Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 24 de xaneiro de 2012, Núm. 20

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

  • Real decreto 199/2012, do 23 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio da Presidencia e se modifica o Real decreto 1887/2011, do 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Real decreto 200/2012, do 23 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e se modifica o Real decreto 1887/2011, do 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 202/2012, do 23 de xaneiro, sobre a aplicación a partir de 2012 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 91 111 4000