Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 25 de octubre de 2019, Sup. 257

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 16 d'octubre de 2019, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2017 i la seva comprovació a les delegacions d'Economia i Hisenda.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Correcció d'errades del Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 13/2019, de 10 de setembre, d'aprovació de les regles necessàries per a l'autoliquidació de l'impost sobre begudes ensucrades envasades.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid