Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Ministerio de la Presidencia Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 23 de martxoa de 2012, 71 Zk.

Sarrerako aurkibidea

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI GORENA

  • Epaia, 2012ko urtarrilaren 13koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena; epai honen bidez, baliogabetu egin ziren urriaren 26ko 1614/2009 Errege Dekretuaren –Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak arautzen dituen goi-mailako arte-irakaspenen antolaketa ezarri zuen– zazpigarren xedapen gehigarriaren 7.1, 8., 11. eta 12. artikuluak.

  • Epaia, 2012ko urtarrilaren 16koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena; epai honen bidez, baliogabetu egin ziren urriaren 26ko 1614/2009 Errege Dekretuaren –Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak arautzen dituen goi-mailako arte-irakaspenen antolaketa ezarri zuen– zazpigarren xedapen gehigarriaren 7.1, 8., 11. eta 12. artikuluak.

  • Epaia, 2012ko otsailaren 14koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, artikulu bakarraren hamalaugarren puntua baliogabetzen duena, Lurreko Garraiobideen Antolamenduari buruzko Legearen Erregelamenduko 181. artikuluak 1. puntuan, a), b) eta f) letretan, sartzen dituen aldaketei dagokienez.

  • Epaia, 2012ko otsailaren 27koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena; epai honen bidez, Industria-kalitatea eta -segurtasuna lortzeko Azpiegituraren Erregelamenduaren 42. artikuluko 2.b) eta 2.c) eta 4.b) eta 4.c) idatz-zatietan ezarritako betekizunak ezin zaizkiela pertsona fisikoei aplikatu ezartzen da, 338/2010 Errege Dekretuak emandako idazketa aintzat hartuta, Industria-kalitatea eta -segurtasuna lortzeko Azpiegituraren Erregelamenduaren 42. artikuluko lehenengo paragrafoa eta 42. artikuluko bigarren paragrafoko a) letra baliogabetzen baititu.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril - Tel.: (+34) 91 111 4000