Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Ministerio de la Presidencia Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 31 de abendua de 2016, 316 Zk.

Sarrerako aurkibidea

I. Xedapen orokorrak

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

 • 737/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, honako hau aldatzen duena: 162/2008 Errege Dekretua, otsailaren 8koa, Andaluziaren Ekonomia Sustatzeko Gunea Zedarritzen duena.

 • 738/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, honako hau aldatzen duena: 165/2008 Errege Dekretua, otsailaren 8koa, Murtziako Eskualdeko Autonomia Erkidegoaren ekonomia sustatzeko gunea zedarritzen duena.

 • 739/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, honako hau aldatzen duena: 168/2008 Errege Dekretua, otsailaren 8koa, Gaztela-Mantxako Autonomia Erkidegoaren ekonomia sustatzeko gunea zedarritzen duena.

 • 740/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, honako hau aldatzen duena: 173/2008 Errege Dekretua, otsailaren 8koa, Melillako Hiriaren ekonomia sustatzeko gunea zedarritzen duena.

 • 741/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, honako hau aldatzen duena: 318/2015 Errege Dekretua, apirilaren 24koa, Balear Uharteetako Autonomia Erkidegoaren ekonomia sustatzeko gunea zedarritzen duena.

 • Ebazpena, 2016ko abenduaren 30ekoa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren Eremuko Tabako eta Tinbre Saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

ENPLEGUKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

ENERGIA, TURISMO ETA AGENDA DIGITALEKO MINISTERIOA

NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

 • 1/2016 Legegintzako Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

 • 743/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Barietate Komertzialen Erregistroaren Erregelamendu Orokorra —otsailaren 11ko 170/2011 Errege Dekretuaren bidez onartua— aldatzen duena.

 • 744/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Fruta-arbolen mintegiko landareak kontrolatu eta egiaztatzeko araudi teknikoa onartzen duen ekainaren 9ko 929/1995 Errege Dekretua aldatzen duena, fruitu-ekoizpenerako fruta-arbolen zuhaitz-landareen espezie eta generoetarako betekizun espezifikoei dagokienez, hornitzaileek bete beharreko betekizun espezifikoei, ikuskapen ofizialen betekizunei eta etiketatze-, zigilatze- eta enbalatze-betekizunei dagokienez.

 • 745/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, honako hauek aldatzen dituena: 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 eta 1078/2014 errege-dekretuak, abenduaren 19koak, nekazaritza-politika erkidea Espainian aplikatzeko emanak.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

 • 746/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, 2017ko ekitaldirako klase pasiboetako pentsioen goititzeari eta osagarriei buruzkoa eta Gizarte Segurantzako sistemako pentsioak eta beste prestazio sozial publiko batzuk goititzeari buruzkoa.

 • Hutsen zuzenketa, uztailaren 29ko 314/2016 Errege Dekretuarena. Errege-dekretu horrek honako hauek aldatzen ditu: 140/2003 Errege Dekretua, otsailaren 7koa, Giza kontsumorako uren kalitatearekin loturiko osasun-irizpideak ezartzen dituena; 1798/2010 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Giza kontsumorako ontziratutako ur mineral naturalen eta iturburuko uren ustiapena eta merkaturatzea arautzen dituena, eta 1799/2010 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Giza kontsumorako prestatutako eta ontziratutako uren lantze-prozesua eta merkaturatzea arautzen dituena.

EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA

AUZITEGI GORENA

 • Epaia, 2016ko urriaren 6koa, Auzitegi Gorenaren Laugarren Salarena, Fiskaltzak legezkotasuna defendatuz (Lan-arloko Jurisdikzioa Arautzeko Legearen 219.3 artikulua) jarritako doktrina bateratzeko 2763/2015 kasazio-errekurtsoa dela-eta emandakoa, jurisprudentzia-doktrina ezartzen duena Soldatak Bermatzeko Funtseko prestazioengatik sortutako interesen gainean lan-arloak duen eskumenari buruz.

 • Epaia, 2016ko azaroaren 2koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, Energia Elektrikorako 2015erako Sarrera Bidesariak Zehazten dituen abenduaren 19ko IET/2444/2014 Aginduaren aurka jarritako errekurtsoa baiesten duena, 3.2 artikuluaren eta II. eranskinaren deuseztasuna deklaratzen duena —«alfa» koefizientea aplikatzeko zehaztasunari dagokionez—, eta 100.000 bezero baino gutxiago dituzten enpresa hornitzaileei ordainsaria jasotzeko eskubidea aitortzen diena.

MURTZIAKO ESKUALDEKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril