Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 18 de febreiro de 2012, Núm. 42

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Corrección de erros do Real decreto 1581/2011, do 4 de novembro, polo que se establece o título de técnico superior en automatización e robótica industrial e se fixan as súas ensinanzas mínimas.

  • Corrección de erros do Real decreto 1586/2011, do 4 de novembro, polo que se establece o título de técnico en preimpresión dixital e se fixan as súas ensinanzas mínimas.

  • Corrección de erros do Real decreto 1593/2011, do 4 de novembro, polo que se establece o título de técnico en atención a persoas en situación de dependencia e se fixan as súas ensinanzas mínimas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid