Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 13 de abril de 2019, Sup. 89

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI D'HISENDA

 • Resolució de 12 d'abril de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE L'INTERIOR

 • Resolució de 8 d'abril de 2019, de la Direcció General de Trànsit, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació del trànsit en els accessos a Covadonga i als llacs de Covadonga per la carretera CO-04 durant l'any 2019.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

 • Reial decret 258/2019, de 12 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 824/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els laboratoris farmacèutics, els fabricants de principis actius d'ús farmacèutic i el comerç exterior de medicaments i medicaments en recerca.

 • Reial decret 259/2019, de 12 d'abril, pel qual es regulen les unitats d'Igualtat de l'Administració General de l'Estat.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

 • Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, pel qual es regula el Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial.

 • Ordre TEC/427/2019, de 5 d'abril, per la qual s'estableixen els valors de la retribució a l'operació corresponents al segon semestre natural de l'any 2018 i per la qual s'aproven instal·lacions tipus i se n'estableixen els paràmetres retributius corresponents, aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

 • Ordre CUD/428/2019, de 4 d'abril, per la qual es crea i es regula el Centre de Documentació de les Arts Escèniques i de la Música dependent de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

 • Ordre SCB/429/2019, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SAS/2287/2010, de 19 d'agost, per la qual es regulen els requisits i el procediment per a l'acreditació dels centres, serveis i entitats privades, concertades o no, que actuen en l'àmbit de l'autonomia personal i l'atenció a persones en situació de dependència en les ciutats de Ceuta i de Melilla.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

 • Llei 1/2019, de 7 de febrer, de modificació de la Llei 11/2003, de 19 de març, de protecció animal a la Comunitat Autònoma d'Aragó.

 • Llei 2/2019, de 21 de febrer, d'aprenentatge al llarg de la vida adulta a la Comunitat Autònoma d'Aragó.

 • Llei 3/2019, de 21 de febrer, de modificació del Decret legislatiu 1/2007, de 18 de setembre, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el text refós de la legislació sobre impostos mediambientals de la Comunitat Autònoma d'Aragó, per a la supressió de l'impost mediambiental sobre les instal·lacions de transport per cable.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid