-A-2000-3745

Decreto 6/2000, de 7 de enero, por el que se aprueba el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de la provincia de Lugo.

 • Publicado en:

  «BOE» núm. 47, de 24 de febrero de 2000, páginas 8196 a 8236 (41 págs.)

 • Sección:

  III. Otras disposiciones

 • Departamento:

  Comunidad Autónoma de Galicia

 • Referencia:

  BOE-A-2000-3745

TEXTO

La Ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización Lingüística, dispone

en su artículo 10 que los topónimos de Galicia tendrán como única forma

oficial la gallega. El mismo artículo establece en su número 2 que le

corresponde a la Xunta de Galicia la determinación de los nombres oficiales

de los municipios, de los territorios, de los núcleos de población, de las

vías de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galicia.

Teniendo en cuenta el Decreto 132/1984, de 6 de septiembre, por el

que se establece el procedimiento para la fijación o recuperación de la

toponimia, contando con el preceptivo dictamen de la Comisión de

Toponimia, emitido en su reunión del día 17 de diciembre de 1999, aunque

los topónimos correspondientes a las entidades de población que figuran

como anexo a este Decreto ya han sido aprobados y publicados en el

"Diario Oficial de Galicia", las correcciones propuestas por la Comisión

hacen necesario aprobar el nomenclátor correspondiente a la provincia

de Lugo como cuerpo único que recoja la forma oficial de dichas entidades.

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de la Presidencia y

Administración Pública y previa deliberación del Consejo de la Xunta de Galicia

en su reunión del día 7 de enero de 2000, dispongo:

Artículo único.

Queda aprobado el nomenclátor correspondiente a las entidades de

población de la provincia de Lugo que figura como anexo a este Decreto.

Disposición adicional.

De lo establecido en este Decreto y de su anexo se dará cuenta a

las autoridades estatales correspondientes a los efectos que procedan en

el ejercicio de sus funciones.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior categoría que

se opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposición final.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el "Diario Oficial de Galicia".

Santiago de Compostela, 7 de enero de 2000.-El Presidente, Manuel

Fraga Iribarne.-EL Consejero de la Presidencia y Administración Pública,

Jaime Pita Varela.

ANEXO

Abadín

Abadín

(Santa María)

Abadín ou Provecende.

Carballás, Os.

Convento, O.

Correo, O.

Fernandaño.

Gontán.

Pedralba.

Pedreiras.

Poceira, A.

Torre, A.

Abeledo

(Santa María)

Abeledo de Abaixo.

Abeledo de Arriba.

Cabo de Vila.

Campo, O.

Carballo, O.

Carboeiro, O.

Caxigos, Os.

Coroza, A.

Coto, O.

Fervoira, A.

Foxacos.

Outeiro, O.

Pasandellos, Os.

Reboira, A.

Regas, As.

Sabugos.

Torre, A.

Touceiras.

Toxeiro.

Trasón.

Valiña, A.

Vesada, A.

Aldixe

(San Pedro)

Batán.

Campo, O.

Carboeiro.

Casadán.

Casarón, O.

Costa, A.

Cotillón.

Espiño, O.

Lavandeira, A.

Liñares.

Mudia, A.

Pena.

Petaíño, O.

Ponte, A.

Ventoso.

Verdes, Os.

Baroncelle

(Santiago)

Abelleira, A.

Asperón, O.

Augalevada.

Barreiros, Os.

Casavella, A.

Caseiros, Os.

Castiñeiro, O.

Cornello.

Fondo, O.

Fonte do Mouro, A.

Fraga, A.

Golpilleiras.

Lodeiro, O.

Piñeiro.

Porto do Río.

Ríos.

Seminaus.

Uceira Grande, A.

Uceira Pequena, A.

Vacaferreira.

Valado, O.

Vilatán.

Cabaneiro

(San Bartolomeu)

Currás, Os.

Formado.

Odreiro.

Panda, A.

Pedreira, A.

Picheira, A.

Porto Pequeno, O.

Candía

(San Pedro)

Barrio do Rei, O.

Carballás.

Carballido.

Castros, Os.

Cristo, O.

Galgueira, A.

Grandela, A.

Louside.

Pedrafita.

Penamoura, A.

Ponterroxal.

Prazas, As.

Rego de Candia.

Rozavella.

Ruxidoiro.

Castromaior

(San Xoán)

Arnela, A.

Barral, O.

Billetes.

Bioces.

Canteirada, A.

Celme.

Egoeiras.

Entrelorríos.

Fontefeal.

Fontemuín.

Fosas.

Fraga.

Grandón, O.

Paredes, As.

Pazo, O.

Pedreira, A.

Rega do Foxo.

Roma.

Roxoa.

Sever.

Suarriba.

Tarroeira, A.

Corvite

(San Pedro)

Cabeceira, A.

Carracedos, Os.

Casás.

Chouselas.

Cizán.

Espiño do Cal, O.

Fumeira, A.

Laxe, A.

Outarelo.

Redemuíños.

Relota.

Torre, A.

Fanoi

(Sta. M.a Madanela)

Arantes, Os.

Barqueira, A.

Beos, Os.

Caboxo de Abaixo.

Caboxo de Arriba.

Cal, O.

Cavadas, As.

Celeirote, O.

Cima de Vila.

Fanoi Vello.

Fornos, Os.

Goela.

Irexa, A.

Laguceiras, As.

Lidín.

Membribe.

Paxariño, O.

Porta de Bouza, A.

Regorredeiro.

Tezán.

Vilar Novo, O.

Zurreira, A.

Fraiás

(San Pedro)

Aldea de Abaixo, A.

Aldea de Arriba, A.

Capela, A.

Ferreiros, Os.

Gontán de Abaixo.

Portorrego.

Galgao

(San Martiño)

Bicos.

Carreira, A.

Currás, Os.

Liñares, Os.

Maramiga, A.

Piegueira, A.

Rego do Cal, O.

Samordás, Os.

Someiro, O.

Goás, As

(San Pedro)

Butarreira.

Casanova, A.

Costa, A.

Gaúte.

Leiras.

Pumariño.

Vidás, Os.

Vilar, O.

Graña de Vilarente, A

(Sta. M.a Madanela)

Augas, As.

Cabana, A.

Cabeceira, A.

Carballeira, A.

Carboeiro, O.

Carracedos, Os.

Casavella, A.

Chouselas.

Coído, O.

Cotiño, O.

Croa, A.

Currás, Os.

Fondal, O.

Fonte do Trobo, A.

Fraga de Vila.

Fumeira, A.

Igrexario, O.

Penela.

Porto da Moura.

Pumarega, A.

Rego da Páxara.

Ruavella.

Tremoído.

Trinta, Os.

Vilar de Nuño.

Vista Alegre.

Labrada

(San Pedro)

Agros, Os.

Atalaia.

Barral, O.

Basilias, As.

Cabeira, A.

Calvo, O.

Capeleira, A.

Carballal.

Carozo.

Casavella, A.

Catadoiro, O.

Chao do Covo.

Chao do Outeiro.

Choqueira, A.

Cordal, O.

Coto, O.

Currovedo.

Fondo de Vila.

Fonte, A.

Freixeiro, O.

Lagoas, As.

Lamacide.

Lestide.

Outeiro, O.

Pardela, A.

Paridoiro, O.

Pazo, O.

Portovello.

Poza, A.

Ratoeira.

Sisalde.

Tezán.

Tivián.

Trandeiras.

Vigas, As.

Xanaz.

Xuadento.

Moncelos

(Santiago)

Alto, O.

Cañoteira, A.

Carba.

Cargas, As.

Carragal, O.

Casavella, A.

Fermín, O.

Formigueiro, O.

Furada, A.

Golpilleiras, As.

Moar.

Redemuíños.

Ribela.

Sinde.

Tarraxís, Os.

Valado, O.

Veiguiñas, As.

Xubín.

Zoñán.

Montouto

(Santa María)

Arca, A.

Cabana Pallaza, A.

Carboeiro, O.

Laxe, A.

Leiras de Abaixo, As.

Leiras de Arriba, As.

Ponte, A.

Rego Cavado, O.

Salgueiro, O.

Serra, A.

Vacariza, A.

Valiña, A.

Veiga, A.

Quende

(Santiago)

Bouza, A.

Campo, O.

Candabade.

Carballiños, Os.

Casanova, A.

Corgas, As.

Fontepresa.

Framil.

Gontán de Abaixo.

Gontán de Arriba.

Moncalvo.

Outeiro, O.

Péreces, Os.

Ribeira, A.

Titos, Os.

Xesta, A.

Romariz

(San Xoán)

Anellos, Os.

Ares, Os.

Arriba.

Barreiro, O.

Bidueiro, O.

Cabeceiras, As.

Campa Vella, A.

Cepo, O.

Choi.

Concello, O.

Costeiro, O.

Cruceiro, O.

Curraíño, O.

Currás, Os.

Espiñarcao.

Fieitiña, A.

Fonte, A.

Fraga Vella, A.

Lama Grande.

Pedreira, A.

Porto do Río.

Regos, Os.

Requeixo, O.

Rúa, A.

Samargosas, As.

Valiña de Freire, A.

Valiña, A.

Xaral, O.

Xunqueiras, As.

Seivane de Vilarente

(San Xoán)

Cabanela.

Cabaza.

Casanova, A.

Cernada, A.

Coído, O.

Costa.

Fabega.

Furada, A.

Gabín.

Igrexario, O.

Mariños, Os.

Moa.

Montecelo.

Orxeira, A.

Paleira.

Pedrosa, A.

Podrés, As.

Portos Carros, Os.

Prado da Valiña.

Rabuña.

Rego das Pedras, O.

Rieiro.

Touceira, A.

Valiño, O.

Veiga, A.

Vilaseñor.

Xácoma.

Alfoz

Adelán

(Santiago)

Abeledo.

Cadeirido.

Cales, As.

Camariña, A.

Cancela, A.

Casás, Os.

Clavos.

Corbite.

Coto, O.

Cristo, O.

Enxameado, O.

Fachelas.

Fonte da Bestra, A.

Igrexa, A.

Lama, A.

Martilla, A.

Novás, Os.

Orden, A.

Pías.

Pouso, O.

Presa Boa.

Rebolada, A.

Rexedoira, A.

Suasbarras.

Torrillón.

Vilar, O.

Vixín.

Bacoi

(Santa María)

Canaledo.

Castrillón, O.

Cima de Vila.

Costiña, A.

Esmoriz.

Faia, A.

Gorvidal, O.

Igrexa, A.

Leas, As.

Milicroca, A.

Piñeiro, O.

Rolle.

Santo Antonio.

Vilar, O.

Carballido

(San Sebastián)

Agueira, A.

Allegue.

Barbeito.

Carballal, O.

Cruz, A.

Facelude.

Granda, A.

Espido, O.

Nespereira, A.

Palloza, A.

Penoucos, Os.

Piñeirós.

Pontellas, As.

Porto do Río.

Presa, A.

Pumar, O.

Rega, A.

Solbeira.

Castro de Ouro, O

(San Salvador)

Anxeriz.

Castro de Ouro, O.

Costoira.

Fonte, A.

Granda, A.

Pumariño, O.

Lagoa

(San Vicente)

Abelairas, As.

Acernadas, As.

Agrela.

Auga Quente.

Azoreira, A.

Beloi.

Campelas, As.

Campo Verde, O.

Carballo Mariño, O.

Carrocide.

Casas Vellas, As.

Castiñeiro, O.

Cruz, A.

Currás, Os.

Chafarica, A.

Escairo, O.

Espadanal, O.

Galán.

Gavián.

Granda, A.

Igrexa, A.

Lavanco.

Lomba, A.

Maciñeira, A.

Machuco, O.

Martille.

Pinguela, A.

Plantío, O.

Ponte do Teixo, A.

Ponte do Vao.

Porto Dereito.

Ribeira, A.

Rizal, O.

Señorío, O.

Sisto.

Souto, O.

Vao.

Viñavella, A.

Oiras, As

(San Mamede)

Aguillón.

Airas, As.

Arriba do Río.

Cabradoiro, O.

Igrexa, A.

Insua Vella.

Insua Nova.

Leboreiro, O.

Pazo, O.

Pena Mosqueira, A.

Rego do Aro.

Ribeira, A.

Río das Donas.

Rúa, A.

Rúa de Escourido, A.

Sesín.

Trabada, A.

Xogral, O.

Pereiro, O

(Santa María)

Acivro.

Arnela, A.

Boudón.

Bustelo.

Cabanela, A.

Caxigueira, A.

Costa, A.

Coto, O.

Chao, O.

Faián.

Ferradás.

Guilfonso.

Moa, A.

Outeiro, O.

Palloza, A.

Pena do Golpe, A.

Pesquita, A.

Pichín, O.

Ribeira, A.

Rozas, As.

Rúa, A.

Rubeiro.

Reirado, O

(Santa María)

Penido, O.

Reirado, O.

San Caetano.

Teixoeiras, As.

San Pedro de Mor

(San Pedro)

Barral, O.

Candaedo, O.

Correlos.

Couto de Baixo.

Couto de Riba.

Fargallo, O.

Fontelo, O.

Igrexa, A.

Liñar.

Rega, A.

Santa Mariña.

Seara, A.

Vilagabe.

Vilaúde.

Xordelo.

Antas de Ulla

Agüela

(San Mamede)

Agüela.

Campo do Chao.

Parrocha, A.

San Mamede de Agüela.

Alvidrón

(Santa María)

Alvidrón.

Feás.

Mancegar.

Outeiro.

Amoexa

(Santiago)

Amoexa.

Caira.

Casilmoure.

Outeiro de Amoexa.

Pereiras.

Ribó.

Antas de Ulla

(San Xoán)

Antas de Ulla.

Carballo, O ou Caracocha,

A.

Sendelle.

Seoane.

Sucasas.

Vilaboa.

Vilane.

Árbol

(Santalla)

Funsín.

Randulfe.

Arcos

(Santa María)

Arcos.

Barbalde.

Cabo de Arcos.

Fraga, A.

Nugallás.

Pumar.

Veloín.

Vila Pequena, A.

Areas

(Santa Cristina)

Castro.

Outeiro, O.

Río.

Santa Cristina.

Somoza, A.

Barreiro

(San Cibrao)

Barreiro.

Laxe, A.

Medeiro.

Paredes.

Pedrouza, A.

Ponte Mercé, A.

Casa de Naia

(Santa María)

Aboi.

Casa de Naia.

Fondevila.

Outeiro de Donas.

Suar.

Cervela, A

(San Miguel)

Bertosende.

Cervela, A.

Costa, A.

Pazo, O.

Quintela.

Cibreiro

(San Miguel)

Cibreiro.

Cutián

(San Xoán).

Cruceiro, O.

Cutián.

Fonfría.

Martín.

Penela.

Dorra

(Santiago)

Alemparte.

Campo.

Carreiros, Os.

Casforno.

Chapeleira, A.

Colleira, A.

Dorra.

Montecelos.

Pazo, O.

Ribadulla.

Facha

(San Xiao)

Eirexe, A.

Facha.

Regueira, A.

Vilasante de Abaixo.

Vilasante de Arriba.

Olveda

(Santa María)

Eirexe, A.

Ermida, A.

Escrita, A.

Fondevila.

Gondoriz.

Puzos.

Sendín.

Peibás

(San Lourenzo)

Lamas.

Peibás.

Velanxil.

Verín.

Queixeiro

(San Pedro)

Casteda.

Lebesende.

Reboredo

(Santiago)

Baldriz.

Gradoi.

Martín.

Ourás.

Rial, O

(Santo André)

Rial, O.

Timós.

San Fiz de Amarante

(San Fiz)

Bellós.

Chorente.

Ermide.

Nugallás.

San Fiz.

Seixo, O.

Vilasión.

San Martiño de Amarante

(San Martiño)

Fontelo.

Ludeiro.

San Martiño do Carrasco.

San Tomé.

Santa Mariña do Castro

de Amarante

(Santa Mariña)

Augas de Frádegas.

Coto, O.

Frádegas.

Píos, Os.

Santa Mariña.

Toande.

Vilariño.

Santiso

(Santalla)

Santiso.

Santo Estevo do Castro

de Amarante

(Santo Estevo).

Amarante.

Castro, O.

Chacín.

Rececendes.

Senande

(San Miguel)

Senande.

Terra Chá

(San Xurxo)

Caldelas.

Cruceiro, O.

Regadío.

San Xurxo.

Vilanuñe

(San Salvador)

Vilanuñe.

Vilapoupre

(San Martiño)

Aldea de Arriba, A.

Alvidrón de Outeiro.

Carreira, A.

Castrillón.

Corgo, O.

Mancegar.

Pedrouzos.

Penela Garceira.

Portocarreiro.

San Martiño de

Vilapoupre.

Vilapoupre.

Baleira

Braña, A

(San Miguel)

Abrairas.

Braña, A.

Millares.

Córneas

(Santiago)

Albaredo.

Antiguallas.

Azoreira, A.

Bouzas, As.

Córneas.

Escanlar.

Fontecavada.

Fontela.

Gasalla, A.

Montouto.

Paradela.

Pereira.

Rasela, A.

Rebedul.

Reboleira, A.

Solleiros.

Surriba.

Valinfolgueiro.

Vilagarcía.

Vilanova.

Vilardoi.

Vilarín de Córneas.

Vilela.

Cubilledo

(Santiago)

Andoriña, A.

Cabreira.

Castrelo.

Castro, O.

Cubilledo.

Esgrade.

Espiña, A.

Ladride.

Padornelo.

Real de San Paio, O.

San Paio.

Suagranda.

Trembedo.

Vilares, Os.

Vilarín de Cubilledo.

Vilauriz.

Degolada, A

(San Lourenzo)

Castro, O.

Couto, O.

Degolada, A.

Eiros.

Esperela, A

(San Pedro)

Cádavo, O.

Candín, O.

Castro de Valdería, O.

Cimadevila.

Corveira.

Esperela, A.

Lóngara, A.

Penedos, Os.

Perrelos.

Pradeda.

Puñago.

Sanguñedo.

Touzón, O.

Valdería.

Valín.

Vilaselle.

Fontaneira, A

(Santiago)

Estornín, O.

Fontaneira, A.

Pandelo.

Pasada, A.

Sesto, O.

Trabeiro, O.

Vilar dos Adrios, O.

Xestoso.

Fonteo

(Santa María)

Barreiro, O.

Castiñeiras.

Ferraría, A.

Fonteo.

Pibidal, O.

Río de Castro.

Valdeirexe.

Veiguiña, A.

Lastra, A

(San Xoán)

Lastra, A.

Sollío, O.

Librán

(Santa Mariña)

Aldegunde.

Barcias.

Carraceira, A.

Catatrigo.

Cerrreda.

Chao, O.

Foxo, O.

Golpilleira, A.

Penas.

Pereira, A.

Ponte, A.

Saíme.

Soumede.

Ventorro, O.

Vilares.

Martín

(Santiago)

Casal, O.

Coroto.

Cortevella, A.

Costa, A.

Coto de Pedra.

Fórneas.

Landeira.

Loureiro.

Martín.

Mendreiras.

Murias.

Paradela.

Penelas, As.

Real, O.

Salgueiras, As.

San Bernabel.

Xesteira, A.

Pousada

(San Lourenzo)

Airexe.

Lago, O.

Pousada.

Queirogal, O.

Quintá, A.

Rego de Pereira.

Teilalle.

Vilar.

Retizós

(Santa María Madanela)

Alledo, O.

Muíña, A.

Retizós.

San Romao.

Baralla

Aranza

(Santiago)

Aranza.

Arroxo

(San Xoán)

Arroxo.

Quintela.

Teixeira.

Baralla

(Santa M.a Madanela)

Baralla.

Escobio.

Fachita, A.

Senra.

Berselos

(San Martiño)

Berselos.

Penouta.

Costantín

(Santa María)

Arandedo.

Costantín.

Gundián.

Covas

(Santiago)

Acivido.

Carballal.

Covas.

Ponte Covas, A.

Rariz.

Sanamede.

Santo André.

Sudrio.

Traspena.

Vilasantán.

Ferreiros

(San Pedro)

Calvela, A.

Ferreiros.

Francos

(San Salvador)

Francos.

San Cibrao.

Vilar de Francos.

Guimarei

(San Tomé)

Guimarei.

Laxes

(San Pedro)

Laxes.

Quintela.

Lebruxo

(San Tomé)

Áspera.

Lebruxo.

Vilarello.

Lexo

(San Xoán)

Castro.

Lexo.

Lexocairo.

Pacios

(Santa María)

Airexe.

Ansareo.

Espiña.

Lamas de Pacios.

Mazaílle.

Pacios.

Valiña, A.

Pedrafita

de Camporredondo

(San Xoán)

Biduedo.

Camporredondo.

Pedrafita.

Vilachá.

Penarrubia

(Santa María)

Barrosa, A.

Carballedo.

Casar de Monín.

Castrolanzán.

Cernadas.

Fonte dos Poios.

Papín.

Pena, A.

Penarrubia.

Revolta, A.

Teixeira de Abaixo.

Teixeira de Arriba.

Val.

Veiga.

Piñeira

(San Salvador)

Barrio de Arriba.

Bolaño.

Piñeira.

Quintá.

Vilela.

Pol

(Santa María)

Pol.

Pousada

(Santiago)

Basille.

Pousada.

Salvador.

San Xusto.

Santo Estevo.

Recesende

(San Cirilo)

Recesende.

Riba de Neira

(Santalla)

Quintá de Riba de Neira.

San Martín de Neira

de Rei

(San Pedro)

Bidueira, A.

Busto.

Casoiro, O.

Condomiña, A.

Eirexe, A.

Matela.

Mazos, Os.

Penalonga, A.

Pereiriña, A.

Río de Busto, O.

Riosubil.

San Bernabel.

San Martín.

Valados.

Vilares.

San Miguel de Neira

de Rei

(San Miguel)

Areal.

Condomiña, A.

Ponte de Neira, A.

San Miguel.

Souto.

Sixirei

(San Pedro)

Sixirei.

Vales, Os.

Vilarello.

Sobrado de Picato

(Santa Cruz)

Cacabelos.

Santa Cruz.

Sobrado de Picato.

Vale

(San Xurxo)

Abelleira.

Cubilledo.

Vale.

Vilameixe.

Vilachambre

(Santa Mariña)

Reguengo, O.

Vilachambre.

Vilarpunteiro

(Santa Marta)

Vilarpunteiro.

Vilartelín

(Santa Eufemia)

Calvela, A.

Carballedo.

Mocha, A.

Santa Marta.

Vilanova.

Vilartelín.

Barreiros

Cabarcos

(San Xulián)

Couto, O

Fixoucos.

Gondán.

Insua, A.

Matomaior.

Pedreira, A.

Rilleira, A.

Seoane.

Teixo, O.

Vilamartín Grande.

Celeiro de Mariñaos

(Santa Cristina)

Barral, O.

Carballo Branco, O.

Rexa.

Saíñas, As.

Xunto á Igrexa.

Reinante

(Santiago)

Barreiro, O.

Barrosa, A.

Cruz, A.

Foro, O.

Proída, A.

Torre, A.

Vista Alegre.

San Cosme de Barreiros

(San Cosme)

Anea, A.

Altar.

Anguieira, A.

Áspera, A.

Cruz do Lobo, A.

Cruz Pequena, A.

Eiras, As.

Espiñeira, A.

Feás de Moreda, Os.

Pallares.

Pozo Mouro, O.

Rego do Lopo, O.

Remior.

San Bartolo.

San Cosme.

Viladaíde.

Vilar.

San Miguel de Reinante

(San Miguel)

Áspera, A.

Barranca, A.

Campos, Os.

Casaldeite.

Curro, O.

Entrerríos.

Ferrería, A.

Granda, A.

Martices, Os.

Nogueiredo.

Obra Pía, A.

Outeiro, O.

Pasadas, As.

Pumarín.

Pumarrubín.

Sarxende.

Souto, O.

Telleira, A.

Triana.

Valgas, As.

San Pedro

de Benquerencia

(San Pedro)

Abadía, A.

Abalea, A.

Abelleira, A.

Agolada, A.

Armilo.

Barrio Novo, O.

Bouzas, As.

Brañas, As.

Cabanas, As.

Cancela Vella, A.

Canteiro, O.

Cañoto, O.

Coto.

Cortiñas, As.

Escanlar, O.

Estrada, A.

Feal da Paula, O.

Fontela.

Grandas, As.

Lóngara.

Pedregás, Os.

Pena, A.

Pena da Salsa, A.

Picota, A.

Rego de Molido.

Roda.

Sarxende.

Sindín.

Suigrexa.

Veiga de San Pedro, A.

San Xusto de Cabarcos

(San Xusto)

Aldea, A.

Calzada, A.

Corveiro, O.

Fachas, As.

Fixoucos.

Ibia.

Igrexa, A.

Ladrido.

Morteiro, O.

Novás.

Pedrido.

Regueira, A.

San Paio.

Seixo da Veiga, O.

Val do Caínzo, O.

Vilamar.

Volta da Insua, A.

Vilamartín Pequeno

(San Xoán Degolado)

Aguá, A.

Aldea de Baixo, A.

Aldea de Riba, A.

Cabana da Vella, A.

Cabanas, As.

Regueira, A.

Becerreá

Agüeira

(San Xoán)

Agüeira.

Balsa, A.

Cela.

Chao de Vila.

Ferrería, A.

Horta, A.

Pozancas.

Serra da Horta.

Torallo.

Valiña.

Armesto

(San Román)

Armesto.

Sancido.

Becerreá

(San Xoán)

Becerreá.

Cabanela de Abaixo.

Cabanela de Arriba.

Lamas.

Cadoalla

(San Pedro)

Cadoalla.

Carballín.

Castelo, O.

Ribas.

Saa.

Santa Isabel.

Cascallá

(Santa María)

Areal, O.

Campo de Árbore.

Cascallá.

Curro.

Lagúa, A.

Nantín.

Todón.

Cereixal, O

(San Xosé)

Arco.

Cereixal, O.

Fonte da Saúde.

Forno da Cal.

Cruzul

(San Martiño)

Cruzul.

Venda de Cruzul, A.

Vilar de Ousón.

Ferreirós de Valboa

(Santa María)

Ferrañol.

Ferreirós de Valboa.

Fontarón

(Sancti Spiritus)

Cabanas, As.

Caldoval.

Foncova.

Fontarón.

Lago, O.

Pedrelada.

Regochao.

Regosmil.

Teso, O.

Furco

(San Xoán)

Casar.

Fontes, As.

Furco.

San Pedro.

Sarceada.

Guilfrei

(Santa Eulalia)

Barrio de Abaixo.

Campelo, O.

Guilfrei.

Narón.

Penela, A.

Guillén

(San Pedro)

Cabo de Vila.

Ferreira, A.

Fonte do Lobo.

Guillén.

Liber

(San Remixio)

Barreiro.

Golada, A.

Liber.

Pontes de Gatín, As.

Morcelle

(San Xulián)

Cormes.

Morcelle.

Ouselle

(San Cosme)

Borquería, A.

Mazo, O.

Montaña de Agra.

Ouselle.

Vilar de Frades.

Ousón

(Santo Adrao)

Ousón.

Pando

(San Xoán)

Pando.

Veiga, A.

Penamaior

(Santa María

de San Lourenzo)

Acevo, O.

Arandedo.

Cabo, O.

Carballedo.

Carunchada, A.

Convento, O.

Ferrería, A.

Liñares.

Pico, O.

Prados, Os.

Raposeira.

Riodarco.

Touzón.

Vilarín.

Quintá de Cancelada

(Santa Eulalia)

Balaxaz.

Buisán.

Bullán.

Castel de María.

Cortella, A.

Coto, O.

Couso, O.

Ermida, A.

Quintá.

Tucende.

Sevane

(San Xoán)

Cousín.

Donín.

Sevane.

Souto.

Tortes

(San Pedro).

Arroxo.

Eixibrón.

Erbón.

Freixo, O.

Lamarrío.

Monelo.

Tortes.

Veiga

(Santa Mariña)

Pumarín de Arriba.

Valcova.

Vilachá Pedrosa.

Vilachá

(San Pedro)

Bustelo.

Cantiz.

Monel.

Muñeiz, A.

Pumarín de Abaixo.

Vilachá.

Vilar de Cancelada.

Vilaíz

(Santiago)

Barbeitas, As.

Casares.

Fraián de Abaixo.

Fraián de Arriba.

Vilaíz.

Vilamane

(Santa María)

Airexe.

Bidueiras, As.

Donín.

Murias.

Riomuíños.

Vilamane.

Vilouta

(Santa Mariña)

Vilouta de Abaixo.

Vilouta de Arriba.

Begonte

Baamonde

(Santiago)

Aldea de Arriba.

Baamonde.

Chafareta, A.

Pazo, O.

Rega, A.

Riocovo.

Silvosa, A.

Vilasuso.

Baldomar

(San Xoán)

Aldea, A.

Begonte

(San Pedro)

Aldea, A.

Begonte.

Besgode.

Cardeite.

Carrapetal.

Cerval.

Codesal.

Cruceiro, O.

Estrada, A.

Modias, As.

Pedregoso.

Quitimil.

Río Calvo.

San Lázaro.

Vila, A.

Vilar de Cenlle.

Bóveda

(Santalla)

Bailada, A.

Bocacarreira.

Bóveda.

Cruz, A.

Fro, O.

Graña, A.

Pena Moura, A.

Seixo Branco, O.

Touredo, O.

Vilariño.

Carral

(San Martiño)

Buíde.

Currás, Os.

Francés.

Marco, O.

Pumariño, O.

Rego, O.

Teixeiro, O.

Castro, O

(Santa María)

Castro, O.

Graña, A.

Insua.

Muíño, O.

Navallo, O.

Ollo, O.

Porto do Barco.

Roibás.

Saamil.

Damil

(San Salvador)

Baltar.

Cantiño, O.

Casa Nova, A.

Cigoñeira, A.

Cima de Vila.

Feás.

Pereiroa.

Porrás, Os.

Revoltas, As.

Romariz.

Vilar, O.

Donalbai

(San Cristovo)

Areal, O.

Armental.

Donalbai.

Dongrandeo.

Eirexe, A.

Esportel.

Modia, A.

Senande.

Tras do Castro.

Felmil

(Santiago)

Barrio, O.

Barrosa, A.

Burgo, O.

Caraxeita.

Casal, O.

Casanova.

Denune.

Eirexe, A.

Folgueira.

Granda.

Montecelo.

Peto, O.

Regueira.

Gaibor

(San Xiao)

Barrazoso Vello.

Borreiros.

Calle do Sol.

Cancela.

Carabulla.

Carpaceira.

Castiñeiro.

Estrada, A.

Fondevila.

Fonfría.

Leboradas.

Pazo, O.

Pico.

Porta do Cao.

Portigueiro, O.

Vigo.

Vila, A.

Illán

(Santiago)

Aldea, A.

Barreiro.

Canavello, O.

Currillo.

Fontela.

Illán de Abaixo.

Illán de Arriba.

Lamas.

Riocaldo.

Torre, A.

Saavedra

(Santa María)

Barés.

Campo de Arriba.

Candieiras.

Conchados, Os.

Covela.

Donsión.

Estrada, A.

Fonte Almesendre.

Fonte Filloa.

Gandariña, A.

Goldar.

Illoi.

Lagoa, A.

Lenzas, As.

Maciñeirá.

Mato, O.

Mesón, O.

Monte, O.

Rocha, A.

Saa.

Salgueiras.

Santadizco.

Santo Tomás.

Senras.

Touredo, O.

Vila Grande, A.

Vila Pequena, A.

San Fiz de Cerdeiras

(San Fiz)

Coto, O.

Ermida, A.

Guimarás.

Pena, A.

Regueiro.

Santa Marta.

Souto, O.

San Martiño de Pacios

(San Martiño)

Camiño Real, O.

Carballido.

Carrachos, Os.

Covos.

Ferreira.

Lamela.

Pedroso de Abaixo, O.

Pedroso de Arriba, O.

Ponte de Arriba, A.

Rañal.

Vilaflores.

San Vicente de Pena

(San Vicente)

Cruz, A.

Hedreira, A.

Vila, A.

Santalla de Pena

(Santalla)

Acivro, O.

Campo, O.

Fungas, As.

Laxe.

Lousadela.

Lousado, O.

Montouto.

Paxarosa, A.

Pedra do Couto.

Pena Grande.

Pontella, A.

Sandulfe.

Toimil.

Trascastro.

Vento, O.

Vilar.

Xulfe.

Trobo

(Santa María)

Altide.

Estrada, A.

Martín de Abaixo.

Martín de Arriba.

Montillón.

Novás.

Pedrón, O.

Torre, A.

Travesas, As.

Veiga Ancha.

Vila, A.

Vilar.

Uriz

(Santo Estevo)

Aldea, A.

Barrosela.

Marco, O.

Monte, O.

Ponte, A.

Ramallide.

Santo André.

Santo Estevo de Uriz.

Virís

(Santa Helena)

Campo, O.

Eirexa.

Ponte, A.

Bóveda

Bóveda

(San Martiño)

Bóveda.

Freituxe

(Santiago)

Covelo.

Freituxe.

Vila, A.

Guntín

(San Cristovo)

Aquelcabo.

Arroxo, O.

Lama Redonda.

Pardiñas.

Pedreiras, As.

Vilar.

Martín

(San Cristovo)

Bustelo.

Casbeiro.

Couso, O.

Filgueiro.

Lama, A.

Lamela.

Lomba, A.

Martín.

Outeiro.

Paredes.

Piñeiro.

Raíña, A.

Reboredo.

Regulfe.

Río, O.

Val, O.

Mosteiro

(San Paio)

Mosteiro.

Remesar

(San Xoán)

Augalevada.

Fontaíña, A.

Ourille.

Penacova.

Portaxe, A.

Remesar.

Ribas Pequenas

(Santiago)

Áspera, A.

Chorente.

Eirexa, A.

Gándara, A.

Souto, O.

Veiga, A.

Rubián

(Santiago)

Calle, A.

Campo do Muro.

Eirexa, A.

Pacio do Río.

Rubián.

San Fiz de Rubián

(San Fiz)

Eimer.

Gruñedo, O.

San Fiz.

Teilán

(Santa Baia)

Cortella, A.

Chá, A.

Estación, A.

Modorra, A.

Parrocha, A.

Reguengo, O.

Ribeira, A.

Souto.

Toxedo, O.

Vales.

Tuimil

(Santa María)

Abelleira, A.

Barxa.

Cabana, A.

Casanova.

Castro, O.

Mazaira.

Meruz.

Moredo, O.

Portaivente.

Regodaíde.

Ribeira.

Salgueiriña.

San Xurxo.

Tuimil.

Vilaboa.

Xullán.

Ver

(San Vicenzo)

Casar, O.

Cima de Vila.

Concheiros.

Outeiro.

Páxaros, Os.

Sucastro.

Ver.

Vilalpape

(San Bartolomeu)

Agüela.

Folguedas, As.

Marzán.

Val de Miotos.

Vilalpape.

Vilarbuxán

(San Bartolomeu)

Vilarbuxán.

Burela

Burela

(Santa María)

Burela.

Carballedo

Aguada

(Santa Baia)

Agrexán.

Aguada de Arriba.

Alto das Lamas, O.

Bidueiros.

Corveira, A.

Eirexe, A.

Enxerto.

Fufín.

Lamas, As.

Marrubio.

Nodar.

Pico.

Quintela.

Sever.

Tolda, A.

Vilar do Monte.

Buciños

(San Miguel)

Alén do Río.

Barreira, A.

Barrio, O.

Buciños.

Casa Grande, A.

Coedo, O.

Corna, A.

Corveira de Baixo, A.

Eirexiña, A.

Loureiro de Baixo.

Loureiro de Riba.

Outeiro de Buciños, O.

Porto, O.

San Trocado.

Surrego.

Torre, A.

Trasar de Sabugueiro.

Trasmontes.

Carballedo

(Santa María)

Alence.

Alto de Bustelo, O.

Bustelo de Abaixo.

Bustelo de Arriba.

Carballedo.

Casares.

Castro de Morgade, O.

Ceides.

Curuxeiro, O.

Frameán.

Lamas.

Morgade.

Outeiro.

Pontepedriña, A.

San Pedro.

Veredo, O.

Vila.

Cartelos

(Santo Estevo)

Cartelos.

Casa do Barrio, A.

Laxa, A.

Trasar de Carballo.

Vilaguillulfe.

Castro

(San Cristovo)

Bañal, O.

Bosque, O.

Canteira, A.

Castrelo.

Castro.

Eirexe, A.

Nande.

Pepes.

Portugalete.

Puvieiros.

Santa Baia.

Tapada, A.

Chouzán

(Santo Estevo)

Cela, A.

Chouzán.

Grixoá, A.

Pacios.

Paradela.

Pena, A.

Poxa, A.

Voutureira, A.

Cova, A

(San Xoán)

Arxemil.

Carballeira, A.

Catasol, O.

Cima de Vila.

Fondo de Vila.

Mallo, O.

Outeiro.

Papelle.

Piñarrostro.

Ribeiriña, A.

San Cristovo.

Vila, A.

Vilanfesta.

Vilar.

Erbedeiro

(San Pedro)

Adegas.

Airoá.

Erbedeiro.

Furco

(San Gregorio)

Abelairas.

Furco.

Matanza, A.

Penaboa.

Penas Albas.

Porto, O.

Rañadoiro, O.

Val do Arado.

Lobelle

(San Cristovo)

Lobelle de Abaixo.

Lobelle de Arriba.

Piñeiro, O.

Quintela.

Vilar de Mulleres.

Lousada

(Santiago)

Barrela, A.

Lousada de Abaixo.

Lousada de Arriba.

Lulaíños.

San Paio.

Valiño.

Marzás

(Santa María)

Buxelle.

Marzás.

Mato, O.

Vales.

Milleirós

(San Xoán)

Ermida, A.

Milleirós.

Peago.

Oleiros

(San Miguel)

Ambasmestas.

Bacelares.

Carcacía.

Cas de Moure.

Costa, A.

Fontao, O.

Gándaras, As.

Granxa, A.

Lama.

Laxiña, A.

Oleiros.

Pena, A.

Porrás de Abaixo.

Porrás de Arriba.

Ribeiriña, A.

San Miguel.

Sergudiño.

Soutelo.

Touza, A.

Uz, A.

Xibiriz.

Pradeda

(Santiago)

Barrio de Puga, O.

Estibada, A.

Pradeda de Abaixo.

Pradeda de Arriba.

Quintá do Monte.

San Mamede de Lousada

(San Mamede)

Faíl.

Galegos.

Lulás.

San Mamede.

Veiga.

Vilagarcía.

San Romao de Campos

(San Romao)

Campos.

Conchouso, O.

Montouto.

San Romao.

Senín.

Turza.

San Salvador de Búbal

(San Salvador)

Besteiriños.

Cima de Vila.

San Salvador.

Vilaverde.

Santa Baia de Búbal

(Santa Baia)

Gustei.

Lixibán.

Lobagueira, A.

Mazaira.

Mundín.

Piñeiro, O.

Porteiro.

Santa Baia.

Vilar do Monte.

Santa Cristina de Asma

(Santa Cristina)

Anllo.

Cas de Pedro.

Esmolfe.

Fente.

Revelle.

Santa Cristina.

Santa Mariña do Castro

(Santa Mariña)

Cotarelo, O.

Freán.

Lama de Fente, A.

Pereiro, O.

Rubiás.

Santa Mariña.

Temes

(Santa María)

Alvite.

Antes, As.

Cuqueira, A.

Enfonxa, A.

Laxa, A.

Pasarín.

San Lourenzo.

Temes.

Vao, O.

Veascós

(Santa Mariña)

Acilleiros.

Alvarín.

Busteliño.

Cambillán.

Carballidiño.

Ermida, A.

Folgar, O.

Lamela.

Outeiro.

Placería, A.

Raña, A.

Riazón.

San Breixo.

San Cibrao.

Saramagal.

Veascós.

Ximonde.

Vilaquinte

(Santa María)

Casqueixeiro.

Chaos, Os.

Forxa, A.

Ladredo, O.

Laxiña, A.

Meixonfrío.

Nespereira.

Outeiro.

Piñeiro, O.

Prado, O.

San Pedro.

Sergude.

Souto, O.

Torre, A.

Tourón.

Touza, A.

Vilaquinte.

Viñás.

Castro de Rei

Ansemar

(San Salvador)

Albarido, O.

Carril, O.

Cataxiña.

Chuqueiro, O.

Curro, O.

Estrigueiras, As.

Fontón.

Lamas.

Madorra, A.

Pedreiras, As.

Picatelos.

Azúmara, A

(San Xoán)

Azúmara, A.

Campo do Outeiro.

Corral, O.

Costanza.

Curro de Riba, O.

Escairo.

Fonte de Tras.

Fonte do Val, A.

Fontixón.

Igrexa, A.

Monelos.

Balmonte

(San Salvador)

Eiravedra.

Igrexa, A.

Suso, O.

Torre, A.

Valiña, A.

Vilaseñor.

Bazar

(San Pedro)

Áspera, A.

Bardián.

Cainceira, A.

Cainzada.

Canto.

Carravilar.

Folgueira, A.

Fontes, As.

Granda, A.

Grandela, A.

Guntín.

Montillón, O.

Mudia, A.

Oroxe.

Pacio, O.

Pena, A.

Penelas, As.

Pumar, O.

Ribapena, A.

Veiga, A.

Veiga da Acea, A.

Veiga do Pumar, A.

Bendia

(San Pedro)

Acea, A.

Campo, O.

Cando, O.

Cornide.

Ermida, A.

Lama, A.

Rozadas, As.

Vilariño.

Xardoal, O.

Castro de Rei

(San Xoán)

Castro de Rei.

Samesugueiras, As.

Coea

(San Salvador)

Acea, A.

Ardiz.

Coea.

Mesón, O.

Duancos

(Santa María)

Abelleira, A.

Castro, O.

Colexio, O.

Espiñeiros, Os.

Igrexa, A.

Seixas, As.

Torre, A.

Duarría

(Santiago)

Abelleira, A.

Armental, O.

Casas de Riba, As.

Castedos, Os.

Castro, O.

Catadoiro, O.

Cornide.

Igrexa, A.

Paderne.

Paulouro, O.

Pedregás, Os.

Rodeiro, O.

Rubial, A.

Salgueiros, Os.

Seixas, As.

Tormentosa, A.

Vilanova.

Xenxibre.

Dumpín

(Santalla)

Bagoi.

Casas Novas, As.

Golpilleira, A.

Santalla do Medio.

Goberno

(San Martiño)

Ameixide.

Anoca, A.

Francos.

Igrexa, A.

Outeiro.

Pedrón, O.

Toxeiros Vellos.

Loentia

(Santo Estevo)

Bouzaboa.

Carballás, Os.

Lombas, As.

Portocovo.

Real, O.

Vales, Os.

Ludrio

(Santa María)

Aldea de Baixo, A.

Alduara.

Arnande.

Áspera, A.

Castiñeira, A.

Fonte de Baixo, A.

Grueira, A.

Pousada.

Prazuela, A.

Somedo.

Touzón, O.

Mondriz

(Santiago)

Ancao, O.

Ancao Pequeno, O.

Eixavedra, A.

Igrexa, A.

Pacio, O.

Veigas do Couso, As.

Vilar, O.

Outeiro

(Santa María)

Barrosa, A.

Barxela, A.

Cabana.

Cibrao, O.

Fontes, As.

Grandela, A.

Monte, O.

Ponte de Outeiro, A.

Ponte, A.

Portomeso.

Riba de Miño.

Veiga, A.

Vilamel.

Vilar de Baixo.

Vilar de Riba.

Vilarede.

Vilariño.

Xesto.

Pacios

(San Salvador)

Alto, O.

Balvís.

Condado, O.

Covelo, O.

Feal, O.

Fonte do Freire, A.

Formarán.

Gondriz.

Luxís.

Muíño Novo, O.

Pedrafita.

Pozo, O.

Taboeiro, O.

Vereda, A.

Prevesos

(Santo Estevo)

Boucido, O.

Candal, O.

Casanova, A.

Covelo, O.

Devesa, A.

Garduña, A.

Irexa, A.

Marzo, O.

Orxás.

Piñeiro.

Pousadela.

Rego, O.

Trapas, As.

Veiga da Lama, A.

Ver.

Vilar, O.

Quintela

(Santa María)

Bardiás.

Burgo, O.

Currás, Os.

Mesón, O.

Monte, O.

Pereiras.

Picato, O.

Reigada, A.

Rollo, O.

Xordo, O.

Ramil

(Santa Mariña)

Barcia, A.

Batán, O.

Caxigal, O.

Couto de A, O.

Entrambos Ríos.

Fondoi.

Gargallán.

Granda, A.

Igrexa, A.

Lamarredonda.

Lamela, A.

Medianeiros.

Píquene.

Ramil.

Reguntille.

San Queitano, O.

Teixoeiras, As.

Val de Calvos.

Ribeiras de Lea

(San Xoán)

Agriño, O.

Areeiras, As.

Campos, Os.

Castrillón.

Castro de Ribeiras de Lea.

Chairo, O.

Muíño, O.

Portalodoso.

Ribeira, A.

Silvosa, A.

Torre, A.

San Xiao de Mos

(San Xiao)

Beloi.

Caparís, Os.

Carballal, O.

Carballosa, A.

Folgar.

Mato, O.

Monte, O.

Sa.

Santa Comba de Orizón

(Santa Comba)

Casariño.

Castro, O.

Freinobal.

Orizón.

Pedreiras, As.

Quintela.

Santa Comba.

Santa Locaia

(San Pedro)

Aldea, A.

Barxa.

Casas Novas, As.

Cordón, O.

Cruz, A.

Currás, Os.

Golpilleiras, As.

Hedrosa.

Piñor.

Portomuíño.

Prado.

Pumar da Costa.

Sabugueiro.

Sandamil.

Teixoeiras, As.

Touredal, O.

Triabá

(San Pedro)

Amorín.

Bardancos.

Barroso, O.

Bouza Vella, A.

Cabana, A.

Canedos, Os.

Carballo, O.

Casanova, A.

Castiñeiras, As.

Costa, A.

Formigueiro, O.

Granda, A.

Igrexa, A.

Matodoso, O.

Monte, O.

Motas, As.

Ponte, A.

Rego de Bouzas.

Rozas.

Soutelo, O.

Teixoeira, A.

Xesto.

Viladonga

(Santiago)

Campo, O.

Cañoteira, A.

Carreira, A.

Casela, A.

Cova, A.

Lóngara, A.

Montebón.

Rodao, O.

Rúa de Abaixo, A.

Rúa de Arriba, A.

Salcedo.

Castroverde

Agustín

(Santa María)

Agustín.

Arcos

(San Paio)

Gracián.

San Paio.

Barredo

(San Xoán)

Castedo.

Francelos.

Vilafrío.

Barredo

(Santo André)

Barredo.

Vilar dos Naraos.

Vilaxurxo.

Barreiros

(San Cosme)

Barreiros.

San Cosme de Barreiros.

Bolaño

(Santa Baia)

Bolaño.

Grandón, O.

Nabeda.

Pedrón, O.

Pereiroá.

Rodinso.

San Fitoiro.

San Martiño.

Cellán de Calvos

(San Salvador)

Cellán de Calvos.

Pereirón.

Viladónega, A.

Vilar.

Cellán de Mosteiro

(San Pedro)

Cellán de Mosteiro.

Covelas

(San Miguel)

Covelas.

Eirexe, A.

Granda, A.

Marrondo.

Souto, O.

Espasande

(Santiago)

Espasande.

Frairía, A

(Santa María)

Albardeiro, O.

Castro, O.

Folgueira.

Frairía, A.

Nogueira, A.

Peredo.

Nogueira.

Sucastro.

Furís

(Santo Estevo)

Abelleira, A.

Azoreira, A.

Couso, O.

Furís de Abaixo.

Furís de Arriba.

Latadal, O.

Lourentín.

Pereira.

Goi

(Santa María

Madanela)

Goi.

Masoucos

(Santiago)

Masoucos.

Trascastro.

Meda, A

(Santiago)

Córneas.

Meda, A.

Miranda

(Santiago)

Miranda.

Mirandela

(Santo André)

Mirandela.

Outeiro das Vellas.

Monte

(Santa María)

Monte.

Outeiro.

Santa Xuliana.

Montecubeiro

(San Cibrao)

Albaredo, O.

Barreiro, O.

Bascuas.

Berlán.

Cabanela, A.

Cabozas, As.

Campo, O.

Castelo.

Cepomundín.

Cernada, A.

Cubula.

Escouredo, O.

Fato, O.

Foxos.

Graña, A.

Gruñedo, O.

Insua.

Laxe, A.

Maceda.

Maxide.

Pereiro, O.

Podriqueiro, O.

Pombal, O.

Pumarín.

Sagaruxe.

San Cibrao.

Santadrao.

Sarceda.

Soutullo.

Teixeda.

Valiña, A.

Veiga, A.

Verducedo.

Vilar.

Vilares, Os.

Vilarín.

Vitureiro, O.

Moreira

(Santa María)

Casas do Monte, As.

Moreira.

Nadela.

Pallota, A.

Vilar de Cas.

Paderne

(Santo Estevo)

Ferreira, A.

Paderne.

Páramo

(San Miguel)

Arrubial.

Eirexe, A.

Lagoa, A.

Páramo.

Porcín.

Pena

(Santa María

Madanela)

Carballedo.

Pena.

Pozos.

Pereiramá

(San Xulián)

Pereiramá.

Pumarega, A

(Santa Mariña)

Casullao.

Faxilde.

Feirobal.

Pumarega, A.

Rebordaos

(San Xurxo)

Fontao.

Rebordaos.

Recesende

(San Cibrao)

Penalonga, A.

Recesende.

Santa Eufemia.

Riomol

(San Pedro)

Foguentelle.

Riomol.

Vilacote.

San Miguel do Camiño

(San Miguel)

San Miguel.

Trasorras.

Serés

(San Pedro)

Serés.

Souto de Torres

(San Tomé)

Souto de Torres.

Soutomerille

(San Salvador)

Soutomerille.

Tórdea

(San Tomé)

Tórdea.

Uriz

(Santa María)

Eirexe, A.

Uriz.

Vilabade

(Santa María)

Codesal, O.

Frontoi.

Tarrío.

Vilabade.

Vilalle

(San Pedro)

Vilalle.

Vilariño

(Santiago)

Castroverde.

Cervantes

Ambasvías

(Santalla)

Santalla.

Santo Estevo.

Castelo

(San Pedro)

Castelo.

Pereira.

Pombeiro.

Castro, O

(Santa María)

Barra.

Bustelo.

Couso.

Río.

Sabadelle.

Vilaluz.

Cereixedo

(Santiago)

Airoá.

Aucella.

Cabanas Antigas.

Campa da Braña, A.

Campa de Fieiró, A.

Cancillós.

Castelo de Frades.

Cela.

Cereixedo.

Chan de Pracía.

Degrada, A.

Deva.

Folgoso.

Fondo da Costa, O.

Fonquente.

Freita, A.

Freixo, O.

Pando, O.

Ponte de Doiras, A.

Prados.

Río de Cereixedo.

San Martín.

San Rebordín.

Trabado.

Veiga do Seixo, A.

Donís

(San Fiz)

Cabana Xaraz.

Castelo.

Corneantes.

Donís.

Mazo, O.

Moreira.

Noudelo.

Piornedo.

Pontes, As.

Robledo.

Vilar.

Vilarello.

Xantes.

Dorna

(Santa María)

Ardevila.

Borzoado.

Chao, O.

Estremar de Baixo.

Folgueiroa.

Lamas

(San Xiao)

Catroventos.

Horta, A.

Lamas.

Pandelo, O.

Mosteiro, O

(San Xoán)

Bolois.

Lama de Rei.

Mosteiro, O.

Queirugal.

San Martín das Cañadas.

Santa Xusta.

Vilaxán.

Noceda

(San Pedro)

Lama, A.

Noceda.

Porcís.

Vilanova do Pedregal.

Pando, O

(Santa María)

Pando, O.

Poso.

Pradela.

Quindous

(San Xusto)

Estremar de Riba.

Quindous.

Savane.

Ribeira, A

(San Martín)

Cabana.

Drada.

Igón.

Padornelo.

San Martín.

Seimeira.

Souto.

Tarnas.

Valgos.

Vilartatín.

San Pedro

de Cervantes

(San Pedro)

Casas do Río, As.

Chan de Lagares.

Chandeiro.

Paderne.

Riande.

Robledo.

San Pedro.

Trigais.

Vilanova.

Vilar de Mouros.

San Román

de Cervantes

(San Román)

San Román.

Seixas.

San Tomé

de Cancelada

(San Tomé)

Barreiro.

Chá, A.

Dumia.

Eilarrío.

Estrada, A.

Picos, Os.

San Tomé.

Vilafrial.

Vilartote.

Vilapún

(Santa Comba)

Fontexoana.

Rionaval.

Teixeira.

Viladeite.

Vilapún.

Vilarguite.

Vilaquinte

(San Breixo)

Chao de Vilarín.

Olmos.

Vilaquinte.

Vilarnovo.

Vilarello

(Santa María)

Cumial, O.

Gumieiro, O.

Mazo de Doiras, O.

Portelo, O.

Riamonte.

San Miguel.

Vilarello da Irexa.

Vilarello do Río.

Xestoso.

Vilasante

(Santiago)

Fabal, O.

Pontorrón.

Vilar de Cucos.

Vilasante.

Vilaspasantes

(San Xoán)

Bazal.

Covas, As.

Ferreiradevés.

Pintinidoira, A.

Santa Mariña.

Vilar de Ferreira, O.

Vilaspasantes.

Vilaver

(San Xusto)

Vilaver.

Cervo

Castelo

(San Xiao)

Amido, O.

Barqueira, A.

Belén.

Cabanela, A.

Carballo, O.

Carrancova, A.

Casal do Faído.

Castro, O.

Covelo, O.

Curral Grande, O.

Donas, As.

Estibada, A.

Igrexa, A.

Lourido.

Motín.

Outón, O.

Pazo Aguiar.

Pazo, O.

Pesquerdo, O.

Praza, A.

Ramil.

Seixo, O.

Suxil.

Trasbar.

Cervo

(Santa María)

Casas Novas, As.

Cervo.

Cuíña.

Daián.

Espiñeirido.

Fontao.

Lagás.

Langoira, A.

Madeiro, O.

Penido, O.

Río Covo.

Rueta, A.

Senra, A.

Vila de Suso.

Lieiro

(Santa María)

Castelo, O.

Gondrás.

Guioncho, O.

Lieiro.

Pedrosa.

San Cibrao.

Venda, A.

Rúa

(Santa María)

Abrigo, O.

Amoeira, A.

Aquela Banda.

Arbol.

Augas Santas, As.

Bouzas Chás.

Cabanas, As.

Cal, O.

Casmaio.

Curuxeiras, As.

Estibada, A.

Freixo, O.

Granda.

Lama, A.

Machuco, O.

Madanela, A.

Murazós.

Nogueira, A.

Pazo, O.

Percorvo.

Pereiro, O.

Rego, O.

Ruela, A.

Vedral, O.

Vieiro, O.

San Román

de Vilaestrofe

(San Román)

Alleira, A.

Calvario, O.

Calvela, A.

Cerdeira, A.

Eixo, O.

Feás, Os.

Marrube.

Pena, A.

Santomé.

Senra, A.

Vilaestrofe.

Vilar.

Sargadelos

(Santiago)

Fábricas, As.

Figueirido.

Fionza, A.

Louza, A.

Paraño, O.

Quintás, As.

Rato, O.

Sargadelos.

Chantada

Adá

(Santa Baia)

Adá.

Casdemiro.

Chanca, A.

Erosa.

Mundín.

Quinzán da Vila.

Surribas.

Vilar.

Xestoso.

Arcos

(Santa María)

Arcos.

Arsilleiros.

Casteda.

Catro Camiños, Os.

Elfe, A.

Gomesende.

Lamasendín.

Mouriscados.

Outeiro.

Río.

Souto.

Suatorre.

Torre, A.

Vento, O.

Vilanova.

Vilariño.

Argozón

(San Vicente)

Amorín de Abaixo.

Amorín de Arriba.

Ansemil.

Cotobade.

Ferreiros.

Freán.

Gordón.

Quinzán das Peras.

San Vicente.

Vilameá.

Belesar

(San Bartolomeu)

Belesar.

Ermida, A.

Bermún

(Santa María)

Agra.

Bermún de Abaixo.

Bermún de Arriba.

Piñeiro.

Randolfe.

Trapela, A.

Usuriz.

Brigos

(San Salvador)

Asper.

Baltar.

Brigos de Abaixo.

Brigos de Arriba.

Casas Novas, As.

Eiriz.

Faluche.

Camporramiro

(Santa María)

Bañal, O.

Cabreiros.

Cancela, A.

Eirexe, A.

Fondo de Vila.

Lamarregueira.

Líncora.

Melide.

Penso, O.

Senra, A.

Señorín.

Sequeiras.

Touza, A.

Vilaboa.

Vilar de Abaixo.

Vilar de Arriba.

Chantada

(Santa Mariña)

Chantada.

Esmeriz

(Santa Mariña)

Pena, A.

Penelas.

Regoufe.

Santa Mariña.

Vilar, O.

Esmoriz

(San Xillao)

Esmoriz.

Fornas

(San Cristovo)

Ansoar.

Fornas de Abaixo.

Fornas de Arriba.

Sobreira de Abaixo.

Sobreira de Arriba.

Grade, A

(San Vicente)

Abeleda.

Cruz, A.

Quintá.

Quintela.

San Vicente.

Trasouteiro.

Viana.

Laxe, A

(San Xoán)

Arca, A.

Carballizos.

Comezo.

Lucenza, A.

Nuxilde.

Penasillás.

Quintela.

Riazón.

Río Pedroso.

Seoane.

Vilanova.

Vilaseco.

Xoanín.

Líncora

(San Pedro)

Adaúlfe.

Alemparte.

Devesa, A.

Eirexe, A.

Fixós.

Fondo de Vila.

Freán.

Ponte da Ermida, A.

Queixeiros, Os.

Rubiás.

San Pedro.

Sobrado.

Vilachá.

Vilanova.

Mariz

(San Martiño)

Alemparte.

Barxa, A.

Garabelos.

Lamacamiño.

Mariz.

Outeiro.

Pacio, O.

Penouzos.

Pousada.

Trasmariz.

Vigo.

Mato, O

(San Xillao)

Abral.

Carballeira, A.

Fondo da Vila.

Moreira, A.

Pacio, O.

Romeo, O.

Vilar de Eiriz.

Merlán

(San Tomé)

Eirexe, A.

Fonte, A.

Lamamarín.

Lamela.

Meixide Pequeno.

Merlán.

Pacios.

Perlada.

Podente.

Pumar.

Rolle.

Rozadela.

San Lourenzo.

Senín.

Torre, A.

Vilela.

Monte, O

(San Miguel)

Argozón.

Moreiras.

Quinzán do Monte.

San Miguel.

Mouricios

(San Cristovo)

Mouricios.

Nande.

Sa.

San Cristovo.

Muradelle

(San Paio)

Barrio.

Boán.

Limiñón.

Muradelle.

Paderne.

Quintá, A.

San Paio.

Uriz.

Nogueira de Miño

(Santa María)

Cartemil.

Eirexe, A.

Fondo de Vila.

Goimil.

Lagariza.

Muiñovedro, O.

Navallo, O.

Nogueira de Abaixo.

Nogueira de Arriba.

Pedrido.

Portanogueira.

San Lourenzo.

Sernande.

Soto.

Souto.

Veiga, A.

Pedrafita

(Santa Baia)

Enviande.

Lama, A.

Mosteiro.

Nandulfe.

Paracostoira.

Sobrado.

Touza, A.

Xillán.

Pereira

(San Mamede)

Pereira de Abaixo.

Pereira de Arriba.

Soilán.

Xedive.

Pesqueiras

(Santa María)

Airoá, A.

Chabola, A.

Nogueira, A.

Outeiro, O.

Piñeiro, O.

San Miguel.

Soilán.

Vidal.

Requeixo

(Santiago)

Alence.

Cabo, O.

Caíbe.

Campaza, A.

Campo, O.

Eiravedra.

Fondoreses.

Fontela.

Lama, A.

Pacio, O.

Pereiro, O.

Río.

Vila do Monte.

Vilasusá.

Viloira.

Xillán de Abaixo.

Xillán de Arriba.

Sabadelle

(Santa María)

Carballedo.

Cardavós.

Carral Travesa.

Castiñeira, A.

Eirexe, A.

Fondo de Vila.

Santa Rosa, A.

Senra, A.

Sudrio.

Vilameá.

San Fiz de Asma

(San Fiz)

Amedo.

Campo da Eirexe, O.

Cancela, A.

Casa Grande, A.

Castro, O.

Cerdeiriñas, As.

Control, O.

Costoira.

Curro, O.

Fontefiz.

Laxa de Abaixo, A.

Laxa de Arriba, A.

Laxa, A.

Meixide Grande.

Pena do Couto, A.

Pena, A.

Portas.

Tarrío.

Trascarreira.

San Pedro de Viana

(San Pedro)

Axulfe.

Casas, As.

San Pedro.

Solar, O.

Viana.

San Salvador de Asma

(San Salvador)

Convento, O.

Córneas, As.

Lamela, A.

Nandulfe.

Outeiro, O.

Padrairo, O.

Ponte, A.

Portada, A.

Priorato, O.

Quintela.

Quinteliña.

Santo Estevo.

Vilanova do Monte.

San Xurxo de Asma

(San Xurxo)

Casasoa.

Centulle.

Chouso, O.

Liñares.

Peto, O.

San Xurxo.

Seixo, O.

Santa Cruz de Viana

(Santa Cruz)

Burgás.

Quintá.

Santa Cruz.

Viana.

Vilame.

Vilardamos.

Santa Uxía de Asma

(Santa Uxía)

Aspai.

Campo da Vila, O.

Cuqueira, A.

Derramán.

Eirexe, A.

Ludeiro.

Outeiro.

Santa Uxía.

Sitiós.

Santiago de Arriba

(Santiago)

Arriba.

Bacelares.

Guxeva.

Igrexa, A.

Pedroso, O.

Proba, A.

Reguengo, O.

Vilar de Outeiro.

Vilar do Mato.

Viñás.

Sariña, A

(San Vicente)

Pincelo.

Pousadoiro, O.

Soutariz.

Veiga

(San Xoán)

Franza.

Rabelas.

Veiga.

Vilaúxe

(San Salvador)

Andemil.

Brandián.

Eirexe, A.

Foreiros, Os.

Formariz.

Lagoa, A.

Lama, A.

Mondoeses.

Mundín.

Sabadón.

San Vicente.

Sandiás.

Torre, A.

Ulfe, A.

Ulleiro, O.

Vilaboa.

Vilar do Mato.

Vilaver.

Corgo, O

Abragán

(San Bartolomeu)

Abragán.

Coedo.

Lago.

Laguiño.

Adai

(Santiago)

Aceñas, As.

Adai.

Campas, As.

Outeiro.

Alto, O

(Santalla)

Casanova, A.

Eirexe, A.

Fonteboa.

Golás.

Santalla.

Vigo.

Vilar.

Anseán

(Santa Catarina)

Castro.

Corral.

Lamapulleira.

Mourelle.

Peizás.

Portela, A.

Torre, A.

Arxemil

(San Pedro)

Arxemil.

Boelle.

Neda.

San Martiño.

Bergazo

(San Fiz)

Bergazo.

Serín.

Cabreiros

(Santa Mariña)

Bocelo.

Cabreiros.

Carreira, A.

Santa Mariña.

Vilagamelle.

Campelo

(San Xulián)

Campelo.

Rioseco.

Vilamarín.

Camposo

(Santiago)

Camposo.

Laxes.

Castrillón

(San Salvador)

Castrillón.

Fontoira.

Lidor.

Mesón do Caldeiro, O.

Pedradreita.

Cela

(San Xoán)

Cela.

Pacios.

Pedregás, Os.

Ponte de Neira, A.

Rañoá, A.

Reconco, O.

Cerceda

(San Pedro)

Cardexo.

Carpanzal.

Cerceda.

Veiga, A.

Chamoso

(San Cristovo)

Abuín.

Don Xulián.

San Cristovo.

Souto, O.

Corgo, O

(San Xoán)

Alto de Gomeán, O.

Corgo, O.

Guimarás.

Sendín.

Serín.

Teso, O.

Escoureda

(Santa María)

Abragán.

Campo, O.

Chousa, A.

Escoureda.

Estrada, A.

Farnadeiros

(San Pedro)

Farnadeiros.

Fental, O.

Folarón.

Fompedriña.

Outeiro.

Pacio, O.

Pelamio.

San Pedro.

Sernande.

Trasfontao.

Vacariza, A.

Vilar.

Vilasusao.

Folgosa

(San Martiño)

Coedo.

Coto.

Reboredo.

Seoane.

Vilacorbe.

Fonteita

(Santiago)

Baldomiro.

Barrio, O.

Calistro.

Costa de Pandos, A.

Chavín.

Mesón dos Ramos, O.

Noviño, O.

Rubial.

San Lourenzo.

Soutolubián.

Trasmeilán.

Vilaboa.

Vilamarín.

Franqueán

(Santa María)

Cima de Vila.

Ermida, A.

Escardel.

Franqueán.

Monte de Silva, O.

Oubime.

Outeiro, O.

Vilar, O.

Gomeán

(Santiago)

Alfonxe.

Castro, O.

Escardel.

Gomeán.

Matafaxín.

Pacio, O.

Torrón, O.

Val, O.

Valverde.

Veiga de Anzuelos, A.

Lapío

(San Miguel)

Barreal, O.

Casisaldo.

Lapío.

Peneda, A.

Penedos, Os.

Laxosa

(Santiago)

Airamonte.

Carochas, As.

Donalbán.

Eirexa, A.

Estación, A.

Laxosa.

Lousado, O.

Ponte do Vao, A.

Maceda

(San Pedro)

Casetas, As.

Maceda.

Vilariño.

Marei

(Santa María)

Barreiros.

Coedo.

Lence.

Loureiro, O.

Marei.

Mariño.

Outeiro, O.

Samprizón.

San Simón.

Souto, O.

Vilanova.

Paradela

(San Fiz)

Chamoso.

Paradela.

Placer, O.

Pousada.

San Fiz.

Vilanova.

Pedrafita

(San Miguel)

Lamas.

Pedrafita.

Piñeiro

(Santa María)

Piñeiro.

Quetesende.

Queizán

(Santa María)

Arroxos.

Caxín.

Granda, A.

Muíños, Os.

Queizán de Abaixo.

Queizán de Arriba.

Ramos.

Quinte

(Santalla)

Arrabaldo.

Coeses.

Framil.

Porto.

Quinte.

Sabarei

(Santa María

Madanela)

Estrada, A.

Sabarei de Abaixo.

Sabarei de Arriba.

San Bartolomeu

de Chamoso

(San Bartolomeu)

Demondín.

Quintela.

San Bartolomeu.

San Cosme de Manán

(San Cosme)

Campa, A.

Lamapulleira.

Manán de San Cosme.

Rego, O.

Santa María

de Manán

(Santa

María Madanela)

Manán de Santa María.

Santo André

de Chamoso

(Santo André)

Hospital, O.

Santo André.

Vilapene.

Santo Estevo

de Farnadeiros

(Santo Estevo)

Camiño Branco, O.

Campo, O.

Castro.

Reguengo, O.

Vila, A.

Santo Estevo

de Folgosa

(Santo Estevo)

Carboeiro, O.

Monte de Silva, O.

Piñeiro, O.

Santo Estevo.

Veiga de Anzuelos, A.

Segovia

(San Xoán)

San Xoán.

Segovia.

Vilaceleiro.

Vilachá

(San Xiao)

Vilachá.

Cospeito

Arcillá

(San Paio)

Calvario, O.

Campo, O.

Casás.

Grandela, A.

Monte, O.

Pereiras.

Pumares.

Ramil.

Rego.

Sisto, O.

Bestar

(Santa María)

Campo da Aldea, O.

Monte, O.

Prados, Os.

Toxal, O.

Trobos, Os.

Bexán ou Rubiños

(San Paio)

Aldea.

Bogalloso.

Cal.

Folgueiras, As.

Fontela.

Pacio, O.

Pedralba.

Pereira Corval.

Rodeiro.

Vilaboa.

Cospeito

(Santa María)

Agrelo.

Bodenlle.

Fonte, A.

Mornelo, O.

Paredes.

Perotato.

Rebuxín.

Regueira, A.

Ribela.

Teixoeiras, As.

Toiral, O.

Torre, A.

Vao, O.

Goá

(San Xurxo)

Arneiro.

Belide.

Borrigón.

Bouza, A.

Carballa.

Carballal.

Carrás, Os.

Casabranca, A.

Castro, O.

Celeirote.

Cerveiro.

Cima de Vila.

Faladoira.

Fontes, As.

Franqueira.

Freires.

Goelas.

Golpilleira.

Granda de Abaixo.

Granda de Arriba.

Guisande.

Igrexa, A.

Lamela.

Mide.

Pacio.

Pedregal.

Pedreiras.

Rebordelo.

Riocasás.

Tumbo.

Vista Alegre.

Lamas

(San Martiño)

Currás, Os.

Rebordelo, O.

Toxal, O.

Trobos, Os.

Momán

(San Pedro)

Aldea.

Millarada, A.

Momán de Abaixo.

Momán de Arriba.

Veiga do Pumar, A.

Muimenta

(Santa Mariña)

Carboeiro, O.

Cima de Vila.

Costa da Zapateira.

Freixo, O.

Muimenta.

Pacio, O.

Paincegas, As.

Pereiras.

Porto do Sal, O.

Portoareoso.

Pozo, O.

Rego da Cerva, O.

Regueiriña, A.

Reigosela.

Traba, A.

Valmaior.

Vila da Igrexa.

Vilar Corvelle.

Vilariño.

Vilerma, A.

Pino

(San Martiño)

Bouza.

Broz.

Carracido.

Casiña, A.

Castro, O.

Costa, A.

Desecabo.

Fontesalgueira.

Fraga, A.

Gaioso.

Guldeiros.

Infesta.

Mato, O.

Millarada, A.

Monte, O.

Porto, O.

Quenlla, A.

Rabadá, A.

Sumeiro, O.

Rioaveso

(Santalla)

Boucillao.

Calvario, O.

Cando, O.

Escourido.

Espiñeira, A.

Fontevella, A.

Fraga Escura.

Fraga Redonda.

Granda Vella de Abaixo.

Granda Vella de Arriba.

Infesta.

Ladelo, O.

Lagoa de Abaixo.

Lagoa de Arriba.

Meixuz.

Pé de Bispo.

Piñeiro de Abaixo.

Pumarega, A.

Queimosas.

Regotraveso.

Teixoeiras, As.

Tenencia, A.

Roás

(San Miguel)

Carballiños, Os.

Casabranca.

Castelo.

Curral, O.

Gabín.

Grandameá.

Insua, A.

Muíños, Os.

Picañeira, A.

Pino.

Ponte, A.

Rúa Nova.

Toxeiro, O.

Santa Cristina

(San Xiao)

Abelleiras de Abaixo, As.

Abelleiras de Arriba, As.

Acernadas, As.

Anidos.

Bouza, A.

Carboeiro, O.

Cerveiro, O.

Costa, A.

Espiñeira, A.

Fontarán.

Moutillón.

Murcia, A.

Pacio, O.

Pedo, O.

Seixas, As.

Xunto da Igrexa.

Seixas

(San Pedro)

Carballas, As.

Casopa, A.

Monte, O.

Pacio Vello, O.

Vilasuso.

Vilouriz.

Sisoi

(Santalla)

Santalla.

Sisoi.

Sistallo

(San Xoán)

Arco de Baixo, O.

Arco de Riba, O.

Barreiro, O.

Cal, A.

Cochín.

Cotarón, O.

Espiñeira, A.

Feira do Monte, A.

Fonterrega.

Palacio, O.

Pedreira, A.

Rega, A.

Ribeiroa.

San Paio.

Sistallo.

Xunto da Igrexa.

Támoga

(San Xiao)

Brocermo.

Cruz, A.

Escoleira, A.

Salgueiro, O.

Toiral.

Torrillón.

Vilar

(Santa María)

Meaus.

Ponte, A.

Vilar, O.

Vilapene

(Santa María)

Algara.

Cruz, A.

Curral, O.

Felín.

Franco, O.

Grandella, A.

Modia, A.

Monte, O.

Outeiro, O.

Val, O.

Xermar

(Santa María)

Aldea, A.

Bouza, A.

Carballal, O.

Carballosa, A.

Carradelas.

Castiñeira.

Covela, A.

Édramo.

Eirixado, O.

Igrexa, A.

Matocovo.

Piñeiro, O.

Riba da Insua.

Sanguido, O.

Vilaguisada.

Xustás

(Santiago)

Cabana.

Casas Novas, As.

Escanavada, A.

Fidalgo.

Gornai.

Moinelos.

Pesqueira, A.

Reximil.

Veiga, A.

Xustás.

Folgoso do Courel

Esperante

(San Pedro)

Campelo.

Carbedo, O.

Castro Romeor, O.

Esperante.

Liñariños.

Millares.

Mostaz.

Romeor.

Folgoso do Courel

(Santa María)

Baldomir.

Eiriz.

Ferreiros de Abaixo.

Ferreiros de Arriba.

Folgoso do Courel.

Pendella, A.

Santa Eufemia.

Sobredo.

Touzón, O.

Hórreos

(San Pedro)

Ferramulín.

Hórreos.

Meiraos

(Santa María)

Mazo, O.

Meiraos.

Miraz de Arriba.

Miraz de Abaixo.

Paderne.

Pedrafita do Courel.

Vilasibil.

Noceda

(San Pedro)

Noceda.

Teixeira.

Vilela.

Seceda

(San Silvestre)

Cortes.

Lousadela.

Seceda.

Seoane do Courel

(San Xoán)

Cima de Vila.

Ferrería Vella.

Fondo de Vila.

Mercurín.

Moreda.

Parada.

Piñeira.

Seoane do Courel.

Vales.

Vilamor

(San Vicente)

Campa, A.

Carballal.

Castro Portela.

Froxán.

Mazo Santigoso.

Vidallón.

Vilamor.

Vilar.

Visuña

(Santa Eufemia)

Aldea, A.

Calella, A.

Céramo.

Cima de Vila.

Igrexa, A.

Reibarba.

Visuña.

Fonsagrada, A

Allonca, A

(Santa María)

Allonca, A.

Allonquiña, A.

Braña, A.

Ferraría, A.

Frontal.

Muíña, A.

Pántaras.

Quintela.

Relaio, O.

Trousa, A.

Vilarello.

Bastida, A

(San Miguel)

Bastida, A.

Brañela.

Lidín.

Pereira.

Queixoiro.

Xestoso de Riba.

Bruicedo

(Santiago)

Bruicedo.

Carrís, Os.

Pastoriza.

Pin.

Rieiro.

Souto.

Carballido

(Santa María)

Burela, A.

Carballido.

Graña, A.

Gromaz.

Lentomil.

Llacín.

Pedreira, A.

Rebordela, A.

Río de Sabugo.

Sequeiro.

Torre, A.

Torviso.

Trevín.

Valiña das Ovellas, A.

Veiga dos Binteiros, A.

Vilar de Carballido, O.

Vilar de Calvos.

Vilalba.

Cereixido

(Santiago)

Cereixido.

Pando, O.

Santa Xuiá.

Santiso.

Souto.

Taboeiro, O.

Touceiro, O.

Vao, O.

Vilarón, O.

Cuíñas

(San Cristovo)

Aldomán.

Arqueira, A.

Castro.

Cuíñas.

Fito, O.

Fumaior.

Lladairo.

Pando de Cuíñas, O.

Pasada Seca, A.

Porteliña, A.

San Cristovo.

Vales.

Fonfría

(Santa María

Madanela)

Barbeitos.

Castro, O.

Ferreirous.

Fonfría.

Fonsagrada, A

(Santa María)

Fonsagrada, A.

Vilapiñol.

Freixo

(San Xulián)

Airexa, A.

Arco, O.

Barreiro, O.

Carballoguidín.

Castelo.

Escamelada.

Ferreira de Abaixo.

Ferreira de Arriba.

Foncuberta.

Freixo.

Pedra, A.

Pereirúa, A.

Serra.

Travesas.

Troncos.

Vilanova.

Lamas de Campos

(San Roque)

Campos.

Fongate.

Lamas de Campos.

Ortigoso.

Pumeda.

Tronceda.

Vilarchao.

Vilarmeán.

Xipro, O.

Lamas de Moreira

(Santa María)

Aldobrén.

Barcela.

Cabana.

Castro de Lamas.

Coto de Lamas.

Coto de Xunqueira.

Formigueiro, O.

Gamalleira, A.

Lamas de Moreira.

Louxas.

Moreira.

Paradiñas.

Ribón.

San Breixo.

Seoane.

Susán.

Tumbiadoira, A.

Valiños.

Veigas, As.

Vilabol de Abaixo.

Vilabol de Arriba.

Viladriz.

Vilanova.

Vilarín do Pontón.

Xunqueira.

Maderne

(San Pedro)

Castañoso.

Liñares de Maderne.

Maderne.

Murias.

Silvachá.

Monteseiro

(San Bartolo)

Acevo, O.

Armilda, A.

Cabreira.

Cova.

Chao de Leira.

Ludeiro, O.

Monteseiro.

Navallo, O.

Palmeán.

Panda, A.

Pucariña, A.

Pacios

(Santa María)

Brañas.

Ferreirola.

Leituego.

Mourisco.

Pacios.

Teixeira.

Padrón, O

(San Xoán)

Carracedo.

Invernal.

Montouto.

Padrón, O.

Vilardongo.

Paradavella

(San Xoán)

Calzada, A.

Chaín.

Paradavella.

Retiro, O.

Piñeira

(Santa María)

Airexa, A.

Boucisca, A.

Castañosín.

Centigosa.

Escourido.

Estremeiro.

Goxe.

Gulpilleiras.

Mido, O.

Monteagudo.

Piñeira.

Silvadrosa.

Teixeira.

Veigas, As.

Proba de Burón, A

(Santa María

Madanela)

Chao, O.

Cruz Nova, A.

Milladoiro.

Proba de Burón, A.

Trambasaugas.

San Martín

de Arroxo

(San Martín)

Abade.

Brancio.

Caleiro, O.

Candelos.

Castro de Arroxo.

Ervellais.

Novío.

Río de Bangos.

Río de Toxos.

San Martín.

Veiga de Arroxo.

Vilamaior.

San Martín

de Suarna

(San Martín)

Fornos da Cal, Os.

Llencias.

Paradanova.

Penamaior.

Rozabragada.

San Martín de Suarna.

Silvela.

Vieiro, O.

Vilagocende.

Vilarín de Baxo.

Vilarín de Riba.

San Pedro de Neiro

(San Pedro)

Candaído.

Lagúas.

Llancela.

Mazaeda.

Mazo, O.

Peizais.

Piñeiro, O.

Pradairo.

Riotorto.

San Pedro.

San Pedro de Riba.

Vilarello.

Xestoso de Baxo.

San Pedro de Río

(San Pedro)

Aguiar.

Buisán.

Castonsa.

Crecencia.

Escouride.

Ferreiros.

Mazo, O.

Monterrío.

Redrollán.

San Pedro.

Sanguñedo.

Sudros.

Santo André

de Logares

(Santo André)

Biduedo.

Cabanas.

Cancelas, As.

Cerdeira.

Cospeito.

Graña de Chao de Fornos,

A.

Lamelas, As.

Lodos.

Logares.

Pandela, A.

Santo André.

Sendiña, A.

Trapa, A

(San Cibrán)

Couso, O.

Labiada, A.

Mesón Novo, O.

Mesón Vello, O.

Outonais.

Penamaría.

Pruída do Vale, A.

San Cibrán.

Trapa, A.

Vilalba.

Trobo, O

(Santa María)

Arquide.

Castañeira.

Chousa, A.

Mazo, O.

Noceda.

Pozas, As.

Reboira.

Trasouturo.

Trobo, O.

Vilaframil.

Vilamaior.

Vilar de Vela.

Vilarín do Castelo.

Vilarxubín.

Veiga de Logares, A

(Santa María)

Braña.

Dradas.

Liñares de Vilafurada.

Louteiro.

Llan.

Robledo.

Romeán.

San Martín de Robledo.

Veiga de Logares, A.

Ventorrillo, O.

Vilagudel.

Vilardíaz.

Vilarfruxilde.

Vieiro

(Santo Antonio)

Acevedo.

Cerredo.

Fontecova, A.

Pacios do Rebolín.

Pedrafitelas.

Pedrouzos.

Rebolín, O.

San Mamede.

Vieiro.

Vilafrime.

Vilar de Sucarral.

Vilabol de Suarna

(Santa María)

Airixín.

Estoupelo.

Mirallos.

Naraxa.

Retorta, A.

Sancedo.

Vilabol.

Xegunde.

Vilar da Cuíña, O

(Santa Bárbara)

Arexo.

Barreira, A.

Castro de Espiñeira, O.

Ferraría da Cuíña, A.

Fornaza, A.

Liñares de Bidul.

Miñide.

Restrumeiro.

Vilar da Cuíña, O.

Foz

Cangas

(San Pedro)

Abelairas, As.

Alamparte.

Lagas, As.

Ribela, A.

Vilachá.

Vilamor.

Vilasindre.

Cordido

(San Xiao)

Barral, O.

Eixo, O.

Ferradás.

Moás, As.

Sa.

Sisto, O.

Fazouro

(Santiago)

Eixo, O.

Lousada, A.

Morgallón.

Ponte, A.

Vilarmea.

Foz

(Santiago)

Castro, O.

Fondós.

Foz.

Mansín.

Marzán.

Sieiro.

Vilaxuane.

Nois

(San Xiao)

Barrosa, A.

Brea.

Cabanas.

Carpacide.

Fondo de Nois.

Trasmonte das Chousas.

San Martiño

de Mondoñedo

(San Martiño)

Caizal.

Caritel, O.

Carme, O.

Carrís, Os.

Ermida, A.

Ferreira Vella.

Forxán.

Mourente.

Oirín.

Palmiz.

Reiriz.

Río.

Trasmonte.

Vao.

Ver.

Vilacendoi.

Vilar.

Vilela.

Xinzo.

Santa Cilla

do Valadouro

(Santa Cilla)

Chao, O.

Folgosa.

Rega, A.

Souto Novo, O.

Vilacizal.

Vilatuíxe.

Viñas.

Santo Acisclo

do Valadouro

(Santo Acisclo)

Abidueiras, As.

Martín.

Ponte, A.

Raúlfe.

Valmaior.

Vilaronte

(San Xoán)

Cerdeiriña, A.

Espiñeira, A.

Mañente.

Rúa, A.

Seoane.

Vigo.

Xinzo.

Friol

Anafreita

(San Pedro)

Baraxeiro, O.

Braña, A.

Carballosa, A.

Curral dos Mateos, O.

Curral dos Paos, O.

Devesa, A.

Pardiñeira.

Paredes.

Portolamas.

Río, O.

Anxeriz

(Santa María)

Anxeriz.

Coto, O.

Cuíña.

Ferreira.

Penelas, As.

Piñeiro.

Rosende.

Sabugueiro, O.

Sisto.

Bra

(San Martiño)

Bra.

Cafúa, A.

Campos, Os.

Camposa, A.

San Martiño.

Carballo

(San Xiao)

Albeiro, O.

Barallobre.

Bernadal.

Carballo.

Cortella, A.

Currás.

Fraga, A.

Freiría, A.

Froxelle.

Gándara, A.

Guntín.

Laxe, A.

Manxadoiro, O.

Paredes.

Penelas, As.

Pereira, A.

Porto de Cas, O.

Carlín

(Santa María)

Argá de Abaixo, A.

Argá de Arriba, A.

Cabana, A.

Carlín.

Pena do Muíño, A.

Taín.

Cotá

(San Martiño)

Agruñá.

Casas da Feira, As.

Coído.

Cotá.

Dombrollo.

Lagouzos, Os.

Pena, A.

Ponte, A.

Portasueiro.

Rexidoira, A.

Silvarredonda.

Friol

(San Xiao)

Friol.

Guimarei

(Santa María)

Abrigueiro, O.

Campo da Feira, O.

Eirexe, A.

Guimarei de Arriba.

Meigonte.

Guldriz

(Santiago)

Abelleira, A.

Boleta, A.

Guldriz de Abaixo.

Guldriz de Arriba.

Leboreira, A.

Seixalbo.

Veigas, As.

Lamas

(Santa María)

Lamas.

Lea

(San Xurxo)

Cascancela.

Casas dos Galiñeiros, As.

Curral de Abaixo, O.

Curral de Arriba, O.

Gándara, A.

Lea.

Outeiro, O.

Pradeda.

Madelos

(Santalla)

Córneas.

Cotón, O.

Penas, As.

Vila Grande, A.

Vila Pequena, A.

Miraz

(Santiago)

Corveiros.

Curral da Fonte, O.

Florida, A.

Laxes, As.

Outeiro, O.

Outeiro Grande, O.

Picos, Os.

Pontella, A.

Portoscarros.

Vilaldar.

Narla

(San Pedro)

Cabeza de Vaca.

Cima de Vila.

Chao, O.

Eirexe, A.

Espiñeira, A.

Golmar.

Lagoa.

Montecelos.

Pacios.

Pontella, A.

Portela, A.

Porreira, A.

Seidoiro.

Todón.

Vilar, O.

Nodar

(San Mamede)

Aldea de Arriba, A.

Bargo, O.

Bidueiro, O.

Cabana, A.

Carballo do Vento.

Carballoso.

Cerdeira, A.

Conventillo, O.

Corda, A.

Fábrica, A.

Fontes, As.

Guimarei.

Ledro.

Loureiro, O.

Mantelle.

Nodar.

Outeiro, O.

Penalba, A.

Ponteliñeira, A.

Portocelo.

Rego do Orizo, O.

Roxica, A.

Samede.

Santo Estevo.

Travesa de Ledro, A.

Vilariño.

Ousá

(San Xiao)

Campo, O.

Carpaceiras, As.

Casa de Parga, A.

Casa do Pazo, A.

Lamelas, As.

Lourido.

Mámoa, A.

Mazcarelle.

Mozón, O.

Novexilde.

Pereira, A.

Portonovo, O.

Quintá.

Requeixo.

Vilar, O.

Pacio, O

(Santa María)

Burgo de Negral, O.

Casanova, A.

Grela, A.

Pacio, O.

Paraño, O.

Pedreiras, As.

Tras do Agro.

Valiña, A.

Vilacarpide.

Vilar de Salgueiros.

Prado

(San Martiño)

Casanova, A.

Costa, A.

Devesa, A.

Empalme, O.

Lousende.

Outarelo.

Pena, A.

Prado de Abaixo, O.

Prado de Arriba, O.

Sisto, O.

Uceira, A.

Ramelle

(Santa María)

Casbarreiro.

Outeiro, O.

Pedreiras, As.

Ramelle.

Salgueiro, O.

Rocha

(San Cosmede)

Alto, O.

Carregal, O.

Casanova, A.

Malpica.

Regoela, A.

Roimil

(San Xiao)

Alzada, A.

Bullo, O.

Buxán.

Campo da Feira, O.

Currás.

Gudín de Arriba.

Gudín de Abaixo.

Pazo, O.

Penagateira, A.

Piñeiro, O.

San Cibrao

da Pregación

(San Cibrao)

Fontedelo.

Recarei.

San Cibrao.

Vilar, O.

San Martiño

de Condes

(San Martiño)

Abeledo.

Aciveiro, O.

Arriba.

Arxerei.

Bustelo.

Cancela, A.

Casas do Monte, As.

Castro, O.

Devesa, A.

Fondoso, O.

Fonte do Can, A.

Fornelos, Os.

Foxaco.

Hedreira, A.

Macedo.

Pardellas, As.

Picha, A.

Quintiá.

Racamonde.

Rodo do Muíño, O.

San Martiño de Condes.

Santa Eufemia.

Torre, A.

Ximondriz.

Xul.

Xulacasa.

Santalla de Devesa

(Santalla)

Armada.

Casas de Covas, As.

Casas do Cego, As.

Curral de Abaixo, O.

Pedrouzos, Os.

Sisto, O.

Toar.

Vilapedre.

Vixía, A.

Seixón

(San Paio)

Abelaira, A.

Cela.

Pedranegra, A.

Seixón de Abaixo.

Seixón de Arriba.

Sucampo.

Vilar, O.

Seoane da Pregación

(San Xoán)

Escaravella, A.

Mundín.

Pedroso, O.

Seoane.

Tralacorda.

Serén

(Santa Cruz)

Ferreira, A.

Casanova, A.

Serén.

Silvela

(Santa María)

Busto.

Campelo.

Cango, O.

Carrelos, Os.

Cibreiro, O.

Corteporcos.

Covariza, A.

Eirexe, A.

Espiño, O.

Marcela, A.

Pallota, A.

Pardiñeiro, O.

Pedramaior.

Petas, As.

Reción.

Silvela.

Trasmonte

(Santiago)

Bouzaboa, A.

Bouzaboa de Abaixo, A.

Calle, A.

Curral, O.

Devesa, A.

Estanque, O.

Fontao, O.

Mosqueiros, Os.

Muraza, A.

Pazo, O.

Pena, A.

Ramada, A.

Vilariño.

Rocha, A.

Vilarmende.

Vilafiz

(Santa María)

Acevedo.

Folgueira, A.

Fondemera.

Gonce.

Laxes, As.

Outeiro, O.

Rebordelo.

Remesil.

Romá.

Vilafiz.

Vilalvite

(San Pedro)

Bedús.

Camoiras, As.

Carballal.

Castrodá.

Cerracín.

Corra.

Donas, As.

Ferrerías, As.

Penalonga, A.

Penelas, As.

Rebolo, O.

Retorta, A.

Santa Marta.

Sobrado, O.

Vento, O.

Xiá

(Santa María)

Abeledo, O.

Ascariz.

Bagulla, A.

Bertamil.

Carballeira, A.

Casanova, A.

Casantalla.

Casferro.

Caspardo.

Casroque.

Castorres.

Castronela, A.

Corno do Boi.

Currás.

Eirexe, A.

Enxeito, O.

Escorial, O.

Folgar, O.

Fonteseca.

Foxo, O.

Foxón, O.

Freixido, O.

Lousado, O.

Luz, A.

Ordóñez.

Outeiro, O.

Pallota, A.

Peteta, A.

Pontexiá, A.

Portadornas.

Portalamoso.

Pousada.

Pozas, As.

Rétede.

San Paio.

Sisto.

Suouteiro.

Torre da Luz, A.

Toxo, O.

Vilar, O.

Xesteira, A.

Xiá.

Guitiriz

Becín

(San Xiao)

Abelendro, O.

Becín.

Candendo, O.

Castro, O.

Chinote.

Graña, A.

Mende.

Moeiro.

Navallo, O.

Raposeiro.

Recimil.

Tarulle.

Buriz, O

(San Pedro)

Abeleira, A.

Buriz, O.

Bustelo.

Campoverde.

Carelo.

Corral Vello, O.

Corvite de Abaixo.

Corvite de Arriba.

Costeira, A.

Cova, A.

Fontecribo, A.

Forno, O.

Forxa, A.

Graña, A.

Grueiro, O.

Lagoa, A.

Mezoiras, As.

Mouteira, A.

Pedrazón, O.

Pedreira, A.

Penas, As.

Penediño, O.

Penedo, O.

Portelo, O.

Rebordelo.

Riotorto.

San Cibrao.

Sandiño, O.

Ventisca, A.

Vilariño, O.

Xestoselo.

Xiá.

Labrada

(Santa María)

Aboares, Os.

Ameixeiras, As.

Balsa, A.

Bañobre.

Bernaldo, O.

Cal, O.

Carballiños, Os.

Carballo, O.

Carreira, A.

Castelos, Os.

Castro, O.

Cece.

Codeso, O.

Estremil.

Galiñeiro.

Gandarela, A.

Gatelle.

Granxa Vella, A.

Margá.

Muxín.

Paderna, A.

Pena, A.

Penas, As.

Prado Vello, O.

Pumariño, O.

Puza, A.

Regueiro, O.

Rodeiro, O.

Saa.

San Cristovo.

San Mateo.

Sinde.

Tarañeira, A.

Torre de Labrada, A.

Toxeiras, As.

Toxiño, O.

Vacoira.

Xiros, Os.

Xove Novo.

Xove Vello.

Xunto á Igrexa.

Lagostelle

(San Xoán)

Acevedo, O.

Amariz.

Ansede.

Arxá.

Barreiro.

Belote.

Cabanacomba.

Cezar.

Escádebas.

Gomelio.

Guitiriz.

Landoeira, A.

Liñares, Os.

Pardiñas.

Pazo, O.

Penedo, O.

Sanguiñedo, O.

Senande.

Sesulfe.

Torre, A.

Mariz

(Santa Eulalia)

Abelleira, A.

Campizo, O.

Cando, O.

Coutadas, As.

Cuíña, A.

Fracela, A.

Mariz.

Mezonzo.

Ombral, O.

Portaescoira.

Porto Recimil.

Pradieiro.

Viladónega, A.

Vilasusá.

Xestelas.

Negradas, As

(San Vicenzo)

Alto, O.

Bistixoán.

Calvo, O.

Campo da Pena, O.

Cancelas, As.

Candedos, Os.

Casa Lousada, A.

Cerdeiras.

Gradón.

Lousado, O.

Ouzás.

Pena Branca, A.

Pereira, A.

Porto Seixo.

Queimós, Os.

Rebordiños.

Sutorguedo.

Tarroeira, A.

Torguedo, O.

Vacariza, A.

Vigón.

Xarela, A.

Parga

(Santo Estevo)

Buxío, O.

Carballal, O.

Cercedo.

Covelo, O.

Chantada, A.

Ferreira.

Galiñeiro.

Montemeá.

Pobra de Parga, A.

Ponte, A.

Portopulgo.

Tolda, A.

Vilouchada, A.

Pedrafita

(San Mamede)

Abeledo, O.

Cabanarril.

Carballedo, O.

Corredoiros, Os.

Lavandeira.

Navallo, O.

Outeiro, O.

Pena dos Diñeiros, A.

Penas de Gulfe.

Pereiro, O.

Rego do Ameneiro.

Romariz.

Tomboliño.

Vieiro.

Ximarás.

Pígara

(San Pedro)

Areosa, A.

Caivanca, A.

Casamuniño.

Casas Novas, As.

Castiñeira, A.

Cepeira, A.

Codesal, O.

Contariz.

Cruz dos Campos, A.

Embande.

Estrada, A.

Ferreira.

Fontefría.

Igrexa, A.

Lamela, A.

Loureiros.

Muros.

Pallotas, As.

Pazo, O.

Penas, As.

Porcelo.

Porta dos Galanos, A.

Rego do Sapo, O.

Reigosa, A.

San Cristovo.

Santa Mariña.

Soaxe.

Tolda, A.

Vimieiro.

Roca

(San Xiao)

Altamira.

Alto de Roca.

Lamas, As.

Penas, As.

Ponte de Roca, A.

Portodola, O.

Quintán.

Roca.

Santa Ana.

San Breixo de Parga

(San Breixo)

Alfonsares.

Bandoncel.

Canto do Muro, O.

Carballo, O.

Cortella, A.

Costoiras.

Cotón, O.

Eirexe, A.

Fonte, A.

Penas, As.

Rego da Viña, O.

Santo Alberto.

Sobreouteiro.

Toar.

San Salvador de Parga

(San Salvador)

Bascuas.

Cando, O.

Casal.

Casanova, A.

Enfestela.

Ermida, A.

Locencia.

Mámoa, A.

Mirón.

Pereira.

Revixoso.

Samesode.

Seixo, O.

Teixidos, Os.

Vigo.

Vilaverde.

Santa Cruz de Parga

(Santa Cruz)

Baldomar.

Bueiro.

Candorco, O.

Castro, O.

Ferreiros.

Fontemourela, A.

Igrexa, A.

Ixavara.

Lobeiras, As.

Painzás.

Pedracova.

Pena, A.

Penabico.

Pontella, A.

Portos, Os.

Santa Locaia de Parga

(Santa Locaia)

Aldar.

Cabana.

Carballedo.

Conchada, A.

Digañe.

Eirexe.

Laxe, A.

Outeiriño, O.

Pateira, A.

Raposeira, A.

Saa.

Santa Mariña

de Lagostelle

(Santa Mariña)

Augas Longas, As.

Cabana, A.

Casillas, As.

Castro, O.

Corvite.

Fidalgos, Os.

Lea.

Lentemil.

Mámoas, As.

Outeiro de Lea, O.

Pena do Leito, A.

Porto Vello, O.

Puceiras, As.

Rioseco.

Santa Mariña.

Trasparga

(Santiago)

Arca Cavada.

Baxoi.

Cal, O.

Campo, O.

Mesón da Cabra, O.

Mesón Vello, O.

Mota, A.

Pasarín.

Pena Moscosa, A.

Pino, O.

Prado.

Sante.

Trasparga.

Vilanova.

Vilar

(Santa María)

Campo da Vila, O.

Casanova.

Fontataza, A.

Forcas.

Fraguas.

Lobateiras, As.

Modia, A.

Pena Redonda, A.

Rebordiños.

Salgueirón.

Vilares, Os

(San Vicenzo)

Ación.

Ares, Os.

Barreiro, O.

Berulfe.

Cancelo, O.

Casa Nova de Vilariño, A.

Casas Vellas, As.

Castros, Os.

Chousa Grande, A.

Cibreiro.

Costoiras, As.

Coto, O.

Drada.

Fagundo, O.

Forcamuniz, A.

Gorgulfe, O.

Laxoso, O.

Lea.

Liñarede.

Malde.

Manchás, Os.

Mato, O.

Meao, O.

Merendeiro, O.

Nandulfe.

Novás.

Pazo, O.

Pena, A.

Pena de Roldán, A.

Pena Fachada, A.

Pico Farelo, O.

Ramos, Os.

Reboira, A.

Rego Pequeno.

Reixas, As.

Requeixo.

Ribeira, A.

San Miguel.

Tarrelo, O.

Tiñaz, A.

Tolda, A.

Toxo Brañío, O.

Vilarchán.

Vilargabín.

Vilariño, O.

Vilasuso.

Guntín

Castelo de Pallares

(San Salvador)

Alvarín.

Cabanas.

Castelo Grande.

Castelo Pequeno.

Grazós.

Mirío.

San Martiño.

San Xillao.

Costante

(San Miguel)

Bustelo Pequeno.

Costante.

Fargós.

Fontao.

Reguenga, A.

Torrado, O.

Vilela.

Entrambasaugas

(Santiago)

Bertamil.

Devesa, A.

Eirexe, A.

Foxoiro, O.

Gondarén.

Martín.

Outeiro.

Penela.

Pereiro, O.

Río.

San Fiz.

Sear.

Xoaine.

Ferreira de Pallares

(Santa María)

Cal, A.

Ferreira.

Lousadela.

Matei.

San Paio.

Ferroi

(Santiago)

Barranca, A.

Casmiñavida.

Ferroi.

Lázare.

Longalai.

Outeiro.

Terlama.

Tosende.

Vilaboa.

Francos

(San Salvador)

Francos.

Leboriz.

Outeiro.

Santoalla.

Gomelle

(Santiago)

Armental.

Gomelle.

Liz.

Montouto de Astariz.

Grolos

(Santa Cruz)

Castro, O.

Corbacín.

Grolos.

Guntín de Pallares

(San Salvador)

Guntín de Pallares.

Meixaboi.

Lamela

(Santa Mariña)

Casístola.

Gandoi.

Lamela.

Treilán.

Lousada

(Santa Eulalia)

Cimadevila.

Lousada.

Santa Eulalia.

Monte de Meda

(San Martiño)

Bustelo Grande.

Crende.

Eirexe, A.

Goi.

Outeiro.

San Martiño do Picato.

Veiga, A.

Venda do Rato, A.

Mosteiro

(Santa María)

Barrio, O.

Corredoira, A.

Mosteiro.

Outeiro.

Vigo de Mosteiro.

Vilar.

Xubín.

Mota, A

(Santo Estevo)

Brea.

Cimadevila.

Mota, A.

Peimoure.

Quintela.

Regueiro, O.

Vilasuso.

Mougán

(Santa

María Madanela)

Chao do Monte, O.

Mougán.

Prados.

Navallos

(San Pedro)

Eirexe, A.

Navallos.

Pacios.

Ourol

(San Xulián)

Cuíña.

Ourol de Abaixo.

Ourol de Arriba.

Patos.

Vilar, O.

Piñeiras

(San Mamede)

Berlai.

Outeiro.

Piñeiras.

Pradeda

(Santa Eulalia)

Alemparte.

Castro.

Eirexe, A.

Goia.

Laxe, A.

Lebesén.

Pacios.

Pozo, O.

Quintá.

Veiga, A.

Vilar dos Infanzós.

San Cibrao de Monte

de Meda

(San Cibrao)

San Cibrao.

Veiga, A.

Vilar dos Cregos.

San Mamede

de Lousada

(San Mamede)

Cancela de Sixaos.

San Mamede.

San Romao da Retorta

(San Romao)

Goián.

Perros.

Rebordelo de Abaixo, O.

Rebordelo de Arriba, O.

San Romao.

Tralapina.

Vilarreal.

Xanaz.

Xuriz, O.

Santa Cruz da Retorta

(Santa Cruz)

Borreiques.

Castrelo.

Castro, O.

Retorta, A.

Xeré.

Santa Euxea

(San Xoán)

Amedo, O.

Ferreiros, Os.

Outeiro, O.

Santa Euxea.

Vilariño.

Santa María

de Ferroi

(Santa María)

Agra, A.

Moreiras.

Nogueiras.

Riba, A.

Sirvián

(Santa María)

Bretios.

Eirexe, A.

Freán.

Montouto.

Pereiras, As.

Sirvián.

Vilamaior de Negral

(San Lourenzo)

Curral de Arriba, O.

Seixalbos.

Sestelo.

Vilamaior.

Vilarcabreiro.

Vilameá

(San Martiño)

Albaredo, O.

Carballo, O.

Pradedo de Abaixo.

Pradedo de Arriba.

Trastulfe.

Vilameá.

Vilamerelle

(San Vicente)

Frameán.

San Vicente.

Vilamerelle.

Vilarmao

(San Miguel)

Vilarmao.

Zolle

(Santa María)

Fontao.

Vigo.

Zaíde.

Zolle.

Incio, O

Bardaos

(San Xoán)

Airexe.

Aldea, A.

Casanova, A.

Casas de Abaixo, As.

Castelo de Somoza

(San Tomé)

Castelo.

Veiga.

Cervela, A

(San Cristovo)

Abeledo.

Airexe.

Castragude.

Cervela, A.

Cotedo, O.

Fruxil.

Noilán.

Pedragosa, A.

Penaxubeira.

Penela, A.

Poza, A.

Seixas.

Covela

(San Pedro)

Amedo.

Vilar da Vara.

Eirexalba

(Santo Estevo)

Castro.

Cortellas, As.

Covo.

Ermida, A.

Ferradal.

Pombar.

Serra, A.

Tallos, Os.

Vila, A.

Vila Reguenga.

Foilebar

(Santa María)

Cabude.

Covelas.

Foilebar.

Lama Redonda.

Paredes.

Valduz.

Goó

(Santa María)

Goó.

Lebaste.

Mosteiró.

Pereira de Arriba, A.

Hospital, O

(San Pedro Fiz)

Carralcova.

Diciona.

Dontide.

Hospital, O.

Madeiro.

Outeiro.

Incio, O

(Santa Cruz)

Cruz do Incio, A.

Laiosa

(San Martiño)

Brea, A.

Cabanón, O.

Codesido.

Gandarela, A.

Picota, A.

Polvoreiro, O.

San Marcos.

Sío, O.

Val, O.

Vila, A.

Noceda

(San Xoán)

Airexe.

Aldea de Abaixo.

Barbaín.

Ferrería, A.

Mesón, O.

Outeiro.

Quintá, A.

Pacios

(Santa María)

Pacios.

Queixomarío.

Viteses.

Reboiro

(Santa María)

Castillón.

Castro de Abaixo.

Cizán.

Lebón.

Porto, O.

Reboiro.

Vilar.

Rendar

(Santa María)

Aira, A.

Airexe.

Novelín.

Paredes.

Romariz.

Rubián de Cima

(San Vicenzo)

Airexe.

Augalevada.

Campo da Bóla, O.

Lugar, O.

Pedreiras, As.

Pousada.

Quintela.

Torre, A.

San Pedro do Incio

(San Pedro)

Barreiro.

Dompiñor.

Lamas.

Monteagudo.

Pacios.

Pena.

Saa.

San Miguel.

San Pedro.

San Román do Mao

(San Román)

Casanova, A.

Goimil.

Pacios.

Rousende.

Teixiz.

Vilaverde.

San Salvador do Mao

(San Salvador)

Arruxo.

Castiñeira, A.

Cereixido.

Cortiñas, As.

Currais, Os.

Pacios.

Pedrouzos.

Piornedo.

Queixade.

San Salvador.

Teixeira.

Valbón.

Veigas, As.

Vilamor.

Santa María do Mao

(Santa María)

Barrio Novo, O.

Castro de Arriba.

Saa.

Santo Eufrasio.

Souto, O.

Teimoi.

Veiga de Abaixo.

Veiga de Arriba.

Vila, A.

Vilameá.

Santa Mariña

do Incio

(Santa Mariña)

Escairo, O.

Fontes.

Lama, A.

Lugar de Abaixo, O.

Martín.

Montemeán.

Pereiro, O.

Río.

Santa Mariña.

Santalla de Bardaos

(San Xulián)

Pereira de Abaixo, A.

Porto do Medio, O.

Riba da Fonte.

Santalla.

Viloira.

Sirgueiros

(San Xoán)

Campa, A.

Currais, Os.

Godral.

Igrexario, O.

Mourelle.

Treimonte.

Vigo, O.

Toldaos

(Santiago)

Barrio, O.

Outeiro.

Pacio, O.

Pedrouzos.

Reboredo.

Toldaos.

Vila de Cais.

Trascastro

(Santalla)

Airela, A.

Ferrería, A.

Moura, A.

Raxoá, A.

Trascastro.

Vila de Mouros

(San Miguel)

Airexe.

Barrio, O.

Lucial, O.

Outeiro.

Pacios.

Santa Cruz do Oural.

Túnel, O.

Vilarxoán

(San Lourenzo)

Leizán.

Vilarxoán.

Vilasouto

(San Mamede)

Barreal, O.

Belesar.

Calvos.

Illeira, A.

Outeiro.

Viso, O

(Santa Cristina)

Bermún.

Buxán.

San Miguel.

Santa Cristina.

Sobrado, O.

Láncara

Armea

(San Pedro)

Armea de Arriba.

Leirado.

Pedra de Saa.

Vilela de Arriba.

Bande

(San Pedro)

Agrolazas, As.

Bande Susaos.

Casa de Pedra, A.

Casanova, A.

Couto, O.

Eirexe, A.

Forxa, A.

Laxes.

Mosteiro.

Reboredo.

Carracedo

(San Vicente)

Abelaínza.

Candedo, O.

Carracedo.

Corveira.

Fuxón.

Ponte, A.

San Vicente.

Trascastro.

Cedrón

(Santiago)

Aciveiros.

Busto, O.

Cancela, A.

Carrís, Os.

Casabranca, A.

Castrodelo.

Cedrón Xusaos.

Cortella, A.

Eirexe, A.

Esfarrapa, A.

Estaladoira, A.

Furco da Meda, O.

Montelora.

Piñeiroá.

Rebordelo.

Saa.

Seara, A.

Sobrerriba.

Soaxe.

Vilarín.

Galegos

(Santa Mariña)

Galegos.

Vigo de Galegos.

Lagos

(Santalla)

Armada, A.

Esfarrapa, A.

Lagos.

Lagos.

Lama.

Santalla.

Seoane.

Lama

(Santa María)

Armea de Abaixo.

Campos, Os.

Cima de Vila.

Eirexe, A.

Lama.

Roxedoiro, O.

Se, A.

Láncara

(San Pedro)

Balse.

Escanlar.

Láncara.

Outeiriño.

Outeiro.

Pedreira, A.

Piqueira, A.

San Pedro.

Vaos, Os.

Veiga de Outeiro, A.

Larín

(San Salvador)

Larín.

Monseiro

(San Miguel)

Cima de Vila.

Cimo do Lugar, O.

Fondo de Vila.

Fondo do Lugar.

Meixarín.

Monseiro.

Sesto.

Vila de Tres, A.

Muro

(San Xoán)

Agriña, A.

Bizcaia, A.

Casal de Vito.

Eirexe, A.

Mato, O.

Montixo.

Outeiro.

Pando.

Puidiña, A.

Quintás, As.

Sambreixo.

Souto.

Teixeiro.

Neira de Cabaleiros

(Santa María

Madanela)

Neira de Cabaleiros.

San Paio.

Oleiros

(San Martiño)

Bouciñas, As.

Couto, O.

Oleiros.

Reza, A.

San Martiño.

Xunqueira de Abaixo.

Xunqueira de Arriba.

Pobra de San Xiao, A

(San Xiao)

Ariz.

Pobra de San Xiao, A.

Río

(San Martiño)

Eirexe, A.

Reboleira, A.

Río.

San Martiño.

Tourelle.

Viládiga.

Ronfe

(San Pedro)

Barrio, O.

Cortes, As.

Costa, A.

Montesiño.

Penaboa, A.

Pousadela.

Ronfe.

San Mamede.

Seador.

Supena.

Viance.

Souto de Ferradal

(Santiago)

Souto.

Vilela de Abaixo.

Lama, A.

Toirán

(San Salvador)

Aixor.

Asteire.

Cortiñeiro, O.

Crescón.

Cruceiro, O.

Eirexe, A.

Gradín.

San Martiño.

Santa Cristiña.

Sebrín.

Souto, O.

Vilar de Toirán, O.

Vilaverde.

Toldaos

(San Vicente)

Armillán.

Eirexe, A.

Quintela.

Toldaos.

Toubille

(Santa María)

Cousiño, O.

Mourillón.

Toubille.

Saa.

Trasliste

(San Xoán)

Chaos, Os.

Eirexe, A.

Palacio.

Quintela.

Seoane de Arriba.

Tadoufe.

Valboa.

Vilasuso.

Vilaesteva

de Herdeiros

(Santa María)

Dradas.

Vilesteva.

Vilaleo

(Santa María)

Castelo.

Chao, O.

Ermida, A.

Neira de Rapados.

Vilaleo de Abaixo.

Vilaleo de Arriba.

Vilambrán

(Santa María)

Vilambrán.

Vilarello

(San Pedro)

Curral de Abaixo, O.

Lousadela.

Prédez.

Ribeira de Vilapape, A.

Veiga de Abaixo, A.

Veiga de Anzuelos, A.

Vilouzán

(Santo Estevo)

Agra, A.

Augalevada.

Bustelo.

Cabezais.

Eirexe, A.

Pacio, O.

Romeo, O.

Vilouzán.

Lourenzá

Lourenzá

(Santa María)

Arroxo.

Castro, O.

Cazolga, A.

Condomiña, A.

Chiela, A.

Dodelle.

Escourido.

Ferrería, A.

Maderne.

Mogo, O.

Painzás de Baixo.

Painzás de Riba.

Pedrón, O.

Pena, A.

Pousada.

Pumar de Don.

Recemil.

Ribeira, A.

San Fiz.

Soutelo.

Souto, O.

Teixeira, A.

Telleira, A.

Tiagonce.

Vilanova.

Vilapol.

San Tomé de Lourenzá

(San Tomé)

Amieiral, O.

Batán, O.

Cal, O.

Casanova, A.

Castiñeiras Verdes.

Combre.

Covela, A.

Cristo, O.

Ferreira.

Fonte do Cura, A.

Forxa.

Igrexa, A.

Liñares.

Lomparte.

Lourenzá.

Oural.

Pacio de Tovar, O.

Painzás.

Pedreiras, As.

Pereiro, O.

Piago, O.

Polida, A.

Pontigo, O.

Rego de Pereira, O.

Regueira, A.

Ribalta, A.

Ribas, As.

Tercias.

Veiga de San Tomé.

San Xurxo

de Lourenzá

(San Xurxo)

Adellao.

Barboriña.

Bodegas.

Bouza da Viña, A.

Carroceiras, As.

Chantado.

Corrullo, O.

Currada, A.

Franca, A.

Lavandeira, A.

Laxe, A.

Machuco, O.

Mazúa.

Outeiro, O.

Paraños.

Pena, A.

Piñeiro, O.

San Lourenzo.

Sendín.

Souto Vello.

Teixeiro.

Xuncal, O.

Santo Adrao

de Lourenzá

(Santo Adrao)

Batán, O.

Carballal, O.

Casa Branca, A.

Currega de Baixo, A.

Currega de Riba, A.

Currillón, O.

Guxide.

Igrexa, A.

Lanzós.

Lavandeira de Baixo.

Lavandeira de Riba.

Nogueiredo.

Pantigueiras, As.

Pateira de Baixo, A.

Pateira de Riba, A.

Penelas.

Pimento, O.

Redondelo.

Ríos.

Rodeiro, O.

Solleiro, O.

Susbarrás.

Valiña, A.

Veiga, A.

Vilar.

Lugo

Adai

(Santa María

Madanela)

Adai.

Cancelas, As.

Ferreiros.

Porto Meilán.

Vilamaior.

Vilar.

Bacurín

(San Miguel)

Bacurín.

Carricova.

Corredoiras, As.

Mourentaos.

Portafontao.

Vigo.

Bascuas

(Santa María)

Bascuas.

Brea, A.

Cabo, O.

Estrada, A.

Laxe, A.

Bazar

(San Remixio)

Bazar.

Casanova.

Paderne.

Regueiro.

Tuíxe.

Benade

(Santo Estevo)

Airexe, A.

Benade.

Fontenova, A.

Gundín.

Laxe, A.

Mouriz.

Puga, A.

Bocamaos

(San Xillao)

Bocamaos.

San Xillao.

Vilar de Bocamaos, O.

Vilardón.

Bóveda

(Santa María)

Abeledo.

Barbaín.

Bóveda.

Buratai.

Carqueixo, O.

Castro de Bóveda, O.

Coeo.

Farxocos.

Luxilde.

Malle.

Xesús de Nazaret.

Burgo, O

(San Vicente)

Burgo, O.

Canedo de Abaixo, O.

Carrigueiros.

Garaloces.

Penas.

Poutomillos.

Calde

(San Pedro)

Andrade.

Corral de Abaixo, O.

Corral de Arriba, O.

Currelos.

Papoi.

Pena, A.

Penelas.

Santa Eufemia.

Camoira

(Santo Estevo)

Aez.

Camoira.

Maira.

Carballido

(San Martiño)

Carballido.

Casas da Viña, As.

Fazai.

Manzoi.

Regas, As.

Santa Locaia.

Vilar Queimado.

Coeo

(San Vicente)

Coeo.

Corvelle.

Estrada, A.

Marce.

Ponte do Vao.

Quintela.

Coeses

(Santa María

Madanela)

Barreiras, As.

Ceza.

Fontemaior.

Pollido.

Pombal, O.

Portanova.

Trasfontao.

Ventosiños.

Vilalvite.

Cuíña

(Santalla)

Cabo de Vila.

Cuíña.

Cumbraos.

Ribeira.

Santalla.

Vilamiñao.

Vilar, O.

Esperante

(Santalla)

Airexe, A.

Carballido.

Esperante.

Papoi de Abaixo.

Torrón, O.

Travesa, A.

Gondar

(Santa María)

Gondar.

Labio

(San Pedro)

Airexe, A.

Couto, O.

Labio.

Prateiro.

Seixo, O.

Vilachá.

Vilariño.

Vilarvente.

Lamas

(Santalla)

Caínzo, O.

Casilla, A.

Lamas.

Portela, A.

Teicelle.

Xestal, O.

Lugo

Lugo.

Mazoi

(Santalla)

Barcia.

Cacabelos.

Cerracín.

Mazoi.

Meilán

(Santiago)

Barreira, A.

Castro.

Chaos.

Devesa, A.

Distriz.

Guntín.

Meilán.

Milleirós.

Pacios.

Rubiana, A.

Tolda de Milleirós, A.

Vaqueira, A.

Vilar.

Monte de Meda

(Santa María

Madanela)

Cabanas.

Monte de Meda.

Muxa

(Santa María)

Airexe, A.

Carballoso.

Monte Sartego.

Muxa de Arriba.

Palloza, A.

Piñeiro.

Quintián.

Ombreiro

(San Martiño)

Airexe, A.

Amedín.

Bandelo.

Carballo, O.

Cristimil.

Cucurela, A.

Lagoas, As.

Ponte, A.

Regueiro, O.

Riazón.

Trasnarla.

Orbazai

(San Miguel)

Cabalo, O.

Cal de Peón.

Illas, As.

Malladoira, A.

Mera, A.

Orbazai.

Penarrubia.

Taboelle.

Torre, A.

Xuxaos.

Outeiro

das Camoiras, O

(San Salvador)

Ceide.

Outeiro, O.

Torre de Aez, A.

Vilaverde.

Pedreda

(San Vicente)

Abuín.

Albarello.

Astrar.

Chavián.

Cima de Vila.

Laxe, A.

Outeiro.

Pedreda.

Torre, A.

Pías

(San Vicente)

Campos, Os.

Ceao, O.

Corral de Abaixo, O.

Corral de Arriba, O.

Cortiña.

Cruceiro.

Curutelo.

Fafián.

Mazoi.

Porto de Lugo, O.

San Vicente de Pías.

Piúgos

(Santiago)

Casas Novas, As.

Cima de Vila.

Congos, Os.

Pena da Mula, A.

Piúgos de Pena.

Rego do Espiño, O.

Santoíño.

Tabernas, As.

Toiriz.

Poutomillos

(San Martiño)

Carballo, O.

Recimil.

Uceira, A.

Vilar.

Prógalo

(Santiago)

Airexe, A.

Cabreira.

Golmar.

Lameiro, O.

Tras do Castro.

Vila, A.

Recimil

(San Lourenzo)

Recimil.

Vilar de Cucos.

Ribas de Miño

(San Mamede)

Alongar.

Castrillón, O.

Ribadelo.

Ribas de Miño.

San Mamede.

Vilachá.

Romeán

(San Pedro)

Gude.

Outeiro.

Saboleiro.

Tellado, O.

Rubiás

(San Xillao)

Aldea de Abaixo, A.

Dornas, As.

Vila, A.

Viladónega.

Saa

(Santiago)

Barreiro.

Castro Alfonsín.

Cuíña.

Faxilde.

Galegos.

Outeiro.

Raña, A.

Saa.

Vilamoure.

San Mamede

dos Anxos

(San Mamede)

Barxa.

Cardoso.

Nadela.

San Mamede.

Viador.

San Martiño

de Piñeiro

(San Martiño)

Coelleira, A.

Miñao.

Piñeiro.

San Pedro de Mera

(San Pedro)

Chousa, A.

Crecente.

Hospital, O.

Remesar.

San Pedro de Abaixo.

San Pedro de Arriba.

San Román

(Santa Cristina)

Allariz.

Illar de Amigo.

San Román.

Tedín.

Val, O.

San Salvador

de Muxa

(San Salvador)

Campiña, A.

Muxa de Abaixo.

Portela, A.

Regas, As.

Zarra.

San Xoán de Pena

(San Xoán)

Airexe, A.

Albares.

Baradas, As.

Castro.

Lavandeira, A.

Nadela.

Pena, A.

Seoane.

San Xoán do Alto

(San Xoán)

Abelairas.

Cavadas, As.

Costa, A.

Seoane.

Vilaestévez.

Xesta, A.

San Xoán do Campo

(San Xoán)

Abol.

Argonde.

Belesar.

Birbigueira.

Cambra, A.

Lamaboa.

Pacios.

Piqueira, A.

Seoane.

Silva, A.

Santa Comba

(San Pedro)

Burneiros.

Cabanas.

Carrás.

Casilla, A.

Estrada, A.

Gándara, A.

Pacios.

Pedrafita.

Santa Comba.

Santa Engracia.

Teigueselle.

Vilamarce.

Vilar.

Santa María de Alta

(Santa María)

Alta.

Locai.

Marcoi.

Matelo.

Riobó.

Vilariño.

Santa Marta de Fixós

(Santa Marta)

Fixós.

Portoganoi.

Reboredo.

Santa Marta.

Santalla de Bóveda

de Mera

(Santalla)

Bóveda de Mera.

Cabanas.

Valín.

Vilanova.

Vilar.

Santo André

de Castro

(Santo André)

Agro do Santo, O.

Anguieiro.

Camiño do Santo.

Camiño do Vilar.

Castro.

Conturiz.

Cuco, O.

Fontao.

San Amaro.

Soñar

(San Pedro)

Campa da Barra, A.

Campiñas, As.

Carballal, O.

Fonte do Mouro, A.

Peiteiros.

Reboredo.

Soñar.

Soñariño.

Torre, A.

Teixeiro

(Santa María)

Arxemil.

Cotillón, O.

Dornas, As.

Ratoeiro, O.

Reximil.

Roade.

Rozas.

Segade.

Silgueiros, Os.

Teixeiro.

Tirimol

(San Xoán)

Bagueixos.

Brea, A.

Cardelle.

Grisín.

Padín.

Pedrouzón.

Ramil.

Seivane.

Torible

(Santa Mariña)

Torible.

Veral, O

(San Vicente)

Astariz.

Carballido.

Penairada.

Real, O.

Rebordaos.

Santo Matías, O.

Veral, O.

Vilachá de Mera

(San Xillao)

Albazoi.

Asemonde.

Facoi.

Gramela, A.

Pena, A.

Vigo.

Meira

Meira

(Santa María)

Cabana.

Carballal, O.

Casanova, A.

Casas Novas, As.

Cercado, O.

Corvaceiras, As.

Enfermería, A.

Fontes.

Grañanova.

Irimia Alta.

Irimia Baixa.

Lagoa, A.

Leiras.

Meira.

Paredes.

Pena, A.

Piñeiro.

Regolongo.

Rielo.

Riocabo.

Touzón, O.

Val da Cal, O.

Valiña, A.

Vilar de Mouros.

Vilaxuso.

Seixosmil

(Santo Isidro)

Azoreira, A.

Corota, A.

Espido, O.

Granda, A.

Louseira, A.

Marrondo, O.

Murias.

Orpín.

Paderne.

Piñeiro, O.

Sebe de Abades.

Seixosmil.

Veiga de Galegos, A.

Vilar da Corota, O.

Mondoñedo

Argomoso

(San Pedro)

Barral, O.

Cuba, A.

Escourido, O.

Pardiñas.

Supena.

Carme, O

(Nosa

Señora do Carme)

Abidueiras, As.

Áspera, A.

Carme, O.

Fabega, A.

Longarela.

Monfadal.

Ponte Pousada.

Ramís.

San Carlos.

Valoría, A.

Couboeira, A

(Santa María

Madanela)

Campá, A.

Campo do Arco, O.

Franca, A.

Lamegos, Os.

Souto, O.

Figueiras

(San Martiño)

Aldea, A.

Romeo, O.

San Martiño.

Lindín

(Santiago)

Barral de Cima.

Beira do Río, A.

Castro, O.

Caxigo, O.

Folgueirosa.

Rúa Travesa, A.

Masma

(Santo André)

Arco, O.

Marquide.

Outeiro, O.

Padriñán.

Santo André.

Seara, A.

Vilar, O.

Mondoñedo

(Nosa

Señora do Carme)

Mondoñedo.

Oirán

(Santo Estevo)

Burgo, O.

Centeás.

Xercido.

Remedios, Os

(Nosa Señora

dos Remedios)

Carroceiras, As.

Cesuras.

Chanta, A.

Coruxeiras, As.

Estelo.

Formigueiro, O.

Gontariz.

Pelourín.

Prado.

Pumariño.

Recadieira, A.

Rego dos Cas.

San Cristovo.

Santa Margarida.

Seivane.

Tronceda.

Valiño, O.

Zoñán.

San Vicente de Trigás

(San Vicente)

Aldea, A.

Combarro, O.

Pedroso, O.

San Vicente.

Valiña, A.

Santa María Maior

(Santa María)

Beira do Río, A.

Bidueiras.

Braña, A.

Cruz da Carreira, A.

Curros.

Ferreira.

Ferrería.

Fondo da Vila, O.

Moural, O.

Souto, O.

Soutoxuane.

Santiago

de Mondoñedo

(Santiago)

Barbeitas.

Casavella, A.

Invernegas, As.

Maariz.

Paadín.

Pacio, O.

Pausalido.

Pedrido.

Reguengo, O.

San Pedro.

San Paio.

San Queitano.

Valiñadares.

Vigo.

Vilar, O.

Xestoso, O.

Sasdónigas

(San Lourenzo)

Chao da Aldea, O.

Lousada.

Pé do Monte, O.

Suaigrexa.

Vilamor

(Santa María)

Calvela, A.

Chao do Val, O.

Encima da Vila.

Guillade.

Ogrobe.

Vilaverde.

Viloalle

(Santa María)

Cabana, A.

Casal, O.

Ferrería, A.

Igrexa, A.

Pena Moura, A.

Vilar, O.

Monforte de Lemos

Baamorto

(Santa María)

Agriño, O.

Casares.

Cinsa.

Chavarega, A.

Devesas, As.

Lama, A.

Pallares.

Pereiras, As.

Pol.

Portobrea.

Reboredo.

Ribela, A.

Bascós

(San Martiño)

Barredo.

Campo, O.

Carranchousa.

Estrada, A.

Outorelo.

Rectoral, A.

Regueiro, O.

Torbido, O.

Vila, A.

Caneda

(Santalla)

Campelo.

Cruz do Souto, A.

Eirexa, A.

Fonte, A.

Fontes.

Outeiro.

Pousa, A.

Sobrado, O.

Vao.

Chao do Fabeiro, O

(San Ramón)

Catro Camiños.

Encrucillada, A.

Ermida, A.

Fabeiro, O.

Mato, O.

Porto de Lobos.

San Martiño.

Chavaga

(San Xoán)

Alto de Chavaga, O.

Barxa.

Cabo.

Cotelo, O.

Meixide.

Montecelo ou Piricallo, O.

Outeiro.

Pacios.

Ríos.

Distriz

(Santo André)

Aldea de Abaixo.

Babela.

Boieiro, O.

Campelo, O.

Capela, A.

Cruceiro, O.

Eirexe, A.

Granxa, A.

Lama, A.

Nogueira, A.

Pozas, As.

Preto, O.

Regueiro, O.

Fiolleda

(San Cosmede)

Figueira.

Fiolleda.

Marexe.

Pando.

San Mamede.

Vilamaior.

Xunqueira.

Gullade

(Santo Acisclo)

Borcos.

Cima de Vila.

Chá, A.

Eirexe, A.

Lagar, O.

Lende, A.

Pereiras, As.

Río, O.

Valdourense.

Guntín

(Santa Lucía)

Folgueiras, As.

Guntín.

Lama, A.

Santa Lucía.

Souto, O.

Marcelle

(San Miguel)

Agrelos.

Asenxos, Os.

Barxa.

Campelo, O.

Candeda.

Colado, O.

Costa, A.

Esfarrapa, A.

Estrada, A.

Freixo.

Matelas.

Meda de Abaixo, A.

Meda, A.

Minas de Freixo, As.

Pacios.

Palleiros, Os.

Pendella, A.

Pereira, A.

Portela, A.

Reguenga, A.

Río.

Riocovo.

Rozas, As.

San Fiz.

San Pedro de Baños.

Seixo, O.

Val do Bolo, O.

Veiga, A.

Vilanova.

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos.

Moreda

(San Salvador)

Amedo.

Bacelares.

Broza, A.

Cabanas.

Campos, Os.

Castro de Moreda, O.

Ciudá, A.

Cova, A.

Encrucillada, A.

Fontecá.

Lagoa, A.

Lama do Franco, A.

Lama de Outeiro, A.

Lence, A.

Novelle.

Outeiro.

Pacios.

Peroxa, A.

Regueiro.

Torre, A.

Ventrescas.

Vilanova.

Nocedas, As

(Santo Estevo)

Bacorelle.

Barreiro, O.

Campo, O.

Cereixás, As.

Fonte, A.

Igrexa, A.

Mato, O.

Paciocova.

Pedras, As.

Sobrado, O.

Val, O.

Vila, A.

Parte, A

(Santa María)

Camporrío.

Parte, A.

Probeiros.

Remuín.

Penela, A

(Santa María)

Cabana, A.

Campiño, O.

Fontela, A.

Morade Pequeno, O.

Pacios.

Penela, A.

Pereiras, As.

Rosal, O.

Rubina, A.

Veiga, A.

Piñeira

(San Martiño)

Barxela, A.

Bodegas, As.

Bosque, O.

Campo, O.

Carballo, O.

Casas de Abaixo, As.

Eirexe, A.

Granxa, A.

Labradías, As.

Lagoa, A.

Lamas, As.

Monte Pando.

Pereira.

Recosta, A.

Regueira, A.

Reigada

(San Salvador)

Campo, O.

Campos, Os.

Cimo do Lugar, O.

Fontes, As.

Lama, A.

Mourelos.

Reigada.

Río.

Rosela, A.

Senra, A.

Ribas Altas

(San Pedro)

Barrio, O.

Barxa, A.

Bergazos.

Campo, O.

Costeiro, O.

Eirexa, A.

Espido, O.

Estrada, A.

Freixo.

Lodeiro, O.

Mato, O.

Outeiriño.

Outeiro.

Pacios.

Ponte, A.

Porto, O.

Veiga, A.

Rozavales

(Santa María)

Cacabelos.

Costaneiro.

Fonte, A.

Infesta, A.

Penedo.

Rozavales.

Rubín.

Salgueiros.

Salvadur.

San Xillao de Tor

(San Xillao)

Barredas, As.

Eirexe, A.

Eivedo, O.

Medorra, A.

Miogo, O.

Outeiro.

Paredes.

Santa Mariña

do Monte

(Santa Mariña)

Barreiros.

Barrio Novo, O.

Calvos.

Eiras, As.

Hortos.

Lamela, A.

Mato, O.

Mazairo, O.

Reboredo.

Solbeira, A.

Torre, A.

Seoane

(San Salvador)

Almacén, O.

Campolongo.

Cavada, A.

Cima de Vila.

Eirexe, A.

Gándara, A.

Gueto, O.

Mato, O.

Nogueira, A.

Pacios, Os.

Pena, A.

Trincheira, A.

Valado, O.

Sindrán

(San Pedro)

Barredas, As.

Campo de Abaixo.

Campo de Arriba.

Chao, O.

Coto, O.

Eirexa, A.

Guisande.

Lama Redonda.

Lamela, A.

Moredo, O.

Moreiras.

Ribela.

Senra, A.

Susao.

Val, O.

Vilela.

Tor

(San Xoán)

Campo, O.

Carrouba.

Eirexe, A.

Frieira.

Rañada, A.

Tor.

Vilanova.

Valverde

(San Pedro)

Agüela, A.

Barreiro, O.

Casas Novas.

Cedrón.

Cova, A.

Covela, A.

Escouredo, O.

Pena, A.

Ramos, Os.

Valverde.

Vide, A

(San Cibrao)

Chao, O.

Corga, A.

Folgueira, A.

Outeiro, O.

Pena, A.

Quintairo, O.

Rego, O.

Teboredo.

Veiga, A.

Vilamarín

(San Fiz)

Barxa.

Candeda, A.

Cima de Vila.

Eirexe.

Fonte, A.

Froxende.

Gándaras.

Meá, A.

Morade Grande, O.

Pacios.

Peciña, A.

Pedras, As.

Pena, A.

Val do Bolo.

Veliña, A.

Vilamarín.

Monterroso

Arada

(Santa María)

Arada.

Sandolfe.

Bidouredo

(Santiago)

Bidouredo.

Moreira, A.

Pedriña, A.

Bispo, O

(Santa María)

Aldea de Atrás, A.

Bispo, O.

Casas do Chao, As.

Cumbraos

(San Martiño)

Casas de Núñez.

Casas do Monte.

Cumbraos de Abaixo.

Esporiz

(San Miguel)

Campo, O.

Cariza, A.

Carreira, A.

Castedas, As.

Esporiz.

Monterroso.

Olmos, Os.

Podente.

Fente

(San Martiño)

Campos, Os.

Cogula, A.

Fente.

Graña, A.

Torre, A.

Ferreiros, Os

(San Cibrao)

Ferreiros, Os.

Sendín.

Traslama dos Ferreiros.

Frameán

(San Pedro)

Frameán.

Parteme de Baixo.

Fufín

(San Martiño)

Fufín.

Lavandelo

(Santiago)

Arxona.

Leborei

(Santa María)

Ermida, A.

Leborei.

Ponte dos Carros, A.

Ligonde

(Santiago)

Airexe.

Casa de Areán, A.

Casas Novas, As.

Casucho, O.

Comeás.

Couso.

Devesa, A.

Fonte do Porco, A.

Fonte Grande, A.

Lameiros de Abaixo, Os.

Lameiros de Arriba, Os.

Lardeiros.

Ligonde.

Marco, O.

Meandreiras.

Pallota, A.

Previsa, A.

Rego, O.

Vacariza, A.

Val.

Zapateira, A.

Lodoso

(San Xoán)

Barreira, A.

Cancelo, O.

Frouxeira, A.

Lodoso.

Lucencia, A.

Montecelo.

Penela, A.

Sestelo.

Tralo Fontao.

Marzán

(Santa María)

Barreira, A.

Irixe.

Medorras, As.

Marzán.

Montecalvo.

Pena Parda.

Tragarizas, As.

Travesía de Montecalvo,

A.

Volteira, A.

Milleirós

(San Pedro)

Milleirós.

Mouronte.

Outeiro.

Novelúa

(San Cristovo)

Areosa, A.

Batán, O.

Casas de Gai.

Castro, O.

Lama Retorta.

Lentil.

Novelúa.

Tarrío.

Trascastro.

Vilamaior.

Pedraza

(Santa María)

Gontá de Arriba.

Gundín.

Pedraza.

San Cristovo.

San Lourenzo.

Vilarfonxe.

Penas

(San Miguel)

Esteba.

Ludeiro.

San Miguel.

Toxide.

Uceira, A.

Vacaloura, A.

Vilar, O.

Pol

(San Cibrao)

Camba, A.

Pol.

Vilar, O.

Salgueiros

(Santa María)

Airexe.

Aldea de Abaixo.

Brixeo, O.

Pacios.

San Breixo

(San Salvador)

Castro, O.

Goleta, A.

Ladar.

Lourentín.

Mundín.

San Breixo.

Seixós.

Satrexas

(Santa Eufemia)

Fental, O.

Fondevila.

Satrexas.

Sirgal

(Santo André)

Parteme de Riba.

Sirgal.

Sucastro

(Santa Mariña)

Goimil.

Sucastro.

Tarrío

(Santa María)

Cacabelos.

Pena Forcada.

Tarrío de Buxergos.

Valboa

(San Salvador)

Alto, O.

Campo, O.

Carreira, A.

Illoá.

Martín.

Piñeiro.

Regueira, A.

Seara, A.

Vilance.

Vilanova

(San Pedro)

Vilanova.

Viloíde

(San Cristovo)

Ansar.

Curuxás.

Viloíde.

Muras

Ambosores

(Santa María)

Ameixeiras, As.

Couce dos Mouros.

Mouriscón, O.

Pena do Mouriscón.

Rego, O.

Santar de Baixo.

Balsa, A

(Santa María)

Aguillal, O.

Alto, O.

Bargañas, As.

Bustate.

Cabana.

Carreiros.

Carrís, Os.

Casa Lousada, A.

Castro, O.

Cotelo, O.

Currás.

Ferreiro.

Ferreiros.

Fonqueixeira, A.

Orxás, Os.

Pardiñas.

Pereiros, Os.

Ponte, A.

Ponte Bermuz.

Rego.

Suapena.

Taboi.

Vilariño.

Burgo, O

(Santa María)

Agreste.

Armada, A.

Baamonde.

Barral, O.

Batán, O.

Beira do Río.

Cabeceira, A.

Cal do Baño.

Carelle Grande.

Carracedo.

Carregal, O.

Casanova, A.

Castiñeiras.

Folgueiras, As.

Goibetas.

Fragarrara.

Inciñán.

Maciñeira Pequena, A.

Outeiro, O.

Panceira, A.

Porto do Río.

Reboiras, As.

Rúa, A.

Sanguñedo.

Seilán.

Seixo, O.

Serra, A.

Suarriba.

Vila Vella.

Irixoa

(San Xillao)

Acivreiros, Os.

Arealba.

Buriz.

Couce, O.

Igrexa, A.

Liñeiro.

Pascal.

Pazo.

Pedreira, A.

Pico, O.

Porto, O.

Sabucedo.

Samil.

Traveseal, O.

Vilarcovo.

Xuncal, O.

Muras

(San Pedro)

Abelaira, A.

Abeledo.

Abidueira, A.

Aguias, As.

Armada, A.

Baxín.

Bestemuz.

Boca da Grande.

Bouzas, As.

Brías.

Bustelo.

Cabana, A.

Cabanela, A.

Cal, O.

Caraceiro.

Carballás, Os.

Carballosa, A.

Casanova da Xestosa, A.

Casateita.

Casavella, A.

Castro, O.

Chao, O.

Chao de Perros.

Coto, O.

Couce Mouro.

Covelas, As.

Cuíñas, As.

Curiscada, A.

Curralvello.

Debodas.

Fonte, A.

Fraga Chá, A.

Freán.

Furco.

Guimarás.

Invernés.

Leganitos.

Muras.

Musdradas.

Paleira, A.

Pandas, As.

Parapar.

Pena da Leira, A.

Pena da Xelgaiz, A.

Perros.

Picheira de Musdradas,

A.

Pico Verde, O.

Ponte, A.

Porto dos Paos.

Porto Novo, O.

Prado.

Rega, A.

Rego da Parede, O.

Rioseco.

Sanche.

Santar de Riba.

Sanxillao.

Suaschousas.

Sumeiro.

Ucheiras, As.

Valiña, A.

Vedille.

Vilar da Xestosa, O.

Vilar, O.

Volta, A.

Xelgaiz.

Silán

(Santo Estevo)

Cabana.

Candeal, O.

Castrosol.

Cornido.

Coto.

Cristo, O.

Escoiras.

Ferraría, A.

Igrexa, A.

Margarida, A.

Navallo, O.

Pallaza, A.

Pena Grande, A.

Penas, As.

Pereiro, O.

Picheira, A.

Rúa, A.

Rubaíño.

Santiso.

Torre, A.

Vilariño.

Xarraldo.

Sisto, O

(Santa María)

Casás, Os.

Muruás.

Piocorto.

Viveiró, O

(Santa María)

Abidueira, A.

Aborbó, O.

Astante.

Barreira, A.

Cal, O.

Campo da Cruz, O.

Campo do Medio, O.

Campos, Os.

Casavella, A.

Chaos, Os.

Corredoira, A.

Coruxos, Os.

Curro, O.

Fonte, A.

Forcós.

Fornelos.

Fra.

Igrexa, A.

Licencia.

Manzoi.

Pereira, A.

Picheira, A.

Pico, O.

Porromeo, O.

Porto de Cimas.

Porto do Rego.

Porxestas.

Rebordelos, Os.

Restrebada, A.

Susana, A.

Xurrosa.

Zanfaño.

Navía de Suarna

Barcia

(San Miguel)

Barcia.

Mera.

Vilares.

Cabanela

(Santa María)

Busto.

Cabanela.

Caboxo.

Ferreirúas, As.

Figueira.

Freixeiro.

Castañedo

(Santiago)

Castañedo.

Coea.

Covas, As.

Lencias.

Mosteirín.

Santestevo.

Folgueiras

(Santa Eufemia)

Folgueiras.

Río.

Silvouta.

Vilaverde.

Freixís

(San Pedro)

Freixís.

Seón.

Vilameixide.

Galegos

(Santiago)

Cociña, A.

Eirexa, A.

Paradela.

Penasinceira.

Piñeiro.

Tola, A.

Trigal.

Vilargoíde.

Moia

(Santiago)

Coruxedo.

Chao do Couso, O.

Moia.

Navallos.

Quintá de Moia.

Ventosa.

Vilar de Moia.

Mosteiro

(San Salvador)

Abrente.

Gorgoeira, A.

Marcelín.

Molmeán.

Mosteiro.

Pacio.

Sinada.

Muñís

(San Xosé)

Cernada, A.

Embernallas.

Embernallúas.

Fontela.

Larxentes.

Muñís.

Tabillón, O.

Trabadelo.

Vilarantón.

Penamil

(Santiago)

Arroxiña, A.

Penamil.

Pin

(Santa María)

Mazaira.

Pin de Abaixo.

Pin de Arriba.

Vila.

Vilagoncide.

Proba de Navia, A

(Santa María Madanela)

Grandela.

Proba, A.

Queizán

(Santiago)

Liñares.

Méixamo.

Pedreira, A.

Queizán.

Vilarguende.

Rao

(Santa María)

Aigas.

Asar.

Becerral.

Coro.

Faquís.

Folgueiras de Aigas.

Laxo.

Meda.

Murias de Rao.

Peliceira.

Prebello.

Rao.

Robledo de Rao.

Traserra.

Ribeira, A

(Santo Estevo)

Balsa, A.

Ribeira, A.

Ribón

(Santa Mariña)

Murias de Camín.

Ribón.

Santa Mariña.

Savane

Cantorcia.

Savane.

Son

(Santa María)

Arcón.

Casas do Río, As.

Cerredo.

Libre.

Robledo de Son.

Salgueiras, As.

Son.

Trabado.

Veiga de Son, A.

Vilar, O.

Vilela.

Vallo

(Santa Mariña)

Penedo.

Vallo.

Vilarín.

Vilor.

Vilarpandín

(Santo Estevo)

Acevedo.

Virigo.

Vilarpandín.

Negueira de Muñiz

Barcela

(San Miguel)

Barcela.

Cancio.

Castelo.

Foxo, El.

Rozadas.

Santalla.

Vilauxín.

Marentes

(Santa María

Madanela)

Calabreo.

Lavandeira, A.

Pena da Nogueira.

Robledo.

Negueira

(San Salvador)

Bustelo de Murias.

Negueira.

Pieiga.

Sanformar.

Seira.

Vilaseca.

Ouviaño

(Santiago)

Bustarvelle.

Carballín, El.

Gamalleira, A.

Ouviaño.

Tallobre.

Vilarmeor.

Río de Porto

(San Brais

da Barqueiría)

Entralgo.

Río da Raseda.

Sarceada.

Vilagudín.

San Pedro de Ernes

(San Pedro)

Ernes.

Escanlar.

Vilar.

Nogais, As

Alence, A

(Santa Lucía)

Alence, A.

Cruces, As.

Pando, O.

Vilarín.

Doncos

(Santiago)

Doncos.

Espariz.

Fontes, As.

Robledo.

Sebrás.

Vilarín.

Noceda

(San Xoán)

Brañas.

Castelo.

Dorna, A.

Ferreiras.

Moral.

Noceda.

Pedriña, A.

Pía, A.

San Clodio.

San Pedro.

Serra, A.

Silvela, A.

Nogais, As

(Santa María

Madanela)

Nogais, As.

Nullán

(San Cosmede)

Barraceira.

Cabanas.

Chan de Vilar.

Coedo, O.

Cubilledo, O.

Forcas.

Nullán.

Sinllán.

Quintá

(San Pedro)

Mazo, O.

Quintá.

Vilabol.

Vilela.

Santo André

(Santo André)

Busgulmar.

Castiñeiras, As.

Ferrería, A.

Fonfría.

Fonte do Cando, A.

Lagúa, A.

Lama da Vila, A.

Pintinidoira, A.

Santo André.

Vilar.

Vilavexe.

Torés

(San Xoán)

Casares.

Estacas.

Follobal.

Riomao.

Rodís.

Torés.

Vilaesteva.

Vilaicente

(San Xoán)

Vilaicente.

Ourol

Ambosores

(Santa María)

Ambosores.

Baroso.

Beira da Fraga, A.

Cabezón, O.

Carcallosa, A.

Cereixiña, A.

Entrambosores.

Fraga Chá, A.

Ferraxosa, A.

Igrexa, A.

Outeiro, O.

Ribeira da Señora, A.

Santar.

Toxoso.

Bravos

(Santiago)

Barbeito.

Barcia, A.

Bordos, Os.

Campodaira, O.

Castiñeira, A.

Chao de Bravos.

Coto, O.

Coutado, O.

Coxuxo, O.

Curros.

Domecelle.

Dornas.

Ferreira.

Folgoso.

Fornos.

Furada, A.

Garita, A.

Igrexa, A.

Labrada.

Lagar, O.

Lagoa, A.

Lecín.

Lugar Novo, O.

Montouto.

Muíl, O.

Penagateira.

Penaseixo.

Piñeiro.

Ponte de Betanzos, A.

Pozo, O.

Quintás, As.

Rego, O.

Ribeira, A.

Sanche.

Teixeiro.

Teixós, Os.

Tiñade.

Trobo, O.

Tuílle.

Viga, A.

Merille

(Santa Eulalia)

Agro, O.

Bodegas, As.

Borreiros.

Cabreira, A.

Cadavosa, A.

Carballás, Os.

Cargadoiro, O.

Casaído.

Cerdido.

Entreviñas.

Garcías, Os.

Igrexa, A.

Lamas, As.

Leborada, A.

Loibán.

Nogarido.

Outeiro, O.

Porcado, O.

Pousada.

Reboredo, O.

Requián.

Revolta, A.

Rubeiras, Os.

Senra, A.

Viladóniga.

Vilar, O.

Vilares.

Xuncás, Os.

Miñotos

(San Pedro)

Agros Chaos.

Atián.

Besteburiz.

Bóveda, A.

Cabanela.

Cabo de Vila.

Cachón, O.

Cal, O.

Calvo, O.

Carballás, Os.

Carme, O.

Casa Nova, A.

Casa Vella, A.

Castelo, O.

Cerdeiras.

Combarro, O.

Corrredoiras, As.

Curral Chao.

Erbellás.

Ferreira.

Igrexa, A.

Laxe, A.

Leborín.

Leonte.

Lobeiras, As.

Machuco, O.

Moscallos.

Pazo, O.

Pazos, Os.

Pedrafita.

Pouso, O.

Rego Cavado, O.

Requerez.

Rubás, Os.

Santa Mariña.

Vigo.

Vilabuín.

Xestido.

Xesto, O.

Zapateiro, O.

Zarza.

Ourol

(Santa María)

Abeledo.

Barces.

Bidueiro, O.

Cabalar.

Camba.

Campo do Seixo, O.

Candedo, O.

Canto de Arriba.

Carballás, Os.

Casa do Camiño.

Casa Vella, A.

Casaldares.

Cernado.

Chao das Medas, O.

Chao de Ourol.

Cochón, O.

Colviños, Os.

Couce.

Escourido.

Fraga, A.

Igrexa, A.

Lobamorta.

Macedo.

Meá, A.

Milleiro, O.

Mosende.

Ourol.

Penabade.

Rega, A.

Requeixo.

Río de Ourol, O.

Sabucedo.

Sobrado, O.

Sucamiño.

Tralasbouzas.

Ucheiras, As.

Viladóniga.

Viso, O.

Xanceda.

San Pantaleón

de Cabanas

(San Pantaleón)

Apartado, O.

Arrexoá.

Burgás.

Cabana.

Cabana Vella, A.

Camiño, O.

Campo do Cabo.

Campos, Os.

Cargadoiro, O.

Castiñeira, A.

Cotillón, O.

Couce Gordo, O.

Couso, O.

Díaz, Os.

Esqueiras, As.

Fondovilar, O.

Igrexa, A.

Izá.

Luíses, Os.

Maciñeira, A.

Merán, O.

Panda, A.

Pereiro, O.

Picheira, A.

Pombeiro, O.

Portal, O.

Teixeiro, O.

Torre, A.

Vila Vella.

Sisto, O

(Santa María)

Cabanas.

Campos, Os.

Cargadoiro, O.

Carreira, A.

Carrusco, O.

Cebrán.

Cernada, A.

Coto da Rega, O.

Couce de Paredes, O.

Lombao.

Nogueira.

Pé da Veiga, O.

Pereiras, As.

Rega, A.

Silvoso.

Sisto, O.

Vilariño, O.

Xerdiz

(Santa María)

Anxeriz, A.

Barrela, A.

Belsar.

Besterrexulfe.

Carballeira, A.

Casa Nova, A.

Cernado.

Costa, A.

Cotelo, O.

Cufe.

Folgoselo.

Fraguela, A.

Garita, A.

Goio, O.

Grandal, O.

Igrexa, A.

Laxes, As.

Loureiro, O.

Nogarido, O.

Pazos.

Piegalbo.

Ponte da Torre, A.

Poramigo.

Porto do Mendo, O.

Rabiñas, As.

Rego da Cova, O.

Rego das Varas, O.

Revolta, A.

Rexulfe.

Roca, A.

Sanguñido.

Silvide.

Souto Alto.

Souto Chao.

Vilacimas.

Vilachá.

Vilalverde.

Vilamartín.

Outeiro de Rei

Arcos

(San Pedro)

Bidral, O.

Bullas.

Cabana, A.

Catadoiro, O.

Cruceiro, O.

Folgueiras, As.

Granda, A.

Montenovo, O.

Pecouzo, O.

Poledo.

Torre, A.

Aspai

(San Cibrao)

Aspai.

Carballal, O.

Laxe, A.

Portelo, O.

Province.

Santa Comba.

Bonxe

(San Mamede)

Bouzas.

Caxigal.

Eirexe.

Granxo, O.

Lombas, As.

Restriz.

Subida, A.

Veiga.

Vigo.

Caboi

(San Martiño)

Astariz.

Caboi.

Fontela.

Mato, O.

Candai

(San Vicente)

Candai de Abaixo.

Candai de Arriba.

Currás.

Lavadoiro.

Mangoeiro.

Penas, As.

Piñeiro.

Susavila.

Castelo de Rei

(San Salvador)

Baxiña.

Bieite.

Castelo.

Reboleiras, As.

Cela

(Santa María)

Bodecedo.

Casanova, A.

Fompedriña.

Formistán.

Hortas, As.

Meidonín.

Portover.

Quintián.

Regueiro, O.

Retortas, As.

Trabanca.

Veiguicela.

Ver.

Folgueira

(San Nicolás)

Barrio de Abaixo.

Barrio de Arriba.

Charnecas, As.

Espiñeiro.

Pozo, O.

Francos

(Santiago)

Francos.

Maúnfe.

Reboreda.

Guillar

(San Martiño)

Alargos, Os.

Buxán.

Castro, O.

Cupeiro.

Guillar.

Marcelle.

Matelos.

Ponte Nova, A.

Salete, O.

San Martiño.

Martul

(San Pedro)

Cartel.

Martul.

Matela

(Santa

M.a Madanela)

Albarón.

Aveal, O.

Granda Pequena, A.

Malde.

Matela.

Tella.

Vilar.

Mosteiro

(San Salvador)

Acea.

Carballido.

Casa do Monte.

Casanova, A.

Couso.

Felmil.

Ferreira.

Granxo, O.

Hedrado, O.

Maceda.

Outón.

Río, O.

Outeiro de Rei

(San Xoán)

Barciela.

Cantón.

Outeiro de Rei.

Santa Isabel.

Parada

(San Xoán)

Gondai.

Latas, As.

Parada.

Pascuais.

Pazo, O.

San Paio.

Seivane.

Trollos.

Robra

(San Pedro Fiz)

Alvite.

Brandián.

Francos.

Penelas.

Piago.

Robra.

San Clodio de Aguiar

(San Clodio)

Balsa, A.

San Clodio.

San Fiz de Paz

(San Pedro Fiz)

Abeladoira.

Agüeiros.

Balsa.

Castro, O.

Guimarás.

Liñares.

Montemaior.

Paz.

Penadedra.

Porto do Vao.

Riasco.

Vilar.

Xunto da Igrexa.

San Lourenzo de Aguiar

(San Lourenzo)

Couto, O.

Fontaíña, A.

Picato, O.

Redondiña.

Saa.

San Tomé de Gaioso

(San Tomé)

Algar.

Cachopeiro de Abaixo.

Cachopeiro de Arriba.

San Tomé.

Santa Mariña

(Santa María)

Felpás.

Guimarei.

Pedragoso, O.

Santa Mariña.

Sinoga.

Santiago de Gaioso

(Santiago)

Bandelo.

Curutela.

Eirexa.

Feira, A.

Lama.

Longarela.

Paradela.

Ponte, A.

Rozas, As.

Xueus.

Silvarrei

(San Xoán)

Cabanas.

Constante.

Pape.

Silvarrei.

Sobrada de Aguiar

(Sta. M.a Madanela)

Cancela.

Carreira Vella, A.

Curutín.

Gabín.

Laxe.

Piñeiro.

Riazón.

Torre, A.

Taboi

(San Pedro)

Fontela.

Fraiz.

Pacio.

Pasadoiro, O.

Pereiro, O.

Peroxa, A.

Prado da Cal.

San Marcos.

Trasfonte.

Vilasusá.

Xigán.

Vicinte

(Santa María)

Bravos.

Bustelo.

Carballeiras, As.

Fontefría.

Insua, A.

Sancroio.

Vicinte.

Vilarelle.

Vilela

(Santiago)

Cavadas, As.

Fin, O.

Laciana, A.

Lavandeiras, As.

Saleta, A.

Veigadolga.

Veigas, As.

Vilela Grande.

Vilela Pequena.

Palas de Rei

Albá

(Santiago)

Albá.

Aldea de Abaixo, A.

Campo, O.

Gundiá.

Outeiro, O.

Pereiró, O.

Sande.

Surribas.

Vilafofe.

Augas Santas

(San Xurxo)

Alvite.

Bistulfe.

Bouzachás.

Camoira.

Carballedo.

Cebral.

Cernada, A.

Chancela.

Codeseda.

Condado, O.

Couto, O.

Devesa, A.

Fonte de Cervos.

Fontefría.

Leboreira, A.

Montecelo.

Pena do Boi Louro.

Requián, O.

Ribadal.

San Xurxo.

Sucastro.

Vilariño.

Ambreixo

(San Vicenzo)

Ambreixo.

Areosa, A.

Castro.

Veiga.

Viña, A.

Berbetouros

(San Miguel)

Camouco.

Froxón, O.

Peiluz.

Penelas de Abaixo.

Penelas de Arriba.

Pozo, O.

Pereiras, As.

Riba do Marco.

Salgueiros.

Taberna, A.

Cabana

(Santiago)

Cabana.

Eirexe, A.

Fonte Grande.

Outeiro.

Pereirón.

Podence.

Recachiña.

Carballal, O

(San Sebastián)

Carballal de Abaixo, O.

Carballal de Arriba, O.

Gaiola, A.

Guestrar.

Lalín.

Ponterroxán, A.

Carteire

(Santa María)

Barrio.

Bruzos.

Carricova.

Carteire.

Cobreiro.

Conguada, A.

Escrita, A.

Mamoelas.

Mencide.

Pena da Merla, A.

Penela.

Regodeiras.

Coence

(San Mamede)

Coence.

Gontá de Abaixo.

Covelo

(San Xoán)

Covelo.

Eirexe.

Gandarela.

Mouromorto.

Osís.

Outeiro, O.

Pallota, A.

Rampla de Covelo, A.

Ribado.

Roxedoiro, O.

Santín.

Seixiños.

Cuíña

(Santa María)

Carballedo.

Cruceiro, O.

Cuíña.

Dorra.

Érmora.

Labagueira.

Montibeiro.

Outeiro.

Ponte Santar, A.

Pradeira, A.

Rosende.

Tallos.

Curbián

(San Martiño)

Curbián.

Pena Piñeiro.

Ulloa.

Felpós

(San Tomé)

Castelo, O.

Corral, O.

Felpós.

Outeiro, O.

Ferreira de Negral

(San Martiño)

Balancas, As.

Bugallal.

Carballal, O.

Castrelo.

Costa, A.

Covela, A.

Mámoa, A.

Mosteiro.

Niñarellos.

Outeiro, O.

Pena da Galiña, A.

Penedo, O.

Penín.

Ponte Ferreira, A.

Ribeira, A.

Senande.

Filgueira

(San Tomé)

Aquelcabo.

Baiuca, A.

Barreira, A.

Carrizo, O.

Curros, Os.

Filgueira.

Leiras.

Monte, O.

Remonde.

Terreo dos Cruceiros.

Fontecuberta

(Santa Mariña)

Castro, O.

Coto, O.

Fontecuberta.

Moreira.

Portela, A.

Santaballa.

Vilaspesa.

Laia

(San Xoán)

Laia.

Seoane.

Lestedo

(Santiago)

Abenostre.

Brea, A.

Chouso Vello.

Lamelas, As.

Lestedo.

Liúlfe.

Lodeiro.

Mamurria, A.

Portos.

Riba, A.

Rosario, O.

Sucastro.

Valos, Os.

Vilaxoán.

Maceda

(San Miguel)

Agro do Pobre, O.

Barrosa, A.

Carreira, A.

Ferreiro, O.

Maceda.

Porto, O.

Raxás.

Ulla.

Marzá

(Santa María)

Avieira, A.

Burdallos.

Gresulfe.

Marzá.

Outeiro de Burdallos.

Vinciá.

Xuxilde.

Mato, O

(San Xoán)

Barreira.

Campanilla, A.

Campaña.

Candieira.

Casanova.

Florida, A.

Fonte de Mouros.

Mato, O.

Ponte Campaña, A.

Porto de Bois.

Romariz.

Soná.

Vilacendoi.

Meixide

(San Pedro)

Barreiro.

Portofondón.

Saa.

San Pedro.

Veiga.

Vilar de Ulloa.

Vilar do Monte.

Xeré.

Merlán

(San Salvador)

Casacamiño.

Castro das Seixas, O.

Corno de Boi.

Ferradal, O.

Fonte da Uz, A.

Hospital das Seixas, O.

Lagoa, A.

Merlán.

Pazo do Monte, O.

Penaloura, A.

Picaña, A.

Porto do Carro, O.

Ribadal.

Seixas, As.

Uceira, A.

Xacel.

Xermeade.

Moredo

(San Fiz)

Castro, O.

Cotón, O.

Freixeiro, O.

Moredo.

Picón, O.

San Fiz.

Souto, O.

Tesoureiro, O.

Vilariño.

Mosteiro de Devesa

(Santiago)

Castro.

Mosteiro de Devesa.

Pena Mouril.

San Martiño.

Veiga, A.

Vilachá.

Vilaseñor.

Torre, A.

Orosa

(Santo André)

Corral de Abaixo.

Corral de Arriba.

Costa, A.

Coto, O.

Covela, A.

Orosa.

Palas de Rei

(San Tirso)

Curuxás.

Palas de Rei.

Penela.

Pambre

(San Pedro)

Pambre.

Torre, A.

Pidre

(Santa María)

Chorexe.

Frádegas.

Laxe.

Outeiro.

Pidre.

Ponte Mercé, A.

Puxeda, A

(Santa María)

Arulfe.

Bragaña, A.

Choupana.

Corda, A.

Couso, O.

Mende.

Puxeda, A.

Sande.

Seixo, O.

Valiño.

Quindimil

(San Miguel)

Boi Pardo.

Fermil.

Montarelo.

Pena, A.

Penela.

Quindimil.

Vilar do Monte.

Vilarramil.

Xancís.

Ramil

(San Martiño)

Batán, O.

Mácara.

Remesedo.

Remonde

(San Miguel)

Fonte do Mallo, A.

Remonde.

Vacariza, A.

Vilar, O.

Ribeira

(San Salvador)

Ribeira.

Xende.

Salaia

(San Pedro)

Arulfe.

Cruceiro, O.

Faxilde.

Fontedaúde, A.

Lameira, A.

Pazo, O.

Salaia.

Trasmil.

Vilacova.

San Breixo

(Santa María)

Andemil.

San Breixo.

Ulloa.

Vilariño.

Vilouchada.

San Cibrao

da Repostería

(San Cibrao)

Cancelas, As.

Leboreira, A.

Leilón.

Pedras.

Rubín.

San Cibrao.

Setefontes.

Sisto, O.

Vila de Arriba, A.

San Mamede

do Carballal

(San Mamede)

Campelo, O.

Carballal, O.

Devesa Nova, A.

Filgueira da Devesa.

Gándaras.

Goleta, A.

Guestrar.

Lamas.

Penasedoira.

Ponterrosa.

San Miguel de Coence

(San Miguel)

Boavista.

Carballiños, Os.

Cruceiro, O.

Namela, A.

Outeiro, O.

San Miguel.

San Xiao do Camiño

(San Xiao)

Cotón, O.

Graña, A.

Mesón, O.

Pallota, A.

Roxo, O.

San Xiao.

Taberna, A.

Vilamerelle.

San Xusto da Repostería

(San Xusto)

Outeiro.

Pulleiro.

San Domingos.

San Xusto.

Vilafofe.

Ulloa

(San Vicente)

Campo Maior.

Ferrerías, As.

Guitar.

Ladricelo.

Penela, A.

Perrá.

San Vicente.

Vacariza, A.

Vilar de Donas

(San Salvador)

Capela, A.

Casanova.

Castro.

Castro Vilar.

Costa, A.

Devesa, A.

Ermida, A.

Estrela, A.

Ferradal Novo.

Ferradal Vello.

Lama Boa.

Lamparte.

Luxilde.

Marronteiro.

Muíño da Devesa.

Pintureira, A.

Piñeiro.

Ramil.

Reboredo.

Tiúlfe.

Vila, A.

Vilamourel.

Vilar de Donas.

Vilar, O.

Vilaverde.

Ximonde.

Vilareda

(San Pedro)

Agrolento.

Carballido.

Mourices.

Outeiriño.

Outeiro.

Puricelas.

Rumín.

Vilareda.

Pantón

Acedre

(San Romao)

Abelaira, A.

Acedre.

Adegas, As.

Budián.

Cima de Vila.

Cotillón, O.

Oseira, A.

San Romao.

Atán

(Santo Estevo)

Albarde.

Cabo de Vila.

Cima de Atán.

Freán.

Pesqueiras.

Prado.

Reiriz.

Salgueiros.

Segade.

Seoane.

Souto.

Cangas

(Santiago)

Aúde.

Barrio, O.

Cangas.

Cima de Vila.

Güiande.

Oseira, A.

Outeiro.

Pacios.

Panfolía, A.

Pontón, O.

Tapada, A.

Vilar.

Castillón

(Santiago)

Armental.

Barrio, O.

Casdomato.

Casgoíñas.

Castillón.

Outeiro, O.

Ral.

Veiga, A.

Vilar.

Vilaverde.

Deade

(San Vicente)

Cal, A.

Campo de Eirexa.

Campo das Parras, O.

Campo de Outeiro.

Casdoncende.

Casebio.

Cornide.

Maside.

Nogueiras, As.

Pacio, O.

Souto.

Tanquián.

Trigás.

Vilanova.

Eiré

(San Xulián)

Barrio, O.

Casanova, A.

Costa, A.

Estrada, A.

Faramontaos.

Ferreiroá.

Freixedo.

Guítara.

Morá, A.

Mosteiro, O.

Nadal.

Pedragude.

Ramos.

Rodiz.

San Xulián.

Santa Mariña, A.

Espasantes

(Santo Estevo)

Barreal.

Cal, A.

Carballeira, A.

Casanova, A.

Famulia, A.

Fontao, O.

Granxa, A.

Lama, A.

Lama do Río, A.

Laxes, As.

Pacios.

Quintá, A.

Rousa.

Sabaraz.

Souto, O.

Vilaxilde.

Ferreira de Pantón

(Santa María)

Basillao.

Bouzas, As.

Capa, A.

Castriños, Os.

Castro de Ferreira, O.

Curro, O.

Estrada, A.

Goián.

Lavandeira, A.

Mouro, O.

Ramos, Os.

Santadriao.

Torre, A.

Valiño, O.

Vila da Carreira, A.

Vila do Mato, A.

Vila do Souto, A.

Frontón

(San Xoán)

Amorín.

Barca, A.

Chaira, A.

Estación, A.

Frontón.

Lornís.

Outeiro, O.

Seragude.

Mañente

(San Mamede)

Campelos.

Couto.

Eireos.

Estrada, A.

Fonte, A.

Mañente.

Outarelo.

Pacios.

Pozo, O.

Valado.

Varela.

Moreda

(San Romao)

Barrete, O.

Cabo de Vila.

Outeiro.

Paderne.

Palmelle.

Salcedo.

San Romao.

Viñas.

Pantón

(San Martiño)

Augas Santas, As.

Bornogueiras, As.

Costa, A.

Follés.

Outeiro, O.

Pantón de Abaixo.

Regueira, A.

Regueiro, O.

Souto, O.

Verdeal, O.

Vila, A.

Vilar.

Pombeiro

(San Vicente)

Amandi.

Barreiro.

Barrio, O.

Bazal.

Cancelo, O.

Cascaxide.

Cascortés.

Cibrisqueiros.

Mación.

Moredo.

Outeiro.

Penaveada.

Piúca, A.

Presa, A.

Priorato, O.

Regueiro, O.

Ribas de Sil.

San Cosmede.

San Pedro.

Souto, O.

Telleiros.

Torre de Vilamirón, A.

Torrón, O.

Touza, A.

Vilamirón.

Ribeiras de Miño

(Santo André)

Bacelo, O.

Barreal, O.

Cabo da Aldea, O.

Campo, O.

Carballedo, O.

Carballo, O.

Cruceiro, O.

Ferroño, O.

Porcís.

Portabade.

Ribela.

Xogo da Bóla, O.

San Fiz de Cangas

(San Fiz)

Arribada, A.

Guende.

Lama, A.

Martiñal, A.

Outeiro, O.

San Fiz.

Sernande.

Serode.

San Vicente de Castillón

(San Vicente)

Airoá, A.

Casanova, A.

Castrotañe.

Cegoñeira, A.

Cobreiro.

Costa, A.

Ermida, A.

Galegos.

Mato, O.

Outeiriño, O.

Pacio.

Pereiro.

Piñeiro.

Reguengo, O.

Remesar.

San Lourenzo.

San Vicente.

Serpentiña, A.

Vargo, O.

Vila, A.

Viñas.

Virís.

Xesteira, A.

Santalla de Toiriz

(Santalla)

Alfándiga, A.

Barrio, O.

Cacerille.

Carme, O.

Cotelo, O.

Docil.

Matelas.

Mato, O.

Regueira, A.

Santalla.

Trasulfe.

Vilar.

Santo Estevo do Mato

(Santo Estevo)

Abuíme.

Campoverde.

Carreixas.

Currás.

Guimarás.

Marrás.

Pereiroás.

Rial.

Santo Estevo.

Torre do Mato, A.

Següín

(Santo André)

Següín.

Vilafiz.

Serode

(San Xulián)

Briallos.

Lama, A.

Outeiro.

Quintá.

Vila do Mato, A.

Siós

(San Martiño)

Campelos.

Fontepedre.

Lama, A.

Outeiro.

Pena, A.

Siós de Abaixo.

Toldaos

(San Xoán)

Toldaos de Abaixo.

Toldaos de Arriba.

Toiriz

(Santa María)

Carme, O.

Castelalbo, O.

Corvás.

Estrada, A.

Frenzas.

Hedra, A.

Igrexa, A.

Loureiro.

Outeiro, O.

Pacios.

Pena, A.

Pousa, A.

Pumar, O.

Saa.

Souto.

Souto de Xelo.

Vilanova.

Tribás

(San Martiño)

Albaredo.

Fontao.

Porta, A.

Pumar, O.

Tribás.

Vilamelle

(San Cibro)

Campo, O.

Casa Alta, A.

Castro, O.

Floxón.

Lugar, O.

Mato, O.

Outeiro, O.

Pena, A.

Souto, O.

Vilamelle.

Vilar de Ortelle

(Santiago)

Areas.

Batán, O.

Casanova, A.

Eirexe.

Lagariza, A.

Marce.

Míllara, A.

Morá, A.

Outeiro.

Ramos.

Rachelo.

Rubiás.

San Romao.

Valboa.

Vilar.

Paradela

Aldosende

(Santiago)

Aldosende.

Bidul.

Colado, O.

Gondar.

Lusoiros, Os.

Vilar, O.

Andreade

(Santiago)

Agurtión.

Andreade.

Lugar, O.

Barán

(San Pedro)

Barán.

Cadeiras.

Cortiñas.

Outeiro.

San Pedro.

Toimil.

Castro

(San Mamede)

Castro.

Eirexe, A.

Igón.

Torre, A.

Tremeado.

Castro de Rei de Lemos

(Santa María)

Abelleiroá.

Acevedo.

Bacorelle.

Bariz.

Barreiras, As.

Bidueiro.

Bustaregas, As.

Carballedo.

Carballosa, A.

Cerxedo.

Chaos, Os.

Enxamea, A.

Espiño.

Feás.

Ferreira.

Foilebar.

Folgar, O.

Hedrada.

Mámoa, A.

Matanza, A.

Mazo, O.

Mide.

Mosteiro Vello.

Paredes de Abaixo.

Paredes de Arriba.

Parrocha, A.

Pena Corveira.

Pereiro.

Portocarreira.

Preselas.

Rañadoiro.

Reigañas, As.

Sacadoiro, O.

San Martiño.

Seara, A.

Uceira Branca.

Val do Couto.

Valmigallo.

Vilachá.

Zouro.

Cortes, As

(San Salvador)

Cortes, As.

Loio.

Pacios.

Parrocha, A.

Tellada, A.

Vilachá.

Ferreiros

(Santa María)

Caraba.

Couto, O.

Delle.

Eirexe, A.

Ferreiros.

Fruxinde.

Mirallos.

Parede de Delle, A.

Pena, A.

San Cristovo.

Veiga.

Francos

(Santa María)

Ferrería.

Francos.

Guimarás.

Outeiro de Pena.

Rozas, As.

Laxe, A

(Santiago)

Castrelo.

Cotorelo, O.

Laxe, A.

Marcadoiro.

Moimentos.

Moutras.

Pedreira A.

Retorta, A.

Sesmonde.

Vilalvite.

Loio

(San Xoán)

Loio.

Paradela

(San Miguel)

Abelaira, A.

Campo Redondo.

Carretería, A.

Millarados.

Pacios.

Randulfe.

Rodillón.

San Pedro.

San Facundo

de Ribas de Miño

(San Facundo)

Abeledo.

Adega, A.

Lombao, O.

Santa Marta.

San Martiño de Castro

(San Martiño)

Cabo de Vila.

Esdulfe.

Outeiro.

Pol.

Poste, O.

Regatelo.

Reguenga, A.

San Martiño.

Vila Reguenga.

San Vicente de Paradela

(San Vicente)

Barrido.

Cimadevila.

Eirexe, A.

Nai.

Pereiraboa.

Riocabo.

Ríos.

Rosende.

San Vicente.

Santa Mariña.

Santa Cristina

de Paradela

(Santa Cristina)

Bermil.

Bricheiro.

Castro, O.

Condomiña, A.

Lagoa, A.

Leiras, As.

Outeiro.

Pereira, A.

Pozas, As.

Riocabo.

Santa Cristina.

Serra, A.

Santalla de Paradela

(Santalla)

Campo, O.

Cepadas, As.

Cereixal.

Lagoa, A.

Sandomil.

Santalla.

Toexe.

Suar

(San Lourenzo)

Celmán.

Fixón.

Suar.

Vilaragunte

(Santa María)

Casanova, A.

Cimadevila.

Eirexe, A.

Ferradás.

Gandarón, O.

Güián.

Loureiro.

Teibade.

Teicide.

Vilar de Aldixe.

Vilaragunte.

Páramo, O

Adai

(Santa Mariña)

Adai.

Beleigán.

Cendoi.

Laxe, A.

Reboreda.

Santa Mariña.

Friolfe

(San Xoán)

Bicás.

Bravos.

Cabana, A.

Cabanas.

Cancela, A.

Escouprín.

Friolfe.

Guisande.

Lagoa.

Mato.

Outeiro.

Pacios.

Quintián.

Rebordelos.

Redondo, O.

Regueiro Escuro.

San Pedro.

Seoane.

Vigo.

Vilanova.

Vilariño.

Gondrame

(Santa María)

Costa, A.

Eiras, As.

Gándara.

Gondrame.

Outeiro.

Treilán.

Grallás

(Santo Estevo)

Grallás.

Vilaxoanes.

Moscán

(Santa María

Madanela)

Albaredo, O.

Campo, O.

Carballal, O.

Castro, O.

Eirexe, A.

Moscán.

Outeiro de Doncel, O.

Outeiro, O.

Pacio, O.

Quintás, As.

Santa Cruz.

Vila, A.

Neira

(Santa María

Madanela)

Neira.

Piñeiro

(San Salvador)

Cruces, As.

Piñeiro.

Quintela.

Salgueiredo.

San Paio.

Reascos

(Santa María)

Reascos.

Ribas de Miño

(Santiago)

Escrita, A.

Outeiro.

Pedrouzos.

Ribas de Miño.

Vilar.

Ribeira, A

(San Mamede)

Ribeira, A.

Sa

(Santiago)

Barreiros.

Batán, O.

Courel.

Cova, A.

Lamabelide.

Leiras.

Pacios.

Paredes.

Pico, O.

Piqueiro, O.

Pozo.

Rodriz.

Sa.

Vilamaior.

San Vicente

de Gondrame

(San Vicente)

Beleigán.

Pinte.

Quintela.

San Cibrao.

San Vicente.

Teiquisoi.

Santo André da Ribeira

(San Pedro)

Santo André.

Torre, A

(San Martiño)

Armada, A.

Barreira, A.

Campo, O.

Castro.

Mámoa, A.

Parapar.

Reboreda.

Río, O.

San Martiño.

Santa Comba.

Trebolle.

Veiga, A.

Vigo.

Vilar de Penas.

Vilafiz

(Santa María)

Agreimonde.

Torrente, A.

Vilafiz.

Vilarmosteiro

(Santa Eufemia)

Agro, O.

Cal, A.

Campo da Feira, O.

Castro de Neira, O.

Ciguñeira, A.

Couso, O.

Lamabecerros.

Lamacemón.

Mundín.

Ponte de Neira, A.

San Xulián.

Seoane.

Vigo de Fondo.

Vilarmosteiro.

Vilasante

(Santa Cruz)

Vilasante.

Vileiriz

(San Salvador)

Outeiro.

Vileiriz.

Pastoriza, A

Aguarda, A

(San Martiño)

Beira do Río, A.

Cadavosa, A.

Caínzos, Os.

Igrexa, A.

Miñotelo.

Poles, Os.

Rego Cavado, O.

Álvare

(Santa María)

Barral, O.

Cordeiro.

Cotarelo, O.

Covas, As.

Fontao.

Lousadal, O.

Marco Alto, O.

Marco Baixo, O.

Olga, A.

Outeiriño, O.

Pedrón, O.

Rea da Cruz, A.

Valiño, O.

Vilar das Pedras, O.

Baltar

(San Pedro Fiz)

Anllo.

Baltar.

Espiñeira, A.

Sa.

Bretoña

(Santa María)

Afoz, A.

Alvite.

Alvites, Os.

Arandal, O.

Azougue, O.

Barreiro, O.

Bispado, O.

Cabaleiros, Os.

Cabeira, A.

Campo Vello, O.

Carballal, O.

Castiñeira, A.

Castrillón, O.

Coto de Francos, O.

Coto, O.

Covelo, O.

Currás.

Espiñedo, O.

Fitoiro.

Fontao.

Foxo, O.

Francos.

Igrexa, A.

Lodás.

Luxilde.

Macieira, A.

Mourelle.

Outeiro, O.

Piñeiros.

Seselle.

Soledá, A.

Cadavedo

(San Bartolomeu)

Cadavedo.

Carballeira, A.

Ferrería, A.

Fontelas, As.

Montouto.

Portela, A.

Crecente

(O Salvador)

Aveal, O.

Abegas, As.

Castro, O.

Miñoto.

Negrelos.

Prazas, As.

Regueira, A.

Fomiñá

(O Salvador)

Candás, Os.

Gruñedo, O.

Goritos, Os.

Igrexa, A.

Mercadeiros.

Paraxes.

Proída, A.

San Miguel.

Tombo, O.

Val de Duque.

Gueimonde

(San Mamede)

Castro, O.

Gueimonde.

Mazón.

Sinde.

Lagoa

(San Xoán)

Abelaira, A.

Barral, O.

Bellagal, O.

Bozarrei.

Gasalla.

Loboso.

Marful.

Paleira, A.

Rozas, As.

Sande.

Loboso

(Santo André)

Amoras, As.

Ervillega, A.

Lavancos.

Melle, O.

Pastoriza

(O Salvador)

Pastoriza.

Pousada

(Santa Catarina)

Alto, O.

Casanova, A.

Fontes, As.

Orxás.

Outeiro, O.

Pena Corveira.

Portela.

Vilagormar.

Vilar, O.

Reigosa

(Santiago)

Bargueiras, As.

Carballeira, A.

Casaría, A.

Coroas, As.

Gueimondes, Os.

Ermida, A.

Igrexa, A.

Lagos, Os.

Lameiro, O.

Lousedos, Os.

Palloza.

Señorín.

Valiña, A.

Vilar, O.

Regueira, A

(San Vicente)

Adromar.

Carreiras, As.

Carrizal, O.

Castelo, O.

Córneas.

Curuxeiras, As.

Éstoa.

Estreito, O.

Fontes, As.

Maciñeiras, As.

Marquide.

Outeiro, O.

Regomozo, O.

San Vicente.

Seixos, Os.

Vilar, O.

Saldanxe

(San Miguel)

Casas Novas, As.

Foxaca.

Pena, A.

Requián, A.

Tellán.

Torre, A.

Xulián.

San Cosme de Piñeiro

(San Cosme)

Ameixide.

Castro, O.

Curro, O.

Fontela.

Outeiro, O.

Ramalleira, A.

San Cosme.

Santadrao.

Veiga, A.

San Martiño de Corvelle

(San Martiño)

Albán.

Bouzas.

Castro dos Freires, O.

Fontefreixo, O.

Lamela, A.

Montecelo.

Parañel, O.

Paraxuás, Os.

Pidre.

Ramelle.

Rebolada, A.

Ribas, As.

Úbeda

(San Xoán)

Barreiro, O.

Carballal, O.

Casal de Madre.

Prazas, As.

Ponte de Úbeda, A.

Rúa, A.

Toucido.

Vián

(Santa María)

Bouza, A.

Centeás, Os.

Ferreiros, Os.

Freixide.

Pena, A.

Viás, Os.

Pedrafita do Cebreiro

Cebreiro, O

(Santa María)

Barxamaior.

Cebreiro, O.

Fonteferreira.

Fontevedra.

Foxos.

Lagúa, A.

Moeda, A.

Pena da Seara, A.

Pedriña, A.

Fonfría

(San Xoán)

Fonfría.

Hospital

(San Xoán)

Hospital.

Teixoeiras.

Vilarín do Monte.

Liñares

(Santo Estevo)

Brimbeira.

Celeiró.

Coterces.

Liñares.

Lousada

(San Vicente)

Chan de Pena.

Lousada.

Rabaceira.

Santalla.

Sisto.

Trabazas.

Louzarela

(San Xoán)

Louzarela.

Val de Fariña.

Pacios

(San Lourenzo)

Pacios.

Seixo.

Padornelo

(San Xoán)

Busmullán.

Lago, O.

Mata, A.

Modreiro.

Padornelo.

Pallarvello.

Porfía, A.

Sabugos.

Temple.

Vilanova.

Vilasol.

Vilaverde.

Pedrafita do Cebreiro

(Santo Antón)

Pedrafita do Cebreiro.

Riocereixa

(Santa María

Madanela)

Fonteformosa.

Riocereixa de Arriba.

Riocereixa de Abaixo.

San Pedro.

Veiga de Forcas

(Santa María)

Veiga de Forcas.

Zanfoga

(San Martiño)

Acivo.

Brañas.

Casares, Os.

Fonlor.

Fonteboa.

Penacerveira.

Rubiais.

Santín.

Veiga de Brañas.

Zanfoga.

Pobra do Brollón, A

Abrence

(San Xoán)

Casanova, A.

Encrucillada, A.

Estación, A.

Fondo de Vila.

Fonte, A.

Frieira, A.

Golmar.

Pereira, A.

Souto, O.

Val, O.

Barxa de Lor

(Santa Mariña)

Barxa.

Carballeira, A.

Castro, O.

Labrada, A.

Lama, A.

Marquesa, A.

Peago.

Ponte, A.

Canedo

(San Miguel)

Aldea de Abaixo.

Aldea de Arriba.

Eirexe, A.

Ermida, A.

Fonte, A.

Presa, A.

Quintairo.

Telo.

Castroncelos

(Santiago)

Castroncelos.

Empalme, O.

Estación, A.

Martul.

Outeiro.

Piñeiros.

Vilarmao.

Castrosante

(Santa Mariña)

Alto de Santa Lucía.

Castrosante.

Cereixa

(San Pedro)

Albariza, A.

Alende.

Areas, As.

Cima de Vila.

Estación, A.

Falcón, O.

Fonte, A.

Guntiñas.

Nogueiras.

Rairos.

Zapateira, A.

Eixón

(San Xurxo)

Alende.

Barrio de Arriba.

Lama, A.

Nogueira, A.

Porto, O.

Vila, A.

Ferreiros

(San Salvador)

Campo, O.

Cima de Vila.

Fondo de Vila.

Forgas.

Lama, A.

Souto, O.

Veneira de Roques, A.

Ferreirúa, A

(San Martiño)

Barxa, A.

Corral, O.

Ferreirúa de Abaixo, A.

Marcón.

Pacios de Veiga.

Pumar, O.

Valdolide.

Fornelas

(Santa Comba)

Arcoia, A.

Campo, O.

Corredoira, A.

Fondón, O.

Lugar de Abaixo.

Lugar de Arriba.

Pumar, O.

Lamaigrexa

(San Pedro)

Carril.

Lamaigrexa.

Martul de Alende.

Recemunde.

Tudriz.

Vilar de Peras.

Liñares

(San Cosme)

Covos.

Guariz.

Liñares.

Santiorxo.

Óutara

(Santa María)

Aira Vella, A.

Biduedo.

Bruñeira.

Couto, O.

Óutara.

Porvenza.

Pumar, O.

Rúa do Pozo, A.

Parada dos Montes

(Santa Einés)

Couso.

Parada dos Montes.

Río de Bois.

Pinel

(Santa María)

Cabo.

Campaza, A.

Casas, As.

Eirexa, A.

Lama, A.

Piño

(Santa María)

Corral da Gándara.

Lugar, O.

Pacio, O.

Requeixo.

Suhortos.

Vales.

Pobra do Brollón, A

(San Pedro)

Arribas.

Brollón, O.

Fontela.

Pobra do Brollón, A.

Santo Adrián.

Santalla de Rei

(Santalla)

Reguengo, O.

Ribeira, A.

Saa

(Santa María)

Barrio, O.

Busto, O.

Castelán.

Covadelas.

Fondorallo.

Lebrón.

Lourente.

Penadexo.

Pousa, A.

Pradelas.

Teixeira.

Vilariño.

Viñal, O.

Salcedo

(San Xoán)

Beirán.

Domiz.

Pereiro, O.

Salcedo.

Veiga

(San Xián)

Campo, O.

Centeais.

Cortiñas.

Outeiro.

Picais.

Ponte, A.

Vales.

Vilachá

(San Mamede)

Abelaira, A.

Eirexa, A.

Trasmonte.

Vilachá.

Pol

Arcos de Frades

(Santiago)

Arcos de Frades.

Caraño

(San Martiño)

Caraño.

Caraño de Abaixo.

Carballa Marela.

Castros, Os.

Cruzada, A.

Cubeiro.

Churiz.

Mirón.

Pacios.

Ver.

Carazo

(San Pedro)

Outeiro, O.

Regada, A.

Cirio

(Santa María)

Cirio.

Rois.

Xerbolés.

Ferreiros

(Santo André)

Chaín.

Ferreiros.

Gomesende.

Fraialde

(Santa María)

Caxigo, O.

Correás, Os.

Granda Vella, A.

Mazo, O.

Vilameá.

Vilarigo.

Gondel

(San Cosme)

Aldea.

Eirexe.

Pacio, O.

Hermunde

(San Pedro)

Adrado, O.

Castro de Hermunde.

Forxán.

Hermunde.

Lourixe.

Veiga da Campa.

Lea

(San Bartolomeu)

Curro, O.

Regueiral, O.

Veiga de Lea, A.

Luaces

(Santa María)

Luaces.

Nixela.

Outeiro, O.

Porto da Valiña, O.

Pousadela.

Ribadauga.

Sarille.

Subarreiro.

Trasín.

Valiña, A.

Vilar do Infante.

Milleirós

(Santiago)

Aldea.

Cadagunde.

Casabraira.

Eirexe.

Landriz.

Muíña, A.

Valincovo.

Mosteiro

(San Salvador)

Mosteiro.

Pol

(Santo Estevo)

Arroxiña.

Carballal, O.

Eirón.

Galegos.

Lagoa, A.

Pol.

Ribeiro.

San Martiño

de Ferreiros

(San Martiño)

Chafarica.

Lamelas.

Porrás, Os.

Poula, A.

San Martiño.

Saviñao.

Vilar.

Vilaxilde.

San Martín de Lúa

(San Martín)

Candal, O.

Crende.

Lúa.

Pena, A.

Vilamide.

Silva

(Santiago)

Andión.

Barreiro, O.

Bouzoá.

Doncide.

Eiras.

Fonfría.

Granda.

Outeiro, O.

Porto de Eira.

Ventín.

Vilavella.

Suegos

(Santa Eulalia)

Baílle.

Cima de Vila.

Folgueiras.

Laga.

Pozo.

Regueira, A.

Vigo.

Torneiros

(San Lourenzo)

Cadoira.

Campo do Prado, O.

Casal.

Lixuás.

Reádigos.

Veigas, As.

Vilasusá, A.

Valonga

(Santa María)

Albar, O.

Valonga.

Belesende.

Fontao, O.

Orán.

Outeiro, O.

Penamazada.

Poula, A.

Ribeiro.

Rioxoán.

Susá.

Valín das Trabas.

Pontenova, A.

Bogo

(San Pedro)

Barreiros.

Bogo.

Machuco, O.

Muiñou.

Río de Campos.

Sanxés.

Teixedais, Os.

Vilarxuane.

Vilarxuvín.

Conforto

(Santa María)

Boulloso, O.

Candaedos, Os.

Coirío.

Conforto.

Dodrín.

Ermida, A.

Ervelle.

Figueirúa.

Labrada.

Mousende.

Pacios.

Saldoiriña.

San Mamede.

Souto de Mogos.

Valindarcas.

Veiga da Pada, A.

Vilar, O.

Pontenova, A

(Sagrado Corazón)

Castelo, O.

Cova, A.

Foxas.

Goios.

Pontenova, A.

Saldoira.

Rececende

(San Xoán)

Cabana.

Currás.

Rececende.

Roxas, As.

Vilar das Pedras, O.

Santo Estevo

de Rececende

(Santo Estevo)

Acevro, O.

Insua, A.

Santo Estevo, O.

Vilaboa

(San Xulián)

Aldeguer.

Fontangordo.

Neipín.

Panturreira, A.

San Paio.

Vilaboa.

Vileimil.

Vilargondurfe.

Vilameá

(San Vicente)

Liñeiras.

Santalla.

Vilameá.

Xinzo.

Vilaoudriz

(Santiago)

Salmeán.

Vilaoudriz.

Vilaouruz

(San Martín)

Vilaouruz.

Vilarmide

(O Salvador)

Navallo, O.

Vilarmide.

Vilarmirón.

Xudán

(Santa María

Madanela)

Beche.

Eirexúa.

Folgueirúa.

Lamarcide.

Pipín.

Selas, As.

Vilaxe.

Vilarín.

Xudán.

Portomarín

Bagude

(San Bartolomeu)

Acevedo.

Bagude.

Biduedo.

Cunqueiro, O.

Rececendes.

Caborrecelle

(San Xulián)

Cabanas do Monte.

Costa, A.

Dónego.

Eirexe, A.

Lamas de Ríos.

Lamas Maiores.

Piúnca, A.

San Xulián.

Castro de Soengas, O

(San Martiño)

Castro, O.

Covadela, A.

Cruceiro, O.

Fonte Grande, A.

Grumélez.

Pedra, A.

Castromaior

(Santa María)

Castromaior.

Cortapezas

(Santa María)

Alto do Valiño, O.

Carreiroás.

Cortapezas.

Eirexe, A.

Estrada, A.

Montes, Os.

Reboredo.

Zazar.

Fiz de Rozas

(San Lourenzo)

Cabanas.

Campo, O.

Casas Novas, As.

Lagorza.

Outeiro.

Pacio, O.

Quintá.

San Clodio.

Gonzar

(Santa María)

Ferrería, A.

Gonzar.

Toxibo.

León

(San Martiño)

Lamas.

León.

Narón

(Santa María)

Batifoles.

Casilla de Narón, A.

Fontellada.

Narón.

Pardellas do Monte.

Penedo, O.

Valderramos.

Vilanova.

Vilar de Abaixo, O.

Vilar de Arriba, O.

Nespereira

(San Cibrao)

Alto do Hospital, O.

Camporredondo.

Nespereira.

Peniñas, As.

Volta de Varela, A.

Portomarín

(San Nicolao)

Barco, O.

Barreiro.

Castro da Virxe, O.

Ferreiroá.

Grabanía, A.

Mulidao, O.

Perdigueira, A.

Portomarín.

San Miguel.

San Roque.

Santa Mariña.

Souto, O.

Portomarín

(San Pedro)

Bautista, O.

Fonte da Agra, A.

San Pedro.

Recelle

(San Pedro)

Almacén, O.

Campo do Xordo, O.

Casa da Lama, O.

Casa do Cardedo.

Casanova, A.

Casas Novas, As.

Eirexe, A.

Lousada.

Mariz.

Marmoiral, O.

Moreiras, As.

Poído.

Regueiro, O.

Servicería, A.

Vigo.

Sabadelle

(San Salvador)

Sabadelle.

Seixón.

San Mamede de Belaz

(San Mamede)

Campo de Mamas.

San Mamede.

Vilariño de Batán.

San Mamede do Río

(San Mamede)

Hospital, O.

Pousada.

Reboredo.

Rego do Can, O.

San Mamede do Río.

Silva, A.

Vendas de Narón.

Vigo.

Soengas

(Santiago)

Cruz, A.

Neves, As.

Soengas de Abaixo.

Soengas de Arriba.

Vedro

(San Martiño)

Caldelas.

Castrolázaro.

San Martiño.

Vao.

Vedro.

Vilaproi.

Vilarbasín

(San Pedro)

Covela, A.

Rebordondo.

Valcovo.

Vilarbasín.

Vilaxuste

(San Pedro)

Carballeira, A.

Casás, Os.

Domez.

Eirexe, A.

Escrita, A.

Frocela, A.

Gai.

Mazo, O.

Pedrouzos.

Penedo, O.

Samocela.

Val de Porrás.

Vilar, O.

Quiroga

Augas Mestas

(Santiago)

Augas Mestas.

Covas, As.

Fuluxento, O.

Parada.

Bendilló

(Santa María)

Bendillo.

Vilar de Mondelo.

Bendollo

(Santa Baia)

Bendollo de Feais.

Soldón, O.

Bustelo de Fisteus

(Santa Bárbara)

Barxas, As.

Bustelo de Fisteus.

Casa do Vello.

Vesarredonda.

Cereixido

(Santa María)

Cereixido.

Feais.

Enciñeira, A

(Santa Isabel)

Aldea de Arriba.

Cima de Vila.

Enciñeira, A.

Meiral, O.

Sesmil.

Vacariza, A.

Ermida, A

(Santa María)

Bergaza, A.

Casa dos Prados, A.

Ermida, A.

Ribeira de Abaixo, A.

San Vitorio.

Fisteus

(San Mamede)

Campa do Val, A.

Fisteus.

Goia, A.

Lama, A.

Ponte, A.

San Cristovo.

Vilaboa.

Vilameá.

Hospital, O

(San Salvador)

Arxubín.

Barreiro.

Barxa.

Campodola.

Campos de Vila.

Carballeira, A.

Carballedo.

Carballo do Hospital.

Framil.

Hospital, O.

Lamela.

Ponte, A.

Quintá.

Revide.

Ribeira, A.

Rodela, A.

San Paio.

Santa Cubicia.

San Xulián de Abaixo.

San Xulián de Arriba.

Souto, O.

Toca, A.

Veiguiña, A.

Vilañán.

Montefurado

(San Miguel)

Albaredos, Os.

Anguieiros, Os.

Centeais.

Covallos, Os.

Ferreira.

Ermidón, O.

Ivedo, O.

San Martiño de Alvaredos

San Miguel de

Montefurado.

Nocedo

(San Lourenzo)

Barca de Mancebico, A.

Espandariz.

Nocedo.

Parteme.

Pendón, O.

Ponte do Sil.

Pontido, O.

Trampa, A.

Outeiro

(Santa María)

Cruz de Outeiro, A.

Outeiro.

Pacios da Serra

(San Salvador)

Leixazós.

Pacios da Serra.

Penas Rubias.

Paradaseca

(San Marcos)

Paradaseca.

Quintá de Lor

(Santa María)

Carballo de Lor, O.

Castí.

Conceado.

Freixeiro, O.

Margaride.

Pacio, O.

Paradela.

Pozos.

Riomaior.

San Pedro.

Santa Andrea.

Sobrado, O.

Trampilla, A.

Xanelo, O.

Quiroga

(San Martiño)

Barca do Castelo, A.

Casa de Outeiro, A.

Caspedro.

Escanos, Os.

Medas, As.

Pacios de Mondelo.

Pacio Vello.

Quiroga.

Toucedo, O.

Vilaverde.

Seara, A

(Santa María

Madanela)

Mazo, O.

Seara, A.

Soldón, O.

Vieiros.

Vilarbacú.

Sequeiros

(Santa Mariña)

Castelo, O.

Novais, Os.

Sequeiros.

Vales, Os.

Vilanuíde

(Santo Antonio)

Aira Vella, A.

Campo, O.

Corgo, O.

Curralón, O.

Chouzas, As.

Fondo do Lugar, O.

Presa, A.

Vena da Carreira, A.

Vilanuíde.

Vilar de Lor

(San Xosé)

Bustelo de Lor.

Lamas de Lor.

Orxais.

Soán.

Vilar de Lor.

Xestoso.

Vilarmel

(San Lourenzo)

Paradapiñol.

Rugando.

Vilarmel.

Vilaster

(Santa María)

Chao da Casa.

Venda Nova.

Vilaster.

Rábade

Rábade

(San Vicenzo)

Rábade.

Ribadeo

Arante

(San Pedro)

Barredal, O.

Bestilleiros, Os.

Cei.

Cima de Vila.

Fondo de Vila.

Fornos, Os.

Madanela, A.

Pereiriñas, As.

Ponte, A.

Portobragán.

Rego de Mel.

Remourelle.

Vilamariz.

Cedofeita

(Santa María

Madanela)

Barreiros.

Burgo, O.

Currada, A.

Granda, A.

Igrexa, A.

Pedregal, O.

Piñeiro.

Ponte, A.

Queixoiro.

Requiande.

Santo Antonio.

Teixido.

Torre, A.

Trapa, A.

Couxela

(Santiago)

Bispos, Os.

Casais, Os.

Casanova, A.

Cerdeiriñas, As.

Cima de Vila.

Fornelo.

Irexe.

Maizán.

Moural.

Rego, O.

Sendín.

Venda, A.

Xunqueira, A.

Covelas

(San Vicente)

Anzas, As.

Batais, Os.

Cabana, A.

Capela, A.

Carboeiros, Os.

Casa da Hedra, A.

Celeirós.

Esfolado, O.

Marelle.

Mondigo, O.

Ponte, A.

Pousadoiro, O.

Reme de Arriba.

Sa.

Salcedo.

San Vicente.

Silveira, A.

Somo.

Vilar, O.

Vilela.

Devesa, A

(Santalla)

Avesada, A.

Barral, O.

Barrio da Campana, A.

Barrio Novo.

Cepetal.

Cinxe.

Esteiro.

Lagar, O.

Liñeiro.

Meirengos.

Noceda.

Olleiros, Os.

Pedreira, A.

Preixoana, A.

Rato, O.

Rochela, A.

Viladroiro, O.

Vilagoíz.

Vilandriz.

Volta, A.

Ove

(San Xoán)

Aceñas, As.

Acevedo.

Capela, A.

Casas Novas, As.

Chao de Ove, O.

Covo, O.

Eirexa, A.

Escaleira, A.

Estación, A.

Faxarda, A.

Frieira a Nova.

Frieira a Vella.

Garitos, Os.

Graña, A.

Grañol.

Guildeiros, Os.

Malatos, Os.

Ove.

Palmeira, A.

Pastoriza.

Pega, A.

Reme.

Río de Ove, O.

Río de Ramos, O.

Río Pequeno, O.

San Lázaro.

Santa Cruz.

Seixadelo.

Travesas de Ove, As.

Valín, O.

Veigadaira, A.

Vilar.

Vilavella, A.

Xardín, O.

Piñeira

(San Xoán)

Arelongo.

Alto dos Pinos, O.

Barreiro.

Cruces, As.

Dompiñor.

Eirexa, A.

Folgosa.

Morgullón, O.

Outeiro, O.

Río.

Vilar.

Ribadeo

(Santa María)

Cantarrá.

Mirasol.

Porcillán.

Ribadeo.

Vilavella, A.

Rinlo

(San Pedro)

Campo de María

Méndez, O.

Campo de San Pedro, O.

Campo do Cristo, O.

Cantal, O.

Cotarelo, O.

Rinlo.

Virxe Branca, A.

Santalla de Vilausende

(Santalla)

Curuxeira, A.

Lourido.

Porto de Abaixo.

Porto de Arriba.

Río da Veiga, O.

San Tomé.

Santalla.

Torre, A.

Vilausende.

Vilaframil

(San Lourenzo)

Campo de San

Lourenzo, O.

Carreira Branca.

Coedo.

Coto, O.

Galera, A.

Granxa, A.

Madanela, A.

Manzana, A.

Pinar, O.

Regueiral, O.

Requeixada, A.

Río Caínzos.

San Xillao.

Siñeira, A.

Tombín, O.

Valado, O.

Vilaselán

(Santa María)

Barreiras, As.

Campoxurado, O.

Cargadoiro, O.

Casas de Abaixo, As.

Circo, O.

Cruz, A.

Eirexa, A.

Espín, O.

Galos, Os.

Granxa, A.

Lodeira, A.

Outeiro, O.

Senra, A.

Torre, A.

Trancoeiras, As.

Xan de Abaixo.

Ribas de Sil

Nogueira

(Nosa Señora

das Neves)

Barreiro, O.

Castro de Abaixo.

Nogueira.

Vilariño.

Peites

(San Martiño)

Casares, Os.

Peites.

Piñeira

(San Cristovo)

Figueiredo.

Piñeira de Abaixo.

Piñeira de Arriba.

Rairos

(Santa Lucía)

Rairos.

Ribas de Sil

(San Clodio)

Aceña.

Cabanelas.

Cabarca, A.

Caroceiro, O.

Castros, Os.

Cima de Vila.

Devesa, A.

Escoleira, A.

Pómez, A.

Pousanova.

Pousavella.

Redondela.

Relosío.

San Clodio.

San Pedro.

Vilanova.

Vilar do Mato.

Vilardonas.

Vilarreal.

Soutordei

(Santiago)

Aldea, A.

Chenzas.

Fraga, A.

Louxadelas.

Moredo.

Outeiro, O.

Portas, As.

Souto.

Torbeo

(Santa María)

Barrio, O.

Campos.

Carballiño, O.

Cortes, As.

Covela, A.

Figueiro.

Fontes, As.

Lama de Paio.

Moreiras de Abaixo.

Moreiras do Medio.

Morreiras de Arriba.

Outeiro, O.

Pacios.

Paredes.

Pozas, As.

San Lourenzo.

San Martiño.

Ventosa, A.

Vilares, Os.

Ribeira de Piquín

Navallos

(San Pedro)

Esqueira.

Montefurado.

Navallos.

Penacova.

Vara, A.

San Xurxo de Piquín

(San Xurxo)

Acevedo.

Barcia.

Barreira, A.

Chao de Pousadoiro, O.

Couso, O.

Cuíñas.

Meiroi.

Mestre.

Paíme.

Pousadoiro, O.

Sadrarín.

San Fiz.

San Xurxo.

Soutelo.

Santalla

(Santalla)

Barangón.

Boel.

Cabaceira.

Cangos, Os.

Castro, O.

Corral, O.

Cruceiro, O.

Figueiras, As.

Graña, A.

Lamas.

Outariz.

Paraíso, O.

Piquín.

Pulvureiro, O.

Quintario de Couso, O.

Quintarios, Os.

Santalla.

Terrexal, O.

Vilares.

Vilarpescozo.

Santiago de Acevo

(Santiago)

Colada, A.

Febral.

Grandela.

Mazo, O.

Mende.

Muíña, A.

Navallo, O.

Pena de Cabras.

Santiago.

Vaos, Os

(San Xoán)

Budueira, A.

Cartea.

Invernego.

Muxén.

Ouviaña.

Seoane.

Vaos, Os.

Riotorto

Aldurfe

(San Pedro)

Franco, O.

Igrexa, A.

Pereiro, O.

Real, O.

Sabugueiras, As.

Salgados, Os.

Espasande de Baixo

(Santa María)

Carboeiro.

Cruz, A.

Ermida, A.

Lorigados.

Mazo, O.

Navallo, O.

Pedregal, O.

Ferreiravella

(San Xillao)

Chairas, As.

Granxa, A.

Mazo, O.

Pouxaneiro, O.

Ribadiña, A.

Soutelo.

Galegos

(Santa María)

Galegos.

Lourido.

Pontigo, O.

Santadrao.

Veiga de Galegos, A.

Vilarquide.

Muxueira, A

(San Lourenzo)

Augaxosa, A.

Muxueira, A.

Rego do Páxaro, O.

Vilar de Santiago, O.

Órrea, A

(Santa Comba)

Busgardín.

Casanova, A.

Courel, O.

Cruces, As.

Eirexa, A.

Folgueirúa.

Lodás.

Órrea, A.

Porto das Rozas.

Praducelo.

Rebordela, A.

Regocorto, O.

Val, O.

Valquente.

Riotorto

(San Pedro)

Aldreu.

Alxibre, O.

Caboxo, O.

Cachán.

Chairas.

Cornide.

Curral, O.

Grova, A.

Hortovello, O.

Mazo, O.

Mundín.

Pértega, A.

Rodrigas, As.

San Pedro.

Souto de Vale, O.

Teixeiro, O.

Torrentas, As.

Treitas.

Vale.

Valverde.

Veiga, A.

Santa Marta de Meilán

(Santa Marta)

Abelleira, A.

Asnela, A.

Azoreira, A.

Casavella, A.

Castro, O.

Chacín.

Cima da Vila de Santalla.

Espasande de Arriba.

Ferraría, A.

Grandal, O.

Lamas.

Machín, O.

Muiñovedro, O.

Pena do Couso, A.

Piñeiro, O.

Rúa, A.

Santalla.

Santa Marta.

Torre, A.

Vilar do Meilán, O.

Vilaseca.

Samos

Castroncán

(Santa Marta)

Castroncán.

Empalme, O.

Vilachá.

Estraxiz

(Santiago)

Estraxiz.

Sivil.

Formigueiros

(Santiago)

Airexa, A.

Sancovade.

Vila, A.

Vilar.

Freixo

(San Silvestre)

Balsa.

Couso.

Escanlar.

Freixo.

Frollais

(San Miguel)

Frollais.

Pedra Chantada ou

Carballal, O.

Ponte, A.

Gundriz

(Santo André)

Carqueixeda.

Ferrería, A.

Gundriz.

Portela.

Santa Mariña.

Loureiro

(Santa María)

Castro de Lourido.

Freituxe.

Lamartín.

Loureiro.

Lourido Pequeno.

Lulle.

Ribas.

Roxofrei.

San Fiz.

Vilaceite.

Lousada

(San Martiño)

Fontearcuda.

Gosende.

Lousada.

San Román.

Montán

(Santa María)

Montán.

Pascais

(Santalla)

Arroxo.

Gontán.

Gorolfe.

Pascais.

Pontenova, A.

Teiguín.

Vao, O.

Reiriz

(Santo Estevo)

Aián.

Reiriz.

Veiga, A.

Renche

(Santiago)

Lastres.

Lourido Grande.

Renche.

Toca.

Vigo do Real.

Romelle

(San Martiño)

Paraxuá.

Romelle.

Vilameá.

Samos

(Santa Xertrude)

Coíñas.

Ferrería, A.

Fontao, O.

Foxos.

Outeiro.

Samos.

Torre, A.

Viladetrés.

San Cristovo de Lóuzara

(San Cristovo)

Airapadrón.

Campos.

Castrelo.

Chaos.

Chelo.

Frexulfe.

Lampazas.

Outonín.

Quintá.

San Cristovo.

San Cristovo do Real

(San Cristovo)

Abradelo.

Covallo, O.

Lusío.

Nande.

Reigosa.

San Cristovo do Real.

San Paio.

San Mamede do Couto

(San Mamede)

Brea, A.

Froián.

Lamas.

Manxar.

Mesón, O.

San Mamede.

Val.

Vilamelle.

San Martiño do Real

(San Martiño)

San Martiño do Real.

Vilar do Real.

San Xil de Carballo

(San Xil)

San Xil.

San Xoán de Lóuzara

(San Xoán)

Bustofrío.

Locai.

Paredes.

Ponte, A.

Praducelo.

Requeixo.

San Xoán.

Santo Sidro.

Trascastro.

Vila do Castro.

Vilela.

Santalla

(San Xosé)

Casares.

Casela, A.

Gamiz.

Parada.

Santalla.

Vilar do Robledo.

Suñide

(Santa María)

Airexe, A.

Francos.

Guisalle.

Outeiro.

Piñeiro.

Suñide.

Venda de Córneas.

Vileiriz.

Teibilide

(San Xulián)

Teibilide.

Zoó

(Santiago)

Furela.

Zoo.

Sarria

Albán

(Santa María)

Albán.

Albaredos.

Pacios.

Barbadelo

(Santiago)

Abeledo.

Baxán.

Devesa, A.

Loureiro.

Marzán.

Melle.

Miralde.

Monte, O.

Mosteiro, O.

Paredes, As.

Pico, O.

Rañoá, A.

Rente.

Sabenche.

San Martiño.

San Silvestre.

Serra, A.

Souto, O.

Surriba.

Taíde.

Vilar.

Vilei.

Belante

(Santa María)

Belante.

Casanova.

Leimán.

Pena, A.

Peruscallo.

Sistelo.

Betote

(San Vicenzo)

Barrio, O.

Betote de Abaixo.

Betote de Arriba.

Castro, O.

Rego, O.

Biville

(San Miguel)

Biville.

Casal, O.

Castromeixe.

Cortiñas.

Lavandeira.

Queixona.

San Miguel.

Calvor

(Santo Estevo)

Aguiada.

Barxa, A.

Cal, A.

Perros.

Pintín.

Camiño, O

(San Mamede)

Airexe.

San Mamede.

San Pedro.

Castelo dos Infantes

(Santiago)

Castelo.

Cesar

(San Salvador)

Arxevide.

Cesar.

Pape.

Chanca, A

(San Mamede)

Airexe.

Albaredo.

Chanca, A.

Lugar de Abaixo.

Lugar de Arriba.

Quintela.

Refoxo.

Tribui.

Valiña, A.

Vilar de María.

Chorente

(San Xulián)

Airexe.

Carballo.

Ferradal.

Oural, O.

Quintá, A.

Sanguñedo.

Santigoso.

Traslodeiro.

Vilaverde.

Corvelle

(Santa María)

Agra, A.

Airexe.

Casanova, A.

Cima de Vila.

Corvelle.

Lama, A.

Pedroso, O.

Piñeiro, O.

Silva, A.

Fafián

(San Xoán)

Outeiro.

Pacio, O.

Vigo.

Farbán

(Santiago)

Acea de Abaixo, A.

Farbán.

Filloi.

Lamarrigueira.

Monte, O.

Ribela.

Souto, O.

Veiga de Abaixo.

Veiga de Arriba.

Vilariño.

Ferreiros

(San Sadurniño)

Airexe.

Aldea de Abaixo.

Axeito, O.

Barrio, O.

Brea, A.

Ferreiros.

Outeiro.

Pedreiras, As.

Pereiro, O.

Fontao

(San Martiño)

Fontao.

Polvoreiro, O.

Regueiro.

Vilasante.

Frades

(San Xulián)

Frades.

Goián

(San Miguel)

Airexe.

Cabezares.

Escarlán.

Lama, A.

Outeiro.

Peteiro, O.

Serra, A.

Vilalence.

Lier

(Santa María)

Canceleiras, As.

Lier.

Mundín.

Loureiro

(San Martiño)

Castelo.

Loureiro.

Santa Icía.

Vilar da Torre.

Lousadela

(Santo Estevo)

Lousadela.

Santo Estevo.

Tosal.

Redondelo.

Louseiro

(San Martiño)

Barrio, O.

Cima de Vila.

Lence.

Pacio.

Sobrado.

Souto, O.

Sucarral.

Veiga.

Maside

(San Pedro)

Carreiroá.

Celeiro.

Currial, O.

Fonte, A.

Outeiro.

Requeixo.

Río.

Romeo, O.

San Vicente.

Santo Estevo.

Vilerma, A.

Zanfoga.

Mato, O

(San Salvador)

Manán.

Mato, O.

Piñeiro, O.

Meixente

(San Xulián)

Costa, A.

Chouso, O.

Domiz.

Labrada, A.

Meixente.

Mouzós.

Pacios.

Penela, A.

Rego, O.

Sistelo.

Sisto, O.

Nespereira

(Santiago)

Airexe.

Caseta, A.

Cousiño, O.

Ermida, A.

Lamas.

Nespereira.

Ribas.

Vilagudín.

Vilar de Lamas.

Ortoá

(Santa María)

Barreiros.

Fondón.

Labrada, A.

Nabás.

Nogueiras, As.

Ortoá.

Río.

Rosende.

Santa Marta.

Seara, A.

Pena, A

(Santa María)

Mezur.

Pena, A.

Rosende.

Pinza, A

(San Salvador)

Airexe.

Brea, A.

Morgade.

Neo, O.

Pacio, O.

Pacios de Calvos.

Pedrosa.

Pinza, A.

Valiñas.

Piñeira

(San Miguel)

Casdoniño.

Cedrón.

Couso.

Ferradal.

Lamparte.

Outeiro.

Piñeira.

San Breixo.

San Paio.

Teibalte.

Vilameá.

Vilela.

Requeixo

(San Martiño)

Mazadoiro, O.

San Martiño.

Treilán.

Veiguiña, A.

Rubín

(Santa Mariña)

Rubín.

San Fiz de Reimóndez

(San Pedro Fiz)

Acea de Arriba, A.

Airexe.

Callás.

Cima de Vila.

Outeiro.

Real, O.

San Fiz.

Vilar do Monte.

San Fiz de Vilapedre

(San Fiz)

Ferreiros.

Pereiro.

San Fiz.

Tremeado.

Zanfoga.

San Miguel de Vilapedre

(San Miguel)

Calleiros.

Carballo, O.

Ladruga.

Mesón, O.

Orde.

Pacios.

San Mateo.

Valadares.

Vilapedre.

Souteiro.

Vila, A.

San Pedro de Froián

(San Pedro)

Calvario, O.

Caritel, O.

Guitián.

Remedios, Os.

San Pedro.

Teilonxe.

Valiña, A.

Vilaesteva.

San Sadurniño

de Froián

(San Sadurniño)

Airexe.

Barreiro, O.

Pinar.

Quintela.

Regueiro.

Teivente.

San Salvador da Pena

(San Salvador)

Fondo de Vila.

Fontela.

Penela.

San Salvador.

Viladetrés.

San Vicenzo de Froián

(San Vicenzo)

Lavandeira.

Sabadelle.

Sisto, O.

Vilanova.

San Xulián da Veiga

(San Xulián)

Airexe.

Carricova.

Cruces, As.

Lezoce.

Montés, O.

San Xulián.

Santalla de Arxemil

(Santalla)

Arxemil.

Cruceiro, O.

Guillade.

Mazo, O.

Pacio, O.

Pena, A.

Penelas.

Santalla.

Santo André de Paradela

(Santo André)

Santo André,

Santo Antolín

(Santa

Eufemia)

Santo Antolín.

Pacio.

Santa Eufemia.

Santo Estevo do Mato

(Santo Estevo)

Vilar.

Vilarello.

Sarria

(San Salvador,

Santa Mariña, Nosa

Señora do Rosario)

Sarria.

Seteventos

(San Pedro)

Goimil.

Reboredo.

Seteventos.

Valín.

Veiga, A

(Santiago)

Airexe.

Céltigos.

Feal, O.

Fontabuín.

Veiga, A.

Vilamaior

(Santa María)

Bade.

Cabanas.

Lamas.

Paderne.

Palacio, O.

Tumbiadoiro, O.

Vilamaior.

Vilar

(Santa María)

Crecente.

Padriñán.

Raña, A.

Rañoá, A.

San Cosmede.

Vilanova.

Vilar de Abaixo.

Vilar de Arriba.

Vilar de Sarria

(San Salvador)

Agra do Regueiro.

Airexe.

Carballal, O.

Castro dos Petos, O.

Cimo da Agra, O.

Cruz de Toleiro, A.

Mendrós.

Nogueira, A.

Ribeira, A.

Santo Alberte.

Veiguiña, A.

Vigo de Sarria.

Vilar de Sarria.

Vilarrairo.

Saviñao, O

Abuíme

(San Xoán)

Carballo.

Cruz, A.

Eirexe.

Lama, A.

Outeiro.

Pedrouzos, Os.

Broza, A

(San Tomé)

Agrelos.

Agroxoi.

Albariza.

Broza, A.

Ourigo.

Rebordondiego.

Ribeira, A.

Ribela.

Vilarello.

Xesto.

Xixiriz.

Cova, A

(San Martiño)

Arxuá de Abaixo.

Arxuá de Arriba.

Bosque, O.

Casa do Monte, A.

Cuñas.

Felós, Os.

Ferreiros, Os.

Lagar, O.

Lama, A.

Miuteira, A.

Pena, A.

Priorato, O.

Raíñas, Os.

Ricovo.

Soane.

Soutomango.

Chave

(San Sadurniño)

Amedo, O.

Campo, O.

Chave.

Costa, A.

Cruz, A.

Gruñedo, O.

Lamas.

Lence, A.

Marzán.

Diomondi

(San Paio)

Belesar.

Bexán.

Casanova, A.

Cortes, As.

Costa, A.

Diomondi.

Galegos.

Millarada.

Montecelo.

Outeiro.

Piñeiro.

Portela, A.

Salcedo.

Ver.

Eirexafeita

(San Vicente)

Cazón.

Gudín.

San Vicente.

Valiñocovo.

Veiga, A.

Fión

(San Lourenzo)

Abuíme.

Aira da Vila.

Arxeriz.

Barxa, A.

Camiño Grande, O.

Castro, O.

Fión.

Fontela.

Lamalonga.

Lamaquebrada.

Lavandeira.

Mazarelos.

Pousadoiro, O.

Rendal.

Romeo, O.

San Mamede.

Vilariño.

Freán

(Santa Cecilia)

Casa do Monte, A.

Cepada, A.

Cucos.

Freán.

Nabás.

Tarrío.

Torre, A.

Viñal.

Laxe, A

(San Fiz)

Beleigán.

Fondo de Vila.

Gonzán.

Meitriz.

San Fiz.

Veiga, A.

Licín

(Santalla)

Carreixas.

Casadonas.

Cavada, A.

Ermida, A.

Licín.

Montes.

Pacio, O.

Páxara, A.

Pousada, A.

Santalla.

Vilanova.

Louredo

(Santiago)

Buxán.

Eirexe.

Gonzán.

Louredo.

Meán.

Rega, A.

Santantuíño.

Marrube

(Santa María)

Afonxe.

Castiñeiras.

Devesa, A.

Eirexe.

Felón.

Mendreira.

Outeiro.

Penela, A.

Saa.

Vigo.

Vilameá.

Vilar.

Vilaseco.

Mourelos

(San Xulián)

Arxemil.

Barrio.

Campaza, A.

Carreira, A.

Castro, O.

Cerdeiro, O.

Eirexe.

Mato, O.

Mourelos.

Reguenga, A.

Senra, A.

Torno.

Vendanova, A.

Vilar.

Ousende

(Santa María)

Albín.

Amieiros, Os.

Az, A.

Cal, A.

Campazas, As.

Carballiño, O.

Carrís, Os.

Casa da Lama, A.

Casa de Abaixo.

Casa do Mazo, A.

Casanova, A.

Casas Novas, As.

Casavedra.

Casribeira.

Lamapereira.

Lamas.

Montecelos.

Navallos.

Ousende.

Outeiriños.

Outeiro.

Pacios.

Pedreiras, As.

Piteira, A.

Retorta, A.

Toxeira, A.

Vilameá.

Piñeiró

(San Sadurniño)

Beirán, O.

Piñeirón.

Portela, A.

Salcedo.

San Sadurniño.

Sobrelle.

Touza, A.

Vilachá.

Vilamor.

Vilarreme.

Rebordaos

(Santalla)

Barxa, A.

Bexe.

Bugalla, A.

Candaira, A.

Casa de Sa.

Castro, O.

Caxerigo.

Chousa, A.

Gudín.

Lagoa, A.

Liñares.

Outeiro.

Pacios.

Piago, O.

Porta, A.

Pudio.

Pulledo.

Salgueiriños.

Torre, A.

Vilanova.

Reiriz

(Santa María)

Alperiz.

Casanova.

Eirexe, A.

Ferrería, A.

Quián.

Teibel.

Troifil.

Rosende

(Santa Mariña)

Bustelo.

Corveixe.

Madredauga, A.

Mularedo.

Pumar.

Sabariz.

Santa Mariña.

Sobrado.

Veitureira, A.

Vilaravides.

Vilatiñosa.

San Vitoiro de Ribas

de Miño

(San Vitoiro)

Abadía, A.

Amieiros, Os.

Cerca, A.

Corgos, Os.

Corredoira, A.

Filgueiro.

Fontelas, As.

Gudiós.

Lama, A.

Liñares.

Montegrande.

Pacios.

Pereira, A.

Reboira, A.

Regato, O.

Susavila.

Taíz.

Troncedo, O.

Val, O.

Santo Estevo de Ribas

de Miño

(Santo Estevo)

Abadía, A.

Devesa, A.

Pesqueiras.

Rego, O.

Santo Estevo.

Torno.

Toural, O.

Segán

(Santa María)

Ameixeiros, Os.

Bico, O.

Casar, O.

Cavada, A.

Escobia.

Forcadela.

Goimil.

Piñeiro.

Salcedo.

Segán de Abaixo.

Segán de Arriba.

Sisto, O.

Trasmil.

Seteventos

(Santa María)

Malveiros.

Morgade.

Mosiños.

Pedras Brancas.

Seteventos.

Sobreda

(San Xoán)

Agra, A.

Armada.

Augalevada.

Castro, O.

Estrumil.

Lamapodre.

Monterredondo.

Orxaínza, A.

Pena, A.

Pimento, O.

Sobreda.

Vilacaíz

(San Xulián)

Carballós.

Forcados.

Mañariz.

Penas, As.

Pozos, Os.

Sambade.

San Xulián.

Souceda.

Valdorraca.

Vilacaíz.

Vilaesteva

(San Salvador)

Bidueiros, Os.

Carballiño, O.

Castro, O.

Córneas.

Costa, A.

Currelos.

Peiceira, A.

Pena, A.

Recón.

Sanxumil.

Trigás.

Vilaesteva.

Vilasante

(San Salvador)

Casadela.

Escairón.

Igrexa, A.

Mosteiro.

Pacios.

Souto, O.

Vilasante.

Vilatán

(San Xoán)

Carrasqueiras, As.

Vilatán.

Vilelos

(San Martiño)

Besta, A.

Lamagrande.

Pedras.

Quintairo, O.

San Martiño.

Santa Cruz.

Santa Mariña de

Vilelos, A.

Susmil.

Vilaseco.

Vilelos.

Xuvencos

(Santiago)

Gorgozo, O.

Salgueiros.

Santo Adrián.

Xuvencos.

Sober

Amandi

(Santa María)

Albar.

Aldea de Arriba.

Amandi.

Cal, A.

Cantón.

Cortiñas, As.

Forcadas, As.

Lama, A.

Lameiro, O.

Moreiras, As.

Nogueira, A.

Pacio, O.

Pozas, As.

Ribeira, A.

Santa Locaia.

San Pedro.

Santo Tirso.

Travesa, A.

Vigo.

Viloudriz.

Anllo

(Santo Estevo)

Arroxó, O.

Barca, A.

Bouzas.

Burdalla, A.

Cabarco, O.

Campo de Anllo, O.

Castinande.

Cegoñeira, A.

Cuñas de Abaixo.

Cuñas de Arriba.

Hortás.

Mogueira, A.

Nogueira.

Pacios de Anllo.

Portizó.

Pousa, A.

Regueiro.

Souto Novo.

Xuncal, O.

Arroxo

(San Martiño)

Bizcaia.

San Martiño.

Sober.

Vilela.

Barantes

(San Xoán)

Barantes de Abaixo.

Barantes de Arriba.

Cal, A.

Lobio, O.

Regueira, A.

Riba, A.

Santa Marta.

Bolmente

(Santa María)

Bolmente.

Cacedo.

Camilo.

Casanova.

Cimadevila.

Chouselas, As.

Cruz, A.

Ferrón.

Outeiro, O.

Pacio, O.

Pacios.

Pía, A.

Piñeiro, O.

Piñeiro de Baixo, O.

Suairexa.

Taro, O.

Vales.

Viloriz.

Brosmos

(Santa Cruz)

Casaniño.

Cimadevila.

Freixende.

Gandarela.

Lama do Prado.

Outeiriño.

Outeiro.

Pumares.

Sanmil.

Sanxís.

Tellada, A.

Bulso

(San Pedro)

Campo, O.

Lamas de Abaixo.

Lamas de Arriba.

Pacio, O.

Piñeiro, O.

Pipín de Abaixo.

Pipín de Arriba.

Sante de Abaixo.

Sante de Arriba.

Torre, A.

Vilameá.

Canaval

(San Pedro)

Canaval.

Chá, A.

Estación, A.

Fábrica, A.

Moradela.

San Pedro.

Santa Baia.

Sistín do Mato.

Doade

(San Martiño)

Bidual, O.

Castro.

Ceceda.

Doade.

Francos.

Lampaza, A.

Mourentán.

Vilachá.

Vilar de Mouros.

Figueiroá

(San Salvador)

Suairexa.

Barrio, O.

Carqueixa, A.

Cimadevila.

Liñares.

Prados.

Taro, O.

Veleigaz.

Vilabalde.

Xanimol.

Gundivós

(Santiago)

Airexa, A.

Campo Verde.

Cancelos, Os.

Carboeira, A.

Carboeiro.

Castro, O.

Donelle.

Fondón, O.

Gundivós o Vello.

Lama, A.

Lamelas.

Nabán.

Minas, As.

Momelle.

Moutarelle.

Ousille.

Pena, A.

Penelas.

Recimil.

Santadriao.

Santa Mariña.

Sas.

Seoane.

Sobreira, A.

Vilanova.

Vilapedre.

Liñarán

(San Martiño)

Cimadevila.

Pacio, O.

Pousa, A.

Quintas, As.

Lobios

(San Xillao)

Abanante.

Airexa, A.

Bispo, O.

Carballeda.

Carabuñeiro, O.

Casar de Cima.

Cima da Lama, O.

Cortes, As.

Fonte Maior.

Fondo da Lama, O.

Lamas de Brosmos.

Lobios.

Piantiña, A.

Prógolo.

Rodeiro, O.

San Martiño.

Surga.

Tabouzos.

Viladime de Abaixo.

Viladime de Arriba.

Millán

(San Nicolao)

Abelairas, As.

Adegas, As.

Campo da Vila, O.

Campo do Bacelo, O.

Casares.

Casas Grandes, As.

Ferreiros, Os.

Lumieiras, As.

Suairexa.

Neiras

(San Salvador)

Castroseiros.

Costa, A.

Devesa, A.

Escouredo.

Guntís.

Mollón, O.

Queiroedo.

Roxo, O.

Suairexa.

Vacariza, A.

Venda, A.

Ventorrillo, O.

Vilar, O.

Pinol

(San Vicente)

Campo, O.

Cimadevila.

Chavián.

Chousas, As.

Gándaras, As.

Outeiro, O.

Pacio, O.

Portabrosmos.

Sampil.

San Paio.

Vilariño.

Proendos

(Santa María)

Campo, O.

Carqueixa, A.

Castaxúa.

Corvelle.

Francos de Proendos.

Froxán.

Laxas, As.

Mer.

Outeiro.

Pacios, Os.

Pena de Proendos, A.

Proendos.

San Xillao.

Sober o Vello.

Vilastrille de Abaixo.

Vilastrille de Arriba.

Refoxo

(Santo Estevo)

Campo Rairo.

Pousada, A.

Telleiros.

Vilamaior.

Viloudriz.

Rosende

(San Miguel)

Airexa, A.

Albarán.

Areas.

Areeiro, O.

Calvos.

Campo de Naz, O.

Cavadiña, A.

Celeirón, O.

Cotorulo, O.

Ferreiros, Os.

Fondo de Vila.

Lama do Sobrado, A.

Lama dos Campos, A.

Lama do Outeiro, A.

Naz de Abaixo.

Naz de Arriba.

Outeiro.

Pesqueiras.

Ribas.

Rosende.

Viñal, O.

San Martiño de Anllo

(San Martiño)

Arxemil.

Barreal, O.

Barreira, A.

Boca, A.

Bertonía, A.

Couto, O.

Ferreiros, Os.

Ferroños.

Fervenza.

Matamá.

Nabás, Os.

Naz de Arriba.

Pena, A.

San Martiño.

San Paio.

Toxedo, O.

Vixilde.

Santiorxo

(San Xurxo)

Algueira, A.

Barreiros.

Casas, As.

Cruz, A.

Fonte, A.

Hortos, Os.

Lama, A.

Noguedo, O.

Paradela.

Pinol de Abaixo.

Santiorxo.

Somoza, A.

Veliños.

Vilar.

Vilerma, A.

Vilaescura

(Santa María)

Condes, Os.

Moreda.

Pena de Miro.

Vaz.

Vilaescura.

Taboada

Ansar

(Santo Estevo)

Bouzal, O.

Cal de Mourelle.

Santo Estevo.

Arxiz

(San Paio)

Arxiz.

Bosende.

San Paio.

Bembibre

(San Pedro)

Carballas, As.

Casilla, A.

Deilás.

Fiúnte.

San Pedro.

San Roque.

Seixas, As.

Bouzoa

(San Xoán)

Bouzoa.

Maxal.

Sernande.

Susá.

Valboa.

Campo

(San Xián)

Abelairas.

Brandián.

Buín.

Carril.

Moure Grande.

Moure Pequeno.

Outeiro, O.

Pedrouzo.

Pedrouzos.

Quintá.

Toldao.

Carballo

(San Tomé)

Carude.

Medela, A.

Puricela, A.

Relás.

Taboada.

Castelo

(Santa María)

Airexe.

Castelo.

Covas.

Faquiós.

Frameán.

Ider.

Perrelos.

Cerdeda

(Santa Mariña)

Abelairas.

Airexe.

Barreiro.

Cal de Mourelle.

Carboeiro.

Gaiola, A.

Maxal.

Penas, As.

Penso, O.

Tabernas, As.

Cicillón

(Santiago)

Cargas, As.

Ermida.

Lagoa, A.

Nogueira de Asma.

Ouriz.

Vidás.

Vilaresmo.

Couto

(San Martiño)

Baiuca.

Bandomil.

Carballal.

Cruceiro, O.

Fontao.

Igrexa.

Lustiás.

Mariz.

Millán.

Outeiro.

San Martiño.

Santa Marta.

Esperante

(Santiago)

Allo.

Armenteiros.

Carbosende.

Casanova, A.

Espaílde.

Esperante.

Facha, A.

Figueira, A.

Montecelos.

Mosteiro.

Outeiro.

Pacios.

Tintoreiros.

Vila.

Vilanova.

Vilar.

Fradé

(Santiago)

Airexe.

Fradé.

Gondulfe

(San Lourenzo)

Almuíña.

Batán.

Bemil.

Cruz, A.

Eilavila.

Gondulfe.

Piñor.

San Lourenzo.

Insua

(San Salvador)

Pedreira, A.

Sonán.

Toiriz.

Mato

(San Martiño)

Campos.

Caravel, O.

Caxín.

Cumbraos.

Quinzán.

San Martiño.

Susá.

Xestoso.

Meixonfrío

(Santa Mariña)

Curro, O.

Meixonfrío.

Neves, As.

Sabugueira, A.

Vila, A.

Moreda

(Santa María)

Airexe.

Carreira.

Miravale.

Mordadiz.

Moreda de Abaixo.

Moreda de Arriba.

Muíñas.

Penas.

Ramil.

Zoás.

Mourulle

(San Vicente)

Friamonde.

Piñeira

(Santa María)

Aldea, A.

Cima de Vila.

Mosteiro.

Outeiro, O.

Pacios.

Piñeira.

Quintá.

San Salvador.

Seixo, O.

Serén.

Videira, A.

San Xián de Insua

(San Xián)

Couso.

Friamonde.

Grove, O.

Outeiro.

Quintá.

San Xián.

Telleira, A.

Vilar.

Sobrecedo

(Santiago)

Airexe.

Aldea de Arriba, A.

Alto de San Roque, O.

Fonte, A.

Framil.

Laxa, A.

Outeiro.

Santo André.

Sestelo, O.

Sítimas, As.

Sobrecedo de Abaixo.

Sobrecedo de Arriba.

Suasítimas.

Touza, A.

Taboada dos Freires

(Santa María)

Amedo.

Bidueiros.

Outeiro.

Puciños.

Pumares.

Susá.

Taboada dos Freires.

Toldao.

Torre, A

(San Mamede)

Cardida, A.

Fontefría.

Morlás.

Porto.

San Mamede.

Tomade.

Torre, A.

Vilameñe

(Santa Mariña)

Cabanelas.

Fonteboa.

Lendorrío.

Mesón.

Torrón, O.

Vilameñe.

Vilar de Cabalos

(Santa Eulalia)

Pereira, A.

Rodís.

Santa Eulalia.

Vilar de Cabalos.

Vilela

(San Miguel)

Agro, O.

Bispo.

Casilla, A.

Cima de Vila de Abaixo.

Cima de Vila de Arriba.

Cruceiro, O.

Cruz, A.

Esteva.

Fontao.

Ralle.

Refonteira, A.

Ribelas, As.

Rioseco.

Sisto.

Vilar.

Vilariño de Abaixo.

Vilariño de Arriba.

Xián

(Santa María)

Amieira.

Brea.

Cadeiroás.

Carballós.

Feirol.

Fenteira, A.

Figueiras, As.

Gulfar.

Lamansandrei.

Monte Alegre.

Mosteiro.

Penas Agudas.

Rebordondo.

Recemondelle.

Val da Forca.

Vilariño.

Xamogo.

Xián.

Trabada

Fórnea, A

(Santo Estevo)

Fórnea, A.

Ría de Abres, A

(Santiago)

Acevedo, O.

Boca de Canle, A.

Casanova, A.

Follabal, O.

Leirado.

Pacios.

Pedrido.

Rabexa, A.

San Martiño.

Veiga, A.

Vilafernando.

Sante

(San Xiao)

Barreiro, O.

Carballal.

Casanova, A.

Castro, O.

Cómaro Gordo, O.

Dongo.

Forcada, A.

Igrexa, A.

Lamas, As.

Lendecoira.

Loureiro.

Louro.

Lousada.

Margaride.

Monte, O.

Mota, A.

Olgueira.

Pedregal, O.

Pedroselle.

Pena Cova.

Pena Quente.

Piago Negro.

Prado.

Rego, O.

Retorta, A.

Río Trabada.

Santarredeiro.

Sueiro.

Trabadela.

Vilarbetote.

Trabada

(Santa María)

Abaira, A.

Barreiros.

Cabana, A.

Cachopa, A.

Canle.

Carballo, O.

Chao do Sevil, O.

Chao dos Nabais, O.

Cima de Vila.

Cotarelo.

Coto, O.

Covacho.

Ermida, A.

Escanarega, A.

Espín.

Fondo de Vila.

Fontán.

Foxos.

Granxa, A.

Lagoa, A.

Lamelas.

Lóngaras, As.

Mozandeo.

Muín Queimado.

Órrea, A.

Outeiro, O.

Pacio, O.

Parladoiro, O.

Paucabaleiro.

Penela, A.

Pibidal, O.

Ponte Gorda.

Pontigal, O.

Porto do Malle, O.

Redondo.

Rego Rubio.

Ribela, A.

Río, O.

Santo Estevo.

Soenlle.

Trabada.

Trapa, A.

Veiga, A.

Vilar, O.

Xuga.

Valboa A

(Santa María

Madanela)

Biduedo.

Cabanas, As.

Carrís, Os.

Casal, O.

Corredoira, A.

Igrexa, A.

Lavandeira, A.

Pozos, Os.

Rego Corto.

Rego do Galo.

Salgueiro, O.

Sequeiro.

Vilafernando.

Vidal

(San Mateo)

Campo, O.

Carril.

Castro, O.

Cima de Vila.

Choza, A.

Portela.

Requeixo.

Soutillán.

Trástigos.

Val das Eguas, O.

Vilaformán

(San Xoán)

Carreira Chá, A.

Grandela, A.

Igrexa, A.

Murio de Arriba, O.

Naraído.

Outeiro, O.

Pé da Viña, O.

Pereira Parda, A.

Real, O.

Rodriguelo.

Roxo Seco, O.

Suasribas.

Veiga, A.

Ventoso.

Vilachá.

Vilaxusá.

Vilasuso.

Vilapena

(Santiago)

Bargo, O.

Vilapena.

Triacastela

Balsa, A

(San Breixo)

Balsa, A.

San Breixo.

San Pedro do Ermo.

Cancelo

(San Cristovo)

Cancelo.

Folgueiras.

Tras do Castro.

Lamas do Biduedo

(Santo Isidro)

Biduedo, O.

Lagúa, A.

Lamas.

Meizarán.

Monte, O

(Santa María)

Monte, O.

Santalla de Alfoz

(Santalla)

Arxileiro.

Lagares.

Santalla.

Toldaos

(San Salvador)

Encrucilladas, As.

Fompernal.

Furco, O.

San Salvador.

Toldaos.

Vilarce.

Triacastela

(Santiago)

Pasantes.

Queixadoiro.

Ramil.

Triacastela.

Vilavella

(Santa María)

Castiñeiro, O.

Fillobal.

Teixo, O.

Vilar.

Vilavella.

Valadouro, O.

Budián

(Santa Eulalia)

Amarela, A.

Arnela, A.

Budián de Redeiro.

Calvario, O.

Casal de Diego.

Casás, Os.

Centeás.

Corveira.

Coto da Rega.

Escourido.

Freitemunde.

Granda, A.

Lobeira.

Machuco, O.

Pena Redonda.

Pereiros.

Porto da Vaca, O.

Pradia.

Reguengo, O.

Retorno, O.

Requeixo, O.

San Cristovo.

Sara, A.

Telleira, A.

Trasisto.

Vedreiro, O.

Vilacemil.

Cadramón, O

(San Xurxo)

Abelleira, A.

Albardo, O.

Andamil.

Balsa, A.

Bustomeao.

Campo, O.

Cancelas, As.

Cortegaza.

Corvelle.

Chocha.

Esteleiro, O.

Ferrocente.

Folgueiras, As.

Fonte da Vila, A.

Liñarega, A.

Loureiro, O.

Muxueira, A.

Pereira.

Porto do Río, O.

Rego Cavado.

Rozadas, As.

Tituelo, O.

Veigas, As.

Ferreira

(Santa María)

Cabezán.

Castellana, A.

Ferreira.

Pena, A.

Pinos, Os.

Rebuxento.

Reirado, O.

Frexulfe

(Santa Eulalia)

Abelleira, A.

Anido.

Baer.

Cazcalleira, A.

Cerdeiras.

Couso.

Coutomil.

Chaíño, O.

Escallal, O.

Freixido.

Galegos, Os.

Lagar, O.

Leirado, O.

Painzás.

Pazo, O.

Piñeiro.

Solloso, O.

Suaigrexa.

Teixeda.

Vilaestremil.

Vilares.

Laxe, A

(San Xoán)

Augarrío.

Cabras Figas, As.

Casela, A.

Granda, A.

Mansián.

Pazo, O.

Pedreira, A.

Penas da Laxe, As.

Portela, A.

Rexedoira, A.

Ribadela, A.

Tanín.

Tras dos Ríos.

Zaragoza.

Moucide

(Santo Estevo)

Barbeita.

Barreira, A.

Campón, O.

Casanova, A.

Granda, A.

Güín.

Igrexa, A.

Lourido.

Muxilán.

Outeiro, O.

Pé de Arosa, O.

Pena, A.

Ponte, A.

Rubial, A.

Teixoeira, A.

Vilares.

Recaré

(San Xiao)

Alvariña, A.

Alvaroxil, O.

Carballas, As.

Casal.

Catadoiro, O.

Escorial, O.

Fonte da Vila, A.

Fornos.

Mercurín.

Pazo, O.

Sa.

Torre, A.

Torrullón.

Trasmil.

San Tomé de Recaré

(San Tomé)

Alvite.

Casal do Rico.

Casas de Baixo, As.

Casas de Riba, As.

Esqueira.

Estibada, A.

Fonte de Alvite, A.

Laranxeiras, As.

Muxueira, A.

Navallo, O.

Novás, Os.

Pardellas.

Pedralba.

Pedrouzos.

Puñín.

Verdeal, A.

Xurucido.

Santa Cruz

do Valadouro

(Santra Cruz)

Albares.

Bandexa.

Bardoleiras.

Bermún.

Cabanas.

Cabanela, A.

Camonde.

Carballas, As.

Carreira, A.

Casanova, A.

Casela, A.

Cendemil.

Cernadela.

Coto, O.

Curuxeiras, As.

Fontelo.

Fraxope.

Gatoi.

Gradaílle.

Lamas, As.

Lapa, A.

Leas, As.

Liñares.

Lodeiros.

Machuco, O.

Pazos.

Pedregal, O.

Pedrido.

Portelo, O.

Rego da Pía, O.

Revolta, A.

Río Cabreiro.

Sabugueira.

Suaigrexa.

San Cosme.

Soutiño.

Torre, A.

Valiña Boa.

Vao.

Veiga, A.

Vilar, O.

Vilarao, O.

Zaragoza.

Vilacampa

(Santa María)

Abelleira, A.

Azoreira, A.

Bandexa, A.

Burgo, O.

Burgueiros, Os.

Campo Pequeno.

Carballo, O.

Carregal, O.

Casás, Os.

Coto, O.

Cruz, A.

Limpadoiro, O.

Modia, A.

Muíño, O.

Rego Dereito.

Requeixo, O.

Rozas.

Rubás, Os.

Silvosa, A.

Tarreo da Corte, O.

Trobo, O.

Vicedo, O.

Cabanas

(Santa María)

Amoá, A.

Barcós, Os.

Bouzas, As.

Bouzós.

Campo, O.

Capariña, A.

Carballal, O.

Caroceiro, O.

Chavín.

Enxertado, O.

Escanavada, A.

Escola, A.

Esquizo, O.

Ferreiros, Os.

Freixeiro.

Igrexa, A.

Lagoela, A.

Liñares.

Manxofrío.

Pallarega.

Pena, A.

Penido, O.

Planta, A.

Rego, O.

Reis.

Sanga.

Segade.

Sisto, O.

Suaigrexa.

Trala Veiga.

Troia.

Mosende

(San Pedro)

Castro Bo.

Penela, A.

Umeiros.

Xurbal, O.

Río Barba

(San Paulo)

Abezán.

Canto do Muro, O.

Cortellas.

Costa, A.

Cova, A.

Chao, O.

Espido.

Espigueiras.

Forqueta, A.

Golpeiras.

Insua.

Maladas.

Mangas, As.

Montemeao.

Navallos, Os.

Pardiñeira, A.

Regal, O.

Rego, O.

Rego dos Bois, O.

Sirgos, Os.

Tellado, O.

Vilar, O.

San Miguel de Negradas

(San Miguel)

Alpuxarras.

Áspera, A.

Barreira, A.

Crecide.

Creximil.

Chelo.

Fonte, A.

Francos.

Gándara, A.

Gatariza, A.

Marcos.

Monte de Insua.

Morgallón, O.

Mosteiro, O.

Muro Novo.

Noche.

Poceira, A.

Redondo, O.

Salgueiros.

San Roque.

Xurbal, O.

San Román de Vale

(San Román)

Abelaedo, O.

Cabo de Vila.

Costa, A.

Fradería, A.

Lama, A.

Moreiras.

Pazo, O.

Pena, A.

Pontellas.

Regaedo.

Sisto, O.

Suasbarras.

Suavila.

Vilagudín.

Vilar, O.

Vilela.

Suegos

(Santa María)

Abrela.

Corgos, Os.

Encrucelada, A.

Fabás.

Folgueiro, O.

Fontao, O.

Goexas, As.

Lagar.

Pallaza, A.

Peón, O.

Pontide.

Torre, A.

Valdourido.

Viso, O.

Vicedo, O

(Santo Estevo)

Airoá.

Amieiro, O.

Area Longa.

Baltar.

Casal, O.

Casanova, A.

Covelo, O.

Congostras, As.

Corva, A.

Coto, O.

Curral, O.

Curro, O.

Espiño, O.

Fomento, O.

Garavide.

Igrexa, A.

Piñeiro.

Progreso, O.

Randamil.

Ruño.

Sacido.

Serantes.

Suaigrexa.

Tarroeira, A.

Triscornia.

Valdesuso.

Vicedo, O.

Vilasuso.

Xilloi.

Vilalba

Alba

(San Xoán)

Abadín.

Amarigo.

Bosque, O.

Carralmaior.

Casas Novas, As.

Chantada.

Chousa, A.

Coea.

Costa, A.

Cruz, A.

Currás.

Curro, O.

Dádivas, As.

Estrada, A.

Ferreiroa, A.

Fontelo, O.

Galiñeiro.

Igrexa, A.

Larizo, O.

Lela.

Louseira, A.

Outeiro, O.

Paiola, A.

Pazos.

Pena, A.

Penelas.

Tralocurro.

Turbelas, As.

Vidal.

Xestas, As.

Árbol

(San Lourenzo)

Barreiro, O.

Carregal de Abaixo.

Carregal de Arriba.

Castros, Os.

Caxigueira.

Couto, O.

Currás, Os.

Embendo.

Espiñarido.

Espiñeiro.

Fieitosa.

Fondal, O.

Fondomar.

Fontela.

Fraga Alta, A.

Gardado.

Gomenlle.

Lama, A.

Lamas.

Lamela, A.

Monte do Couto, O.

Morcelle.

Moscarán.

Paredes, As.

Pegos.

Picoi.

Ramonde.

Rañal.

Regovide.

Santo, O.

Ximarás.

Belesar

(San Martiño)

Aldea.

Atadoira, A.

Baltar.

Barreiros, Os.

Cabanamille.

Cabanela, A.

Caivanca.

Camiño Real, O.

Campello.

Cascudo.

Cordal, O.

Crucitaria, A.

Currela, A.

Espiño, O.

Ferreiroa, A.

Folgada, A.

Fontao, O.

Forcadas, As.

Lagares.

Len.

Meire.

Montaña.

Outeiro, O.

Pedrapicada.

Penadanta, A.

Penarredonda.

Pereira.

Perrodríguez.

Picheira, A.

Reboutas.

Reibocha, A.

Riba, A.

Ribeira, A.

Sande.

Santoro.

Vilanova.

Vilasilvestre.

Boizán

(Santiago)

Camiño, O.

Castro, O.

Coto, O.

Covo, O.

Gabín.

Grumar.

Lamaná.

Marco, O.

Palloza, A.

Ponte Rodríguez.

Portovixil.

Regovide.

Sabugueiros.

Seara, A.

Valboeira.

Vixil.

Carballido

(Santa María)

Bosende.

Campelos.

Caneiro.

Cañotal, O.

Carboeiro, O.

Chao da Barreira, O.

Condado, O.

Coto, O.

Cruz, A.

Ego.

Fraga, A.

Granda, A.

Lamelas, As.

Lindín.

Lousidos.

Moa, A.

Muras, As.

Ordoño.

Pedreira, A.

Pena Grande, A.

Pico, O.

Pombeiro, O.

Rañal, O.

Riazó.

Samil.

Val, O.

Codesido

(San Martiño)

Baiuca, A.

Buxibán.

Brañamoura.

Caldeirón, O.

Cancela, A.

Canteiro, O.

Cascamaño.

Cordal, O.

Coutado, O.

Croio, O.

Cutrimol.

Ferreira.

Ferreira de Suso.

Fonte Vella, A.

Gradaílle.

Horta, A.

Lamela, A.

Monte, O.

Moullón, O.

Murazó.

Outeiro, O.

Pardiscos.

Penatomé.

Raiola, A.

Rebordelo.

Refingoi.

Rego Traveso, O.

Retorta, A.

Ribeira, A.

Seara, A.

Torre, A.

Trascastro.

Vales, Os.

Xunqueira, A.

Corvelle

(San Bartolomeu)

Abelaira, A.

Acivreira.

Bouzas.

Campelos.

Carballal, O.

Cernados.

Corvelle de Abaixo.

Cotillón, O.

Fieitás, Os.

Forcón, O.

Fornos.

Foxo, O.

Hortas, As.

Maciñeiro.

Martiñán de Abaixo.

Martiñán de Arriba.

Mouriz.

Pedras, As.

Penas, As.

Riomouro.

Salgueiros Altos.

Sar.

Toxal.

Toxeiro.

Trastemil.

Viladónega.

Xuncal, O.

Distriz

(San Martiño)

Airavella.

Algara.

Altamira.

Cedelo, O.

Cruceiro, O.

Currás, Os.

Fonte, A.

Fontechousa, A.

Foro, O.

Gondeboi.

Igrexa, A.

Paiola, A.

Paredes, As.

Pedreiras, As.

Pendello, O.

Pereiro, O.

Pollosa, A.

Portocelo.

Vilar do Seco, O.

Goiriz

(Santiago)

Aciveiro.

Areal, O.

Balsa.

Barbeitas.

Bidueiros.

Bouzas, As.

Broz.

Campo do Cristo, O.

Cancela, A.

Carballeira, A.

Carballo, O.

Carral, O.

Casanova, A.

Casas Novas, As.

Casilla, A.

Castro, O.

Caxigal.

Cendán.

Chozas.

Currás.

Fabás.

Fontao, O.

Fontoira.

Fra.

Gocendre.

Gomariz.

Graduín.

Igrexario, O.

Lagoela.

Lamelas.

Liñares.

Lodeiro.

Lousada.

Mámoa, A.

Orbazán.

Outeiro, O.

Pígara.

Reboiros.

Reguengo.

Riba do Vilar.

Santa Comba.

Santo Adrao.

Tarrío.

Touzas, As.

Toxeiras, As.

Tronco.

Uceira, A.

Ver.

Gondaísque

(Santa María)

Alto, O.

Bustelo.

Castro, O.

Currás, Os.

Espiño, O.

Fontedor.

Igrexa, A.

Ponte Trimaz.

Pumariño, O.

Xestal, O.

Insua

(San Bartolomeu)

Abeledo.

Cardosa.

Casas Novas, As.

Casas Vellas, As.

Cotoriña.

Escolante.

Lama.

Marcelle.

Merlán.

Mouzón.

Pasaído.

Pino.

Ponte de Sa.

Puzo.

Rebordaos.

Rego.

Regueira.

Sa.

Santalla.

Vicente.

Vilargabín.

Ladra

(San Salvador)

Aguiar.

Arán.

Bispeira, A.

Braña, A.

Calzada, A.

Campo da Barrosa, O.

Cañotal, O.

Casavella, A.

Cernadas, As.

Costa, A.

Fraga Vella, A.

Ichoa, A.

Infesta, A.

Muíño, O.

Pazo de Arán.

Pazo Novo, O.

Picouzo.

Pulazo.

Rocello, O.

Tenso, O.

Trobo, O.

Vilasuso.

Lanzós

(San Martiño)

Adro, O.

Bichicán.

Biduído.

Braínlle.

Bustelo.

Cádevas, As.

Caldas.

Candorca.

Carreiroa.

Casa Lousada.

Cotelo, O.

Coto, O.

Curadoiro, O.

Escairo.

Febreiros, Os.

Ferreira.

Ferreiroa.

Fontevella, A.

Ladrela.

Lagos, Os.

Lamelas.

Meixonfría.

Moreda.

Muruxás.

Pallota, A.

Paraños.

Pazo, O.

Pedrouzo, O.

Pereira, A.

Polo, O.

Ramil.

Redondo.

Rego, O.

Revolta, A.

Ribado, O.

Sisto, O.

Touriño.

Vilagondriz.

Vilate.

Lanzós

(San Salvador)

Brañón, O.

Carballal, O.

Gateñas, As.

Ichozas.

Igrexa Pequena, A.

Pereira, A.

Mourence

(San Xiao)

Caivancas.

Caldraga.

Campo da Pena, O.

Carballeira, A.

Casanova, A.

Castro, O.

Coto, O.

Curros, Os.

Dona Orraca.

Escairo, O.

Fontevilar, A.

Freires, Os.

Grandisca.

Madanela, A.

Marrube.

Pasos, Os.

Pazo da Veiga, O.

Ramallal, O.

Trimaz.

Valdesuso.

Vilara, A.

Nete

(San Cosme)

Bardoeira, A.

Bouza, A.

Brañas, As.

Carpaceiras.

Carral.

Caxigal, O.

Curro, O.

Doade.

Lagoela.

Lamelas.

Loural, O.

Lourixe.

Lugar de Arriba.

Marela, A.

Parrocha de Abaixo, A.

Parrocha de Arriba, A.

Peteira, A.

Rañó, O.

Reboredo, O.

Sisto.

Taraxal, O.

Tornadoiros.

Trobo, O.

Noche

(San Martiño)

Brañeira, A.

Casanova, A.

Casidoiro.

Covo.

Escourido.

Esperido.

Estrada, A.

Fabilos.

Fraga.

Igrexa, A.

Outeiro, O.

Parrocha, A.

Rabilonga, A.

Ramallal.

San Cibrao.

Susavila.

Veigalonga, A.

Xestas Brancas.

Oleiros

(San Mamede)

Abeledo.

Abrigueiro.

Agadín de Abaixo.

Agadín de Arriba.

Amido.

Barrosa, A.

Boizás, Os.

Cabanas.

Cal da Pena.

Carballo, O.

Carboeiro, O.

Carracedo.

Carreiranova.

Casas Novas, As.

Castro, O.

Escadavada.

Ferradás.

Fonteverde.

Foxos, Os.

Gardados, Os.

Gardamil.

Granda, A.

Liñares.

Outorelo, O.

Pedrido.

Raña, A.

Roza, A.

Salgueiro, O.

Sanchón, O.

Vilanune.

Vilariz.

Rioaveso

(San Xurxo)

Barreiros.

Cacheiros.

Campelas, As.

Carballeira, A.

Carracelas.

Casas de Arriba.

Costelas, As.

Fontevella, A.

Franco, O.

Froxinde.

Grandela, A.

Margazal, O.

Pereiro, O.

Quintá.

Regueira, A.

Torrentas, As.

Trasfallón.

Vilaester.

Vilamartín.

Román

(Santalla)

Abelaira, A.

Alfaiate.

Ameneira.

Aneirós, Os.

Bardela, A.

Bouzamelle.

Carballas, As.

Carboeira, A.

Carrís, Os.

Cartemil.

Casería, A.

Fistela.

Fontemarín.

Fraguella, A.

Leboreiro.

Locencia.

Marcoi.

Murazó.

Pazo, O.

Pedrouzo.

Roidíaz.

Romariz.

San Fiz.

Seivane.

Valiño, O.

Vilafurada.

Xunto á Irexa.

Samarugo

(Santiago)

Barreira, A.

Bidueiro.

Calzada, A.

Camba.

Campomaior.

Casal.

Cornas.

Cornide.

Foxo.

Hedreiro, O.

Lameiros, Os.

Lobán.

Navallos, Os.

Palleiro, O.

Pardiñas.

Pazo, O.

Pedralba.

Penaserra.

Porto de Cubas.

Portocego, O.

Reguengo.

Remosende.

Ribeira, A.

Rodas.

Vacariza.

Veiga, A.

San Simón da Costa

(San Simón)

Acivro.

Adaúlfe.

Augarrío.

Barreiro, O.

Besta de Abaixo, A.

Besta de Arriba, A.

Bodán.

Braña, A.

Cabradoiro, O.

Cadriño.

Cal, O.

Campas, As.

Candaído.

Candeeira, A.

Carballotorto.

Casal.

Casanova, A.

Casavella, A.

Castiñeira.

Castro, O.

Castros, Os.

Catadoiro, O.

Chá, A.

Chao, O.

Chás, As.

Costa do Sol, A.

Coto do Regueiriño, O.

Coto, O.

Croa, A.

Estremil.

Folgueiras, As.

Folgueiro.

Fontarraña.

Fontarriba.

Fornos, Os.

Funcasta.

Golariz.

Hedradas, As.

Lagoa, A.

Laxoso.

Lobán da Barreira.

Lobán de Louros.

Lobás, Os.

Malcán.

Mariñanes.

Merlos.

Mirón.

Montemeao.

Pardasalbas.

Pasarelle.

Pedragosa.

Penaserra.

Picheira, A.

Pontenova.

Porto dos Troncos.

Portofermil.

Prestes.

Pude.

Racamonde.

Raña, A.

Reboladoiro, O.

Regueiriño, O.

Retorta, A.

Ribeira, A.

Rocellas, As.

Seara, A.

Seixoá.

Supena.

Tarrelo, O.

Tralomonte.

Traveso, O.

Valado, O.

Varela.

Veiga de Pude, A.

Veiga Rubia, A.

Veiga, A.

Ventoselos.

Vilamaior.

Vilaragonte.

Vilardebín.

Viso, O.

Visodairas.

Sancovade

(Santiago)

Barbeitas.

Barral, O.

Casanova, A.

Casavedra.

Castro, O.

Chafarica.

Chafarra.

Cobreiro.

Cotarón, O.

Forno, O.

Frouseira, A.

Guadalupe.

Guntín.

Malvecín.

Muíños.

Novos, Os.

Padronelo.

Painceira.

Paxán.

Penas Corveiras.

Ponte Escourido.

Porto Barroso.

Porto da Egua.

Porto Segundo.

Ramallal, O.

Sisto, O.

Telleira, A.

Tolda, A.

Valelle.

Vilar de Igrexa.

Xoberte.

Santaballa

(San Pedro)

Airado, O.

Apaxo, O.

Areabranca.

Barreiro, O.

Bordelle.

Cabo da Aldea, O.

Cabras, As.

Cadavello, O.

Cancelo.

Carballeira Moura.

Carballido.

Carballolongo.

Carracido.

Carrizo, O.

Casal, O.

Casanova, A.

Casela.

Caseta, A.

Castro, O.

Cendoi.

Cobreiro.

Curbel.

Feiranova.

Folgueira.

Fonte da Bouza, A.

Fontepisón.

Fraga Moura.

Furada, A.

Gunxar.

Lugarvello.

Millares.

Outeiro de Bordelle, O.

Outeiro, O.

Parrugueira, A.

Penedo, O.

Pereira, A.

Piñeiro.

Portacabana, A.

Regovello, O.

Ribeira, A.

Santiago.

Silva.

Templanza, A.

Trastoi.

Trufas.

Tufiade.

Vesura, A.

Vilanova.

Vilasuso.

Vilaxoán.

Soexo

(Santa María)

Campos, Os.

Casas de Abaixo.

Casas Novas, As.

Gaián.

Igrexa, A.

Pallotas, As.

Pasaxe, A.

Portas de Galás.

Vimbieiro.

Tardade

(Santa María)

Cal de Gaián.

Cal, O.

Capela, A.

Cartín.

Corredoira, A.

Cruz de Gracia.

Escrita, A.

Fontao.

Igrexa, A.

Lameirós.

Lanzán.

Muíño, O.

Padín.

Pena, A.

Penela.

Pereiro, O.

Picha, A.

Pino, O.

Portomedroso.

Tineos, Os.

Xurbal.

Torre, A

(Santa María)

Cancela, A.

Carlete.

Costián.

Coutado, O.

Ermida, A.

Estrada, A.

Goiriz.

Lopiño.

Marcelle.

Merlán.

Míllara.

Muíño Pequeno.

Pasaído.

Pasaxes.

Pedrouzos.

Pena do Curro.

Penadrade.

Penedo, O.

Ponte Pedrouzos.

Pretos, Os.

Sapeira, A.

Sisto, O.

Vilalba

(Santa María)

Vilalba.

Vilapedre

(San Mamede)

Aciveiro.

Balsa Pequena, A.

Bouza, A.

Bustofreán.

Cal de Abelleira.

Carballal, O.

Carballeira, A.

Casanova, A.

Castiñeiras.

Castro, O.

Cernado.

Condomiñas.

Cornas.

Corvelle.

Cristo, O.

Cubas.

Doade.

Escourido, O.

Fraga, A.

Fraguas.

Garea, A.

Gondulfe.

Igrexario, O.

Insua, A.

Lavapés.

Lombo do Cervo.

Lombo do Río.

Muíños, Os.

Orosa.

Padriñeiro, O.

Pazo, O.

Porrás.

Porto Bañal, O.

Porto de Bois, O.

Ramos.

Rebordelo.

Rebordiños.

Sarela.

Sulombo.

Vigo.

Xoibán

(San Salvador)

Alamparte.

Alto, O.

Bon Aire.

Cascallal, O.

Escoira, A.

Fontefría.

Granda, A.

Igrexa, A.

Lentille.

Muíño, O.

Pedriñas, As.

Pereiro, O.

Viveiro

Celeiro

(Santiago)

Celeiro.

Covas

(San Xoán)

Carracedo.

Carreira, A.

Casería, A.

Comiños.

Covas.

Escourido.

Foro, O.

Furcos.

Insua, A.

Laxe, A.

Lodeiro.

Lombo Gordo.

Merlín, O.

Montecalvo.

Pallaregas.

Pardiñás.

Patarroa.

Pedreira.

Poceira, A.

Porto, O.

Riquián.

Sacido.

Silvarosa, A.

Soutullo, O.

Tora.

Tras do Monte.

Ventoselle.

Chavín

(Santa María)

Allares.

Barreiros de Abaixo.

Batán, O.

Bodegas.

Cabanas, As.

Cal, O.

Calvoso.

Cancelas, As.

Candorcas, As.

Castro de Arriba, O.

Chaos.

Choía.

Costa, A.

Coto, O.

Escora, A.

Fabás, Os.

Gromedoiro, O.

Igrexa, A.

Lombo, O.

Nogarido.

Outeiro, O.

Palmeira.

Pedregal, O.

Pena, A.

Piñeiro.

Pumariño, O.

Rego, O.

Riaño, O.

Ribas.

Rubeira, A.

Seara, A.

Solloso, O.

Tarabelos, Os.

Temoral, O.

Torre, A.

Tras Viveiro.

Vilar, O.

Faro

(San Xiao)

Aldea, A.

Area.

Auga Doce.

Brieiro, O.

Castelo, O.

Faro.

Galdo

(Santa María)

Abelleira, A.

Acido, O.

Altamira.

Amarelá, A.

Baralla.

Batán, O.

Beira do Río, A.

Borreiros.

Carballo, O.

Casanova.

Catarou.

Cerdeiral, O.

Corredoira, A.

Cotelo, O.

Cristo, O.

Devesa, A.

Engrobias, As.

Ermosende.

Figueiroa.

Fornela.

Guistilán.

Igrexa, A.

Insua, A.

Lagoa, A.

Lama Redonda.

Malló.

Montecelo.

Monteiros.

Mourence.

Orade.

Outeiro, O.

Painceira, A.

Parraguesa, A.

Pé da Ruba, O.

Pedrosas, As.

Penahedrá.

Penas, As.

Peteira, A.

Pontigo, O.

Portochao.

Quistilán.

Rega, A.

Rego da Cova, O.

Rego de Castro, O.

Requeixo.

San Marcos.

San Martiño.

San Miguel.

Santeira, A.

Sobrevila.

Souto.

Trabe, A.

Tras da Feira.

Valado, O.

Vilar.

Xabariz.

Ximarreira.

Landrove

(San Xiao)

Alemparte.

Arada, A.

Arredoada, A.

Barrio, O.

Betrigo.

Calvario.

Calzada, A.

Cristo, O.

Igrexa, A.

Pedrouzos.

Penaxunta.

Ponte, A.

Portociño, O.

Portociño de Arriba, O.

Rocha, A.

Rubeiras, Os.

Telleira, A.

Toxeiras.

Magazos

(Santa María)

Aralde.

Áspera.

Atallo, O.

Barbeito.

Cabaniña, A.

Cales.

Calzada, A.

Capela, A.

Carrapota, A.

Carreira, A.

Casa Nova, A.

Castelo.

Chousela.

Coto, O.

Cruz, A.

Fondón.

Igrexa, A.

Orxal, O.

Ourao.

Outeiro, O.

Panela.

Pedreira, A.

Ponte Grañolas.

Pontellas.

Prado.

Randamil.

Raxal, O.

Río Pedroso.

Rosa, A.

Rúa Nova, A.

Saboia.

San Martiño.

Tafona, A.

Telleira, A.

Val de Flores.

Veiga, A.

Vilamarcol.

Vilar, O.

Vimbial, O.

Santo André

de Boimente

(Santo André)

Abuín.

Balseiros.

Barreiros, Os.

Boimente.

Cabanas, As.

Casanova, A.

Castiñeiras.

Celeiro, O.

Condomiñas de Abaixo.

Condomiñas de Arriba.

Cousos.

Cuíña.

Cullereiro, O.

Espiño, O.

Fondaía.

Fontao.

Fonte, A.

Galiñeiro, O.

Igrexa, A.

Lama, A.

Lamas.

Leás, Os.

Loureiros, Os.

Morgade.

Muíño.

Pallarega, A.

Penouco, O.

Pereiro.

Piñeiro.

Pumariño, O.

Ramos, Os.

Reboiras.

Rego Mozo, O.

Rozada, A.

Suaigrexa.

San Pedro de Viveiro

(San Pedro)

Alfeira.

Aurá.

Barral de Abaixo, O.

Barral de Arriba, O.

Barreira.

Cabanas, As.

Calvo, O.

Florida.

Freixido.

Igrexa, A.

Infanta, A.

Lamaceda.

Lamas.

Loureiro.

Muíños.

Naseiro, O.

Pedrouzos.

Pousadoiro, O.

Rego do Golpe.

Sobrado.

Torre, A.

Tronos.

Valdemirós.

Valcarría

(Santo Estevo)

Albo, O.

Allás Os.

Aroi.

Cacheiro, O.

Cancelo.

Castañal.

Cora.

Corredoira, A.

Forxán.

Galea.

Mañar.

Nadal, O.

Outeiro, O.

Paxariña, A.

Pedrosa.

Po.

Porto do Río.

Reboiras.

Reiberte.

Seixas.

Suasbarras.

Torre, A.

Valado, O.

Vasoiral, O.

Vilameá.

Xuncal, O.

Vieiro

(San Cibrao)

Ameixoa.

Areal, O.

Boca da Fraga, A.

Borralleiros.

Cabana, A.

Cabeceira, A.

Cal do Sapo.

Campo dos Bois.

Casanova, A.

Costa, A.

Cova, A.

Estacada.

Fontegrada.

Freira.

Granxa, A.

Igrexa, A.

Lavandeira, A.

Malagón.

Montalbán.

Pelourao.

Pena, A.

Pombal, O.

Portal, O.

Río, O.

Souto da Feira, O.

Ximará, A.

Xota, A.

Viveiro

(Santa María

e Santiago)

Viveiro.

Xermade

Burgás

(Santa Baia)

Agro Vello, O.

Alboiana, A.

Arredoada, A.

Badoi.

Caneiro, O.

Carballo Gallado, O.

Casas Novas, As.

Covas, As.

Currás, Os.

Escrita, A.

Lagoa, A.

Mariñás, As.

Pedrido, O.

Pena Parda, A.

Pesqueira, A.

Porto Vello, O.

Rectoral, A.

Ribeira, A.

Sesulde.

Testas, As.

Torre, A.

Xemaré.

Cabreiros

(Santa

Mariña)

Aloulada, A.

Amosa, A.

Cabreiros.

Carballosa, A.

Caschao.

Castro, O.

Cernadas, As.

Chao, O.

Empalme, O.

Fraga, A.

Leboré.

Penachaíña.

Rego, O.

Reguengo, O.

Revellón, O.

San Martiño.

San Victorio, O.

Touza Vella, A.

Touza, A.

Tumbadoiro, O.

Vilacide.

Candamil

(San Miguel)

Campo, O.

Carballás, Os.

Casadedra, A.

Casanova, A.

Currás, Os.

Feal, O.

Fraguela, A.

Lodeiro, O.

Pedregosas, As.

Pedreira, A.

Pena, A.

Picoucelo, O.

Silveira Vella, A.

Vilacide.

Cazás

(San Xulián)

Aruxo, O.

Barreiro, O.

Campo, O.

Capeirón, O.

Carballosa, A.

Carpizos, Os.

Casanova do Campo, A.

Casavella, A.

Castelo, O.

Castiñeira, A.

Castro da Igrexa, O.

Covillón.

Escoriscada.

Fonteboa.

Fraga, A.

Freán.

Golpilleira, A.

Landoi.

Lugar Vello, O.

Marmoiral.

Mede.

Mediafariña.

Pazo, O.

Pedra do Val, A.

Pedras Pardas.

Pedreiras, As.

Pena de Arca, A.

Pena, A.

Pepín.

Preanes.

Rego do Corzo, O.

Rego do Sapo, O.

Rosende.

Rozas Vedras, As.

San Xurxo.

Seixo, O.

Seo, O.

Silvela, A.

Lousada

(Santo André)

Abelleira, A.

Ameixido.

Armil.

Busto Redondo.

Campo da Feira, O.

Carba, A.

Carbeta.

Casal, O.

Casas Novas, As.

Casavella, A.

Corno, O.

Costa, A.

Choutar.

Folgoso.

Furco de Abaixo.

Gandia.

Garrona, A.

Goía.

Muíño Novo, O.

Orxás.

Pazo, O.

Penamusga, A.

Penela, A.

Penelas, As.

Pía, A.

Porto, O.

Rega, A.

Sumeiro, O.

Teixido.

Uzal, O.

Veiga, A.

Vesura, A.

Vieiro, O.

Vilachá.

Miraz

(San Pedro)

Casa Grande, A.

Castiñeiro, O.

Currás, Os.

Igrexa, A.

Miraces, Os.

Pena, A.

Sagramón, O.

Souto, O.

Vesura, A.

Momán

(San Mamede)

Bidueiro, O.

Campo da Feira, O.

Campo, O.

Candieira, A.

Castrorramil.

Cerdeira, A.

Codeso, O.

Cruz Vella, A.

Fonxérez, O.

Liñares.

Meiriño, O.

Palacio, O.

Pallota, A.

Pedrón, O.

Pena de Corvos.

Pigaroa, A.

Poupariña, A.

Sangradoiro, O.

Uzal, O.

Vilar, O.

Zalaroia, A.

Zarracín.

Piñeiro

(San Martiño)

Aldea, A.

Antoa, A.

Aureana, A.

Casanova de Sanche, A.

Casanova, A.

Cerqueiral, O.

Cerveira, A.

Framil.

Ladrela, A.

Outeiro, O.

Panda, A.

Pasadiña, A.

Pena, A.

Rebuxentos, Os.

Ribas, As.

Sanche Grande.

Sanche Pequeno.

Toutelo, O.

Vacariza, A.

Veiga, A.

Xunqueira, A.

Roupar

(San Pedro Fiz)

Aguillón, O.

Armada, A.

Aruxo, O.

Aveás.

Azoreira, A.

Baxín.

Bidueiral, O.

Boucello, O.

Buscalte.

Calousada, A.

Campo, O.

Carballeira, A.

Casanova, A.

Criba, A.

Ermida, A.

Folgueiras, As.

Graña, A.

Paidavella.

Palmaz.

Pedreira, A.

Pena Vaqueira, A.

Pena, A.

Pinguela, A.

Porto da Vila, O.

Porto Muíño, O.

Portonovo, O.

Reboredo, O.

Ribeira, A.

Sucastro.

Torre, A.

Vilar, O.

Xermade

(Santa María)

Arangón.

Camiño, O.

Carballeiras, As.

Casas Novas, As.

Castiñeiras.

Cavadas, As.

Folgueiras, As.

Fraixo, O.

Gloria, A.

Parrugueiras, As.

Pedreiro, O.

Pena, A.

Portosilva.

Ribeira, A.

Roubín.

Seixido, O.

Silva, A.

Sisto, O.

Vilariño.

Xermade.

Xove

Lago

(Santa Eulalia)

Alto de Lago, O.

Ancil.

Áspera, A.

Barxa, A.

Beltrán.

Casas Longas, As.

Torre, A.

Vilar.

Monte, O

(Santo Isidoro)

Cancelas, As.

Gondar.

Hedradas, As.

Loureiro, O.

Penas Agudas, As.

San Salvador, O.

Soutevello, O.

Vilariño.

Morás

(San Clemente)

Aldea de Abaixo, A.

Aldea de Arriba, A.

Barreiro, O.

Carballo, O.

Cruces, As.

Portiño, O.

Portocelo

(San Tirso)

Canelas.

Portocelo.

San Cristovo.

Vilachá.

Vilapol.

Rigueira, A

(San Miguel)

Abelá, A.

Canaledo, O.

Cornide.

Cortellos, Os.

Ferrol.

Labradela.

Lamas.

Palmeiro.

Pazo, O.

Pazos.

Ponte do Carro, A.

Pradovello, O.

Regosangüento.

San Vicente.

Soutorredondo.

Torrillón, O.

Veiga.

Ventoselle.

Vila.

Vilela.

Sumoas

(Santo Estevo)

Albarán.

Cabandela, A.

Cabo, O.

Caínzos, Os.

Fontaíña.

Fontes, As.

Lagar, O.

Lagoela, A.

Lodeiro.

Poceiras, As.

Sumoas.

Torre, A.

Xanarde.

Xove

(San Bartolo)

Agramonte.

Carballás, Os.

Chozos, Os.

Lamaboa.

Lavandeiras.

Parceiros, Os.

Pumariño, O.

Rocha, A.

Xove.

Xuances

(San Pedro)

Aceveda, A.

Bargo, O.

Cabo de Vila.

Camba.

Campo Susao.

Castelo.

Ceranzos.

Cruceiro, O.

Fontao.

Illade.

Loureiros, Os.

Pena.

Pereiraboa.

Prada.

Reboredo.

Toimil.

Vara, A.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid