Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Ministerio de la Presidencia Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

BOEren euskarazko gehigarria: Asteartea 3 de apirila de 2012, 80 Zk.

Sarrerako aurkibidea

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZARAKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2012ko martxoaren 27koa, Idazkaritza Nagusi Teknikoarena, Vietnamek Adingabeak Babesteari eta Nazioarteko Adopzioaren arloko Lankidetzari buruzko Ituna, 1993ko maiatzaren 29an Hagan egina, berresteari buruzkoa.

INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMO MINISTERIOA

  • Hutsen zuzenketa, honako agindu honena: IET/631/2012 Agindua, martxoaren 29koa, zeinaren bidez bioerregaien erabilera sustatzeko mekanismoan lurralde-salbuespen bat sartzen baita, 2011, 2012 eta 2013rako.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 6/2012 Legea, martxoaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren gehiengoko partaidetza edo finantziazioa daukaten erakundeak arautze aldera, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legea eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren Legea aldatzekoa.

  • Hutsen zuzenketa, honako lege honena: 1/2012 Legea, otsailaren 2koa, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoa.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril - Tel.: (+34) 91 111 4000