Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Ministerio de la Presidencia Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

BOEren euskarazko gehigarria: Asteartea 7 de otsaila de 2012, 32 Zk.

Sarrerako aurkibidea

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 76-2012 zenbakiko konstituziokontrakotasun-errekurtsoa, nekazaritza-ustiategien titulartasun partekatuari buruzko urriaren 4ko 35/2011 Legearen 6. artikuluaren aurkakoa.

  • 5673-2011 zenbakiko konstituziokontrakotasun-arazoa, Kataluniako Parlamentuaren uztailaren 5eko 8/2006 Legearen 26.a) artikulua dela-eta aurkeztutakoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartzen duen apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 48.1.h) artikuluari dagokionez.

ENPLEGU ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA

  • ESS/184/2012 Agindua, otsailaren 2koa, 2012rako Gizarte Segurantzako kotizazioen, langabeziaren, jarduera eteteagatiko babesaren, Soldatak Bermatzeko Funtsaren eta lanbide-heziketaren gaineko lege-arauak garatzen dituena.

INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2012ko otsailaren 2koa, Energia Politiken eta Meategien Zuzendaritza Nagusiarena, honako ebazpen honen hutsak zuzentzen dituena: Ebazpena, 2011ko abenduaren 30ekoa, 2011ko abenduaren 23tik 31ra bitartean –biak barne– eta 2012ko lehenengo hiruhilekoan aplikatzekoak diren azken errekurtsoko tarifak eta energia elektrikoaren produkzio-kostua ezartzen dituena.

NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA

  • 1/2012 Legegintzako Foru Dekretua, urtarrilaren 18koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen duena.

EXTREMADURAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril - Tel.: (+34) 91 111 4000