Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Nuevo: Información sobre el Tablón Edictal Único (TEU) disponible para las Administraciones Públicas

Boletín Oficial del Estado: Dimarts 28 de febrer de 2012, Núm. 50

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
  • Acord de 24 de febrer de 2012, de la Presidència del Tribunal Constitucional, pel qual s'habiliten, amb caràcter extraordinari, determinades dates i horaris per a la presentació en el Registre General del Tribunal del recurs d'empara electoral.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
MINISTERI DE FOMENT
  • Resolució de 13 de febrer de 2012, de la Secretaria d'Estat de Planificació i Infraestructures, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 de gener de 2012, pel qual s'establix la quantia del Mòdul Bàsic Estatal per a 2012 (Pla Estatal de Vivenda i Rehabilitació 2009-2012).

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 91 111 4000