Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 10 de juliol de 2019, Sup. 164

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2336-2017, contra la Llei del País Basc 12/2016, de 28 de juliol, de reconeixement i reparació de víctimes de vulneracions de drets humans en el context de la violència de motivació política a la Comunitat Autònoma del País Basc entre 1978 i 1999.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3413-2019, contra els arts. primer, segon, tercer i quart de la Llei 5/2019, de 4 d'abril, que modifica la Llei 12/2016, de 28 de juliol, de reconeixement i reparació de víctimes de terrorisme, per possible vulneració dels arts. 18.1, 18.4, 24.1, 24.2 i 25.1 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 2908-2019, en relació amb l'article 21.2 de la Llei 4/1999, de 15 de març, de patrimoni històric de Canàries, per possible vulneració de l'article 149.1.18 de la CE.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOCT) núm. 1741-2019, en relació amb la Resolució 298/XII, de 7 de març de 2019, del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d'Investigació sobre la Monarquia.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Resolució de 9 de juliol de 2019, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es modifica i s'actualitza l'annex 1 que inclou la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid