Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Ministerio de la Presidencia Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 3 de otsaila de 2012, 29 Zk.

Sarrerako aurkibidea

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZARAKO MINISTERIOA

  • Akordioa, Galileo eta satelite bidezko GPS nabigazio-sistemak eta horiekin lotutako aplikazioak sustatu, erabili eta horiez hornitzeari buruzkoa, Dromoland Castle, Co. Clare-en egina 2004ko ekainaren 26an.

OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO MINISTERIOA

  • Hutsen zuzenketa, honako legegintzako errege-dekretu honena: 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena.

  • Hutsen zuzenketa, honako errege-dekretu honena: 199/2012 Errege Dekretua, urtarrilaren 23koa, Lehendakaritza Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatu eta ministerioetako oinarrizko egitura organikoa ezartzen duen abenduaren 30eko 1887/2011 Errege Dekretua aldatzen duena.

  • Hutsen zuzenketa, honako agindu honena: EHA/3551/2011 Agindua, abenduaren 13koa, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait garraiobideren gaineko zergaren kudeaketan aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak onartzen dituena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril - Tel.: (+34) 91 111 4000