Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 24 de marzo de 2012, Núm. 72

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 10/2012, do 23 de marzo, polo que se modifican determinadas normas financeiras en relación coas facultades das autoridades europeas de supervisión.

  • Corrección de erros do Real decreto lei 7/2012, do 9 de marzo, polo que se crea o Fondo para o Financiamento dos Pagamentos a Provedores.

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

  • Orde HAP/583/2012, do 20 de marzo, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 16 de marzo de 2012, polo que se aproba o Plan de reestruturación e racionalización do sector público empresarial e fundacional estatal.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 91 111 4000