Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 19 de abendua de 2014, Zk. 306

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

 • 2031-2013 konstituziokontrakotasun-arazoa, Kanariar Uharteetako Autonomia Erkidegoaren 2011rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2010 Legearen 41.1 artikulua dela-eta aurkeztuta, Espainiako Konstituzioaren 9.3 artikulua urra dezakeelakoan.

 • 6190-2014 konstituziokontrakotasun-arazoa, Lurzoru Legearen Testu Bategina onartzen duen ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 23.1a) eta 23.2 artikuluak (biak ere 12. eta 25. artikuluekin lotuta) direla-eta aurkeztuta, Konstituzioaren 14. eta 33.3. artikuluak urra ditzaketelakoan.

 • 6484-2014 konstituziokontrakotasun-arazoa, Gizarte Segurantzako sistema sendotzeko eta bermatzeko neurriei buruzko azaroaren 30eko 28/2012 Errege Lege Dekretuaren 2.1. artikulua dela-eta aurkeztua, Espainiako Konstituzioaren 9.3 eta 33. artikuluak urra ditzakeelakoan.

 • 6518-2014 konstituziokontrakotasun-arazoa, Estatuaren 2013rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 27ko 17/2012 Legearen 17.8 artikulua dela-eta aurkeztuta, Espainiako Konstituzioaren 81.1 eta 134.2 artikuluak urra ditzakeelakoan.

 • 6547-2014 konstituziokontrakotasun-arazoa, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua dela-eta aurkeztuta, Espainiako Konstituzioaren 9.3 artikulua urra dezakeelakoan.

 • 6721-2014 konstituziokontrakotasun-arazoa, Gizarte Segurantzako sistema sendotzeko eta bermatzeko neurriei buruzko azaroaren 30eko 28/2012 Errege Lege Dekretuaren 2.1. artikulua dela-eta aurkeztuta, Espainiako Konstituzioaren 9.3 eta 33. artikuluak urra ditzakeelakoan.

DEFENTSA MINISTERIOA

 • 4B0/38163/2014 Ebazpena, abenduaren 10ekoa, Indar Armatuen Gizarte Institutuarena (ISFAS), Indar Armatuen Gizarte Institutuaren Osasun-laguntzako Zerbitzuen Kartera onartu zuen urtarrilaren 15eko 4B0/38008/2014 Ebazpeneko 1. eranskina eguneratzen duena.

OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO MINISTERIOA

 • HAP/2373/2014 Agindua, abenduaren 9koa, honako hauek aldatzen dituena: Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko laburpen-aitorpenerako 390 eredua onartzen duen azaroaren 5eko EHA/3111/2009 Agindua; Zergaren autolikidaziorako Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 303 tributu-ereduak (abenduaren 29ko EHA/3786/2008 Aginduz onartuak); Entitateen Taldeko Araubide bereziko 322 banakako hileroko autolikidazioa (azaroaren 23ko EHA/3434/2007 Aginduz onartua); joko-jardueren gaineko Zergaren autolikidazioaren 763 eredua, urteko edo aurte anitzeko jardueren kasuan (uztailaren 5eko EHA/1881/2011 Aginduz onartua).

 • HAP/2374/2014 Agindua, abenduaren 11koa, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait garraiobideren gaineko zergaren kudeaketan aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak onartzen dituena.

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA

 • Hutsen zuzenketa, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2014ko azaroaren 26koa, Ebaluazioko eta Lanbide Heziketako Zuzendaritza Nagusiarena, Erlijio islamiarraren irakaskuntza lehen hezkuntzan izeneko arloaren curriculuma argitaratzen duena.

OSASUN, GIZARTE ZERBITZU ETA BERDINTASUN MINISTERIOA

 • SSI/2375/2014 Agindua, abenduaren 11koa, mugako farmazia-ikuskaritzaren sanitate-zaintzako modaliateak ezarri eta Kanpo Sanitateko Farmazia Ikuskaritzaren Sistema Informatikoa arautzeari buruzko uztailaren 19ko SPI/2136/2011 Agindua aldatzen duena.

AUZITEGI GORENA

 • Epaia, 2014ko azaroaren 18koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena; epai honen bidez, baliogabetu egiten dira hirugarrenak gas-instalazioetara sartzeari lotutako bidesari eta kanonak eta araututako jardueren ordainsariak ezartzen dituen abenduaren 27ko IET/2812/2012 Aginduaren 14. artikulua.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

 • 4/2014 Legea, azaroaren 27koa, Oroimenaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortzekoa.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril