Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Nuevo: Información sobre el Tablón Edictal Único (TEU) disponible para las Administraciones Públicas

Boletín Oficial del Estado: Xoves 29 de marzo de 2012, Núm. 76

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN
  • Emendas de 2010 ao Código internacional de sistemas de seguridade contra incendios, publicado no "Boletín Oficial del Estado" número 299, do 14 de decembro de 2002, adoptadas o 3 de decembro de 2010 mediante Resolución MSC 311(88).

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
  • Corrección de erros do Real decreto 452/2012, do 5 de marzo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Fomento e se modifica o Real decreto 1887/2011, do 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 91 111 4000