Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 10 de febrer de 2011, Sup. 35

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2009 a l'annex del Protocol de 1978 relatiu al Conveni Internacional per a previndre la contaminació pels barcos, 1973 (addició d'un nou capítol 8 de l'annex I del Conveni MARPOL i introducció de les esmenes consegüents en el model B del Suplement del Certificat IOPP), (publicat en els BOE núm. 249 i 250 de 17 i 18 d'octubre de 1984, respectivament), aprovades el 17 de juliol de 2009 mitjançant la Resolució MEPC.186(59).

  • Esmenes de 2009 a l'annex del Protocol de 1978 relatiu al Conveni Internacional per a previndre la contaminació pels barcos, 1973 (esmenes a les regles 1, 12, 13, 17 i 38 de l'annex I del Conveni MARPOL, al Suplement del Certificat IOPP i a les parts I i II del Llibre registre d'hidrocarburs), (publicat en els BOE núm. 249 i 250 de 17 i 18 d'octubre de 1984, respectivament), aprovades el 17 de juliol de 2009 mitjançant la Resolució MEPC.187(59).

MINISTERI D'EDUCACIÓ

MINISTERI D'INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ

  • Resolució de 8 de febrer de 2011, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es fixen les quantitats de carbó, el volum màxim de producció i els preus de retribució de l'energia, per a l'any 2011, que s'han d'aplicar en el procés de resolució de restriccions per garantia de subministrament.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid