Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 3 de agost de 2018, Sup. 187

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució de 30 de juliol de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2018, pel qual es modifiquen aspectes puntuals del document de Planificació energètica. Pla de desenvolupament de la xarxa de transport d'energia elèctrica 2015-2020, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2015.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Resolució INT/1865/2018, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució INT/3014/2017, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2018.

COMUNITAT DE MADRID

  • Llei 2/2018, de 4 de maig, de modificació de la Llei 9/2001, de 17 de juliol, del sòl de la Comunitat de Madrid, per a la regulació dels desenvolupaments urbanístics a través de fases o unitats funcionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid